Diplomovaná všeobecná sestra
ŠkolaVyšší odborná škola zdravotnická BÍLÁ VLOČKA s.r.o.
FakultaVyšší odborná škola zdravotnická BÍLÁ VLOČKA s.r.o.
Typ školySoukromé
Šance na přijetí na fakultu
Nezaměstnanost absolventů fakulty
Studijní programDiplomovaná všeobecná sestra
Forma studiaDenní, Kombinované
Jazyk výukyČeština
Školné
DZZ 15000,- Kč za období DVS 12500,- Kč za období
Ubytování
Stravování
Dny otevřených dveří
Přijímací zkousky
Přihlášky ke studiu
Přihláška v eln. podobě
Přijímací řízení (obsah)Přijímací řízení probíhá formou ústního pohovoru a seznámení s podmínkami studia zvoleného oboru.
Vybrat