VYHLEDEJ...
RYCHLÝ PŘEHLED ŠKOL
školu
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Typ:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na politologii

článek jak se dostat na nejžádanější obory politologie

Obor politologie můžete studovat na 8 fakultách veřejných škol a 3 školách soukromých. Přes 20 možností pak máte v případě zájmu o kombinaci tohoto oboru se sociologií či jinými obory nebo zaměřené na aplikaci (hospodářská politika, politická a kulturní geografie, sociologie a sociální politika), včetně náplní oborů je najdete na www.VysokeSkoly.com. Šance na přijetí se pohybuje mezi 30 a 50 %. Vyzkoušejte ukázkové testy a testy z minulých let, podívejte se na doporučenou literaturu a na náplň a data přijímacích zkoušek.

Doporučit známému
Diskuze ke článku: příspěvků 1, poslední 1.7.2015 7:27 - Komentovat.

Přijímací zkoušky

NSZ Scio OSP nebo ZSV (UK FSV, MUNI), test studijních předpokladů (UPOL), písemný test ze společenských věd, znalost současné politické scény (UHK, UK FF, UPOL), případně pohovor (soukromé školy, 2. kolo UK FF, UJEP).

 

Úspěšnost přijetí

Obor Politologie FF UK 2017 51 přijatých, 146 přihlášených (2016 138/44, 2015 141/50, 2014 179/50, 2013 236/36)

Obor Politologie a mezinárodní vztahy FSV UK 221 přijatý na 652 přihlášených (2016 678/220, 2015 737/222, 2013 840/193), Politologie a veřejná politika 298 přihlášených, 107 přijatých

Obor Politologie FSS MUNI 555 přihlášených, 300 přijatých (2016 626/298, 2015 621/295, 2014 712/326, 2013 přes 800 přihlášených, 114 přijatých), na obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě se v minulém roce hlásilo 1205 uchazečů, 429 bylo přijato (2016 1451/433, 2015 1453/419).

obecné údaje pro další fakulty/školy: FF UHK 82,1 %, FF UJEP 94,6 %, FF UPOL 38,5 %, VŠE FMV 61,1 %, ZČU FF 65,5 %, ARC 96,7 %, AAVŠ, CEVRO 100%

 

Doporučená literatura

Politologie – Jak se dostat na vysokou (Amos)

Další učebnice k oboru najdete zde, nabízíme také literaturu k přípravě na přijímačky a maturitní zkoušku

 

Přípravné kurzy

POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍ VZTAHY – nultý ročník středa, sobota, Praha, zahájení říjen

Podívejte se na další přípravné kurzy k přijímacím zkouškám nebo maturitě

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd: Politologie a mezinárodní vztahy 1. kolo NSZ Scio OSP od 9. 12. 2017 do 28. 4. 2018, 2. kolo písemný test kulturně historický, znalost reálií domácí a zahraniční politiky, 4. - 8. 6. 2018. Možnost prominutí. Politologie a veřejná politika NSZ Scio OSP 9. 12. 2017 do 28. 4. 2018. Možnost prominutí. Dny otevřených dveří pro tyto obory 16. 1. 2018

Filozofická fakulta: Politologie. 1. kolo písemný test porozumění AJ odborný text, kulturní a geografický rozhled, politické dějiny a současné politické reálie české i světové, 2. kolo pohovor, motivace, rozbor díla, seznam literatury. 26. - 27. 5., 1. - 14. 6. 2018. Den otevřených dveří 13. 1. 2018

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií: Politologie, Bezpečnostní a strategická studia. TSP MU  21. - 22. 4. 2018 nebo OSP NSZ Scio, povinně ZSV NSZ Scio v termínech 9. 12. 2017 – 28. 4. 2018. Dny otevřených dveří 19. a 20. 1. 2018

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta: Politologie. Písemný test logické a nalytické schopnosti uchazeče - porozumění textu, jeho analýza a interpretace, znalosti společenských věd (základy politologie, filozofie) a moderní dějiny, soudobé dění česká, evropská a světová politická scéna 25. - 31. 5. 2018. Dny otevřených dveří 24. 11. 2017, 12. a 13. 1. 2018

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz 

Filozofická fakulta: Politologie. Motivační pohovor, možnost prominutí.  4. - 8. 6. 2018, 2. kolo 5. 9. 2018. Den otevřených dveří 25. 1. 2018

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Filozofická fakulta: Politologie a evropská studia. Test předpokladů ke studiu, oborový test znalost domácí i zahraniční politiky, politologie, ZSV, část otázek v AJ. 19. - 20. 5., případně i 26. - 27. 5. 2018. Dny otevřených dveří 1. 12. 2017 a 20. 1. 2018

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz  

Fakulta mezinárodních vztahů: Politologie 2018 není otevřen

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta filozofická: Politologie. Písemný test ZSV, moderní české a světové dějiny, soudobá politika a mezinárodní vztahy, geografie a politické myšlení 11. - 12. 6. 2018. Den otevřených dveří 10. 1. 2018

 

Soukromé vysoké školy s obory zaměřenými na politologii:

ARC VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s. r. o. www.vspsv.cz

Studijní program Politologie. Ústní pohovor, motivace ke studiu, informace o termínech zasílá studijní oddělení po podání přihlášky.

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. www.aauni.edu

Politics and Society. Doložení úrovně AJ jazyka, pohovor. Informace k termínům přijímacích pohovorů na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 10. 11. 2017, 9. 2. 2018, každou středu nebo po domluvě

CEVRO Institut vysoká škola www.cevroinstitut.cz  

Politologie a mezinárodní vztahy. Ústní motivační pohovor Praha 11. 4., 9. 5., 13. 6., 27. 6., 11. 7., 22. 8., 5. 9. 2018, nebo termíny NSZ Scio. Dny otevřených dveří Praha 3. 1., 7. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 6. 6., 11. 7., 22. 8. 2018

 

Vzorové testy a okruhy otázek

 

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených vs. počty přijatých), http://www.fss.muni.cz/admission/bachelor_studies/mezinarodni_vztahy, http://www.fss.muni.cz/admission/bachelor_studies/politologie, https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=18688&fakulta=11230, https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=18689&fakulta=11230, https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=detailobor&id_obor=14443&fakulta=11210, https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=detailobor&id_obor=13859&fakulta=11230, https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15678&fakulta=11230, https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15799&fakulta=11210 data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

Stahujte zdarma časopis pro maturanty nebo si jej prolistujte zde

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí podat odvolání.

23.1.2018


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Informace

Stáhněte si aplikaci Adresář škol

 

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit