Nejsme školou v tradičním slova smyslu.

PR článek VOŠ Michael 5 2017 Pavel Bokr

Jsme škola přitažlivá pro každého, kdo má předpoklady ke studiu atraktivních uměleckých oborů a chce poznat tajemství jejich tvůrčích postupů.

VOŠ Michael navazuje na více než 20letou tradici Střední školy reklamní a umělecké tvorby Michael. Propojuje studium s reálnými zkušenostmi z oboru. Nabízí pomaturitní studium ve vzdělávacím programu Multimediální tvorba v reklamě se sedmi zaměřeními.PR článek VOŠ Michael 5 2017 design

Vyšší odborná škola Michael nabízí studentům léty ověřený vzdělávací přístup, který v sobě zahrnuje přirozené spojení teorie s praxí. To zaručují pedagogové jako např. Antonín Kratochvíl, Halina Pawlowská, Tomáš Třeštík a celá řada dalších, kteří prokázali svou odbornost nejen ve výuce, ale sami v současnosti patří k aktivním špičkám svého oboru doma i v zahraničí. Široká nabídka jednotlivých zaměření pod jednou střechou je zárukou jejich těsné propojenosti. V dnešním multimediálním světě je taková koncepce studia účinnou zárukou úspěchu absolventů v jejich povolání, protože případná vzájemná zastupitelnost v tvůrčích týmech je oceňovanou předností.

Nejčastěji se studenti VOŠ Michael po skončení studia uplatňují v umělecky tvůrčích, manažerských nebo administrativních pozicích reklamních agentur, postprodukčních či designérských firmách, stejně jako ve filmových a televizních štábech.

Přirozenou možností je samozřejmě pokračovaní v bakalářském nebo magisterském studiu na vysoké škole.

PR článek VOŠ Michael 5 2017 ateliér

1.5.2017

Doporučujeme soukromou VOŠ

Doporučujeme VOŠ

Doporučujeme

Partnerské stránky