Jsme nejlepší. A stále se zlepšujeme.

PR článek VOŠ Michael logo

VOŠ Michael navazuje na více než 20letou tradici Střední školy reklamní a umělecké tvorby Michael. Nabízí pomaturitní studium ve vzdělávacím programu Multimediální tvorba v reklamě se sedmi zaměřeními.

VOŠ Michael rozvíjí již více než 20 let trvající tradici Střední školy reklamní a umělecké tvorby Michael. Nabízí atraktivní pomaturitní studium vzdělávacího programu Multimediální tvorba v reklamě. Od příštího školního roku si uchazeči mohou vybrat ze sedmi různých studijních zaměření: Animace a postprodukce, Design interiéru, Filmová tvorba, Fotografická tvorba, Grafický design, Produkce, Scenáristika a mediální komunikace. Po úspěšném zakončení studijního programu a obhajobě závěrečné práce posluchač získá titul diplomovaný specialista (DiS.).

Krédo školy: poskytovat zájemcům skutečně všestranné vzdělání, které se nezabývá jednotlivými obory izolovaně, nýbrž klade zásadní důraz na jejich vzájemné přesahy
a provázanost. 

Naši absolventi nacházejí bez problémů uplatnění na profesně-tvůrčích i manažerských a administrativních pozicích. Jak v kontextu reklamních služeb, tak ve sféře filmové a televizní tvorby či ve světě designu. 

Pilířem našeho studijního programu a hlavní filozofií VOŠ Michael je maximální možné propojení teorie a praxe. Obzvláště velký důraz je kladen také na jazykovou průpravu – kvalitně zvládnutá angličtina (a případně další světový jazyk) je na dnešním trhu práce základním a nezbytným předpokladem úspěchu. 

V řadách pedagogů naší školy působí plejáda vysoce respektovaných odborníků, renomovaných osobností svých oborů. Jmenujme kupříkladu fotografy Antonína Kratochvíla, Tomáše Třeštíka, scenáristku a spisovatelku Halinu Pawlowskou, žurnalistu Dušana Veselého, produkční Selmu Ročkovou a Michala Kráčmera, grafika Miroslava Roubíčka.

Pod jejich pedagogickým vedením a odbornou supervizí tak vyrůstají nové hvězdy a budoucí následovníci – fotografové, filmaři, marketéři/admini, produkční, scenáristé, grafičtí designéři.

www.skolamichael.cz

1.4.2016

Doporučujeme soukromou VOŠ

Doporučujeme VOŠ

Doporučujeme

Partnerské stránky