Diplomovaná všeobecná sestra
ŠkolaVyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí
FakultaVyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí
Typ školyKrajské
Šance na přijetí na fakultu
Nezaměstnanost absolventů fakulty
Studijní programDiplomovaná všeobecná sestra
Forma studiaDenní, Kombinované
Jazyk výukyČeština
Školné
3 000, - Kč, rozložené do dvou pololetních splátek
Ubytování
Stravování
Dny otevřených dveří
Přijímací zkousky
Přihlášky ke studiu
Přihláška v eln. podobě
Přijímací řízení (obsah)
Vybrat