Sociální práce
ŠkolaObchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
FakultaObchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
Typ školyKrajské
Šance na přijetí na fakultu
Nezaměstnanost absolventů fakulty
Studijní programSociální práce
Forma studiaDenní, Dálkové, Kombinované
Jazyk výukyČeština
Školné
Vzdělání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem se poskytuje za úplatu. Výše školného na sociálně právních oborech činí 3.000, - Kč na školní rok. Hradí se přímou platbou ve dvou splátkách, nejpozději do 15. října a do 15. února (vyhl. č. 10/2005 Sb. ze dne 27. 12. 2004). V případě přerušení, zanechání studia nebo vyloučení se školné nevrací. Přijatí uchazeči o studium musí uhradit první splátku, tj. Kč 1.500, - , nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.
Ubytování
Stravování
Dny otevřených dveří
Přijímací zkousky
Přihlášky ke studiu
Přihláška v eln. podobě
Přijímací řízení (obsah)
Vybrat