Teologie a pastorace
ŠkolaVyšší odborná škola Husův institut teologických studií
FakultaVyšší odborná škola Husův institut teologických studií
Typ školyCírkevní
Šance na přijetí na fakultu
Nezaměstnanost absolventů fakulty
Studijní programTeologie a pastorace
Forma studiaDálkové
Jazyk výukyČeština
Školné
Roční školné: 1 000,-Kč (500,-Kč/pololetí)
Ubytování
Stravování
Dny otevřených dveří
Přijímací zkousky
Přihlášky ke studiu
Přihláška v eln. podobě
Přijímací řízení (obsah)Bez přijímací zkoušky.
Vybrat