VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Typ:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Sociální práce (7532N01)

Studijní program: Sociální práce (7532N)

Forma studia: Denní

Délka studia: 3

Zaměření: Pedagogické

Náplň programu/oboru:
Cílem vzdělávacího programu Sociální práce je kvalitně a odborně připravit studenty pro výkon profese v oblasti prevence sociálních problémů, řešení sociálních problémů již existujících a zprostředkování pomoci při jejich řešení v oblasti sociální práce s jedinci, rodinami, sociálními skupinami a komunitami. Při vzdělávání je student veden k návyku důsledného respektování zásad bezpečnosti a hygieny práce, protipožární ochrany, tvorby a ochrany životního prostředí, péče o kulturnost práce a pracovního prostředí. Profil absolventa vzdělávacího programu Absolvent vzdělávacího programu Sociální práce by měl být připraven uplatnit se jak ve veřejnoprávních institucích na úrovni státní správy a samosprávy (v oblastech sociálního zabezpečení, zdravotnictví, školství, sociální prevence a prevence kriminality, politiky zaměstnanosti, spravedlnosti, atd.), tak i v neziskovém sektoru. Koncepce vzdělávání je zaměřena na odbornou systematickou přípravu studentů v teoretické i praktické rovině. Obsah vzdělávání je do značné míry určen Minimálním standardem Asociace vzdělavatelů v sociální práci, takže se v základních rysech podobá vzdělávání na jiných školách s podobným zaměřením. Absolvent se uplatňuje v různých sférách sociální práce, pracuje s rozličnými cílovými skupinami. Během vzdělávání získává student soubor znalostí a kompetencí nutných k výkonu této profese. Zároveň se mu dostává výcviku v oblasti individuální, sociální a profesní etiky. Velký rozsah praktické výuky v rámci odborných seminářů ve škole a výkon odborné praxe v terénu umožňuje studentovi ověřování teoreticky získaných znalostí. Osobnostně by se měl absolvent vzdělávacího programu co nejvíce přiblížit profilu profesionálního sociálního pracovníka se všemi požadovanými kvalitami. Dílčím způsobem se na jeho vyzrávání podílí jak pedagogové školy, tak i pracovníci institucí, ve kterých se student v rámci pravidelných blokových a průběžných praxí pohybuje. Významnou měrou ovlivňuje své budoucí kvality pro výkon povolání sám student v procesu supervize. Po celou dobu vzdělávání vytváří student osobní portfólio jako vizitku a ilustraci vlastních dovedností, úspěchů a potvrzení plnění odborných kompetencí pro výkon sociální práce. Prezentace portfólia, odborných znalostí a praktických zkušeností shrnutých v absolventské práci jsou nedílnou součástí absolutoria. Absolvent je schopen zapojit se do práce zařízení v oblasti sociální sféry ihned po ukončení vzdělávání, případně po velmi krátkém zaškolení. Současně je absolvent dobře připraven pro navazující studium příbuzných oborů na vysoké škole. Možnosti uplatnění absolventa Po absolvování vzdělávacího programu Sociální práce je absolvent připraven k výkonu profese sociálního pracovníka v mnoha oblastech sociální práce a poskytování sociálních služeb ve státních i nestátních organizacích. Jedná se zejména o oblast případové práce, práce s rodinami, sociálními skupinami a komunitní práci. Samostatnou a nezanedbatelnou oblast tvoří terénní sociální práce. Absolvent se může také spolupodílet na vytváření a realizaci sociálních programů. Absolvent je připravován pro tyto profesní činnosti – typové pozice: Samostatný sociální pracovník – je pracovník s vyšší kvalifikací, který komplexně provádí sociální práci, řeší složitější sociálně právní a sociálně zdravotní problémy klientů v příslušných zařízeních. Odborný sociální pracovník – je pracovník s vyšší kvalifikací, který provádí sociální práce, řeší sociálně právní a sociálně zdravotní problémy klientů v příslušných zařízeních. Odborný asistent v sociálních službách – je pracovník s vyšší kvalifikací, který koordinuje činnost asistentů sociálních služeb, provádí speciální instruktáže zaměřené na vytváření, prohlubování a upevňování základních hygienických a pracovních návyků klienta. Odborný kontaktní pracovník v sociálních službách – je pracovník s vyšší kvalifikací, který v terénu i zařízeních provádí navazování kontaktů a realizuje služby kontaktní práce s jednotlivci a sociálními skupinami. Samostatný kontaktní pracovník v sociálních službách – je pracovník s vyšší kvalifikací, který v terénu i zařízeních komplexně zajišťuje proces kontaktní práce s jednotlivci a sociálními skupinami. Samostatný resocializační pracovník – je pracovník s vyšší kvalifikací, který komplexně zajišťuje činnosti spojené s obnovou sociálních funkcí a dovedností klientů. Koordinátor pečovatelské služby – je pracovník s vyšší kvalifikací, který komplexně zabezpečuje pečovatelskou službu, koordinuje zajišťování této služby ve větším územním celku. Poradce v sociálních službách – je pracovník s vyšší kvalifikací, který poskytuje poradenskou službu klientům, kteří se dostali do obtížné životní a nepříznivé sociální situace.

Cizí jazyk: Čeština


Přijímací řízeníNahoru

Obsah přijímaček:
bez přijímací zkoušky

Pozn. k přijímačkám: bez přijímací zkoušky

Pozn. k přihláškám: 1. kolo do konce května, další kola do naplnění kapacity oborů, informace na stránkách školy


Kde se dá studovatNahoru
Sociální práceCARITAS - Vyšší odborná škola sociální OlomoucCARITAS - Vyšší odborná škola sociální OlomoucPorovnat
Sociální práceEvangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná školaEvangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná školaPorovnat
Sociální práceJahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právníJahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právníPorovnat
Sociální práceObchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizaceObchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizacePorovnat
Sociální práceObchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizaceObchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizacePorovnat
Sociální prácePRIGO - vyšší odborná škola OlomoucPRIGO - vyšší odborná škola OlomoucPorovnat
Sociální práceSoukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s.Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s.Porovnat
Sociální práceStřední hotelová škola, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.Střední hotelová škola, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.Porovnat
Sociální práceStřední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola PardubicePorovnat
Sociální práceStřední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizaceStřední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizacePorovnat
Sociální práceStřední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141Porovnat
Sociální práceStřední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99Porovnat
Sociální práceVyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340Porovnat
Sociální práceVyšší odborná škola a Střední škola technická Česká TřebováVyšší odborná škola a Střední škola technická Česká TřebováPorovnat
Sociální práceVyšší odborná škola sociální a SPgŠ PrachaticeVyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola, Prachatice, Zahradní 249Porovnat
Sociální práceVyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o.Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o.Porovnat
Sociální práceVyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická školaVyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184Porovnat
Sociální práceVyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizaceVyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizacePorovnat
Sociální práceVyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, základní škola a mateřská škola MILLS, s.r.o.Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, základní škola a mateřská škola MILLS, s.r.o.Porovnat

Kontakty FakultyNahoru

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová, Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Telefon: 465 568 111
Web: http://www.vda.cz
E-mail: vda@vda.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Během studia se platí školné 3 000,- Kč za rok vždy splatné ve dvou splátkách (splatnost 15. října za zimní období, 15. února za letní období). Přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku školného nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit