Krajské vyšší odborné školy zdravotnické Trutnov

Krajské

Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov

Procházkova 303, 54101  Trutnov Ředitel: Mgr. Bc. Roman Hásek