Sociální práce
ŠkolaStřední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace
FakultaStřední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace
Typ školyVeřejné
Šance na přijetí na fakultu
Nezaměstnanost absolventů fakulty
Studijní programSociální práce
Forma studiaDenní, Kombinované
Jazyk výukyČeština
Školné
Výše školného je 3.000,- Kč za celý školní rok
Ubytování
Stravování
Dny otevřených dveří
Přijímací zkousky
Přihlášky ke studiu
Přihláška v eln. podobě
Přijímací řízení (obsah)1. Absolvování přijímacího pohovoru v den konání zkoušek, během kterého by měl uchazeč prokázat dostatečnou úroveň všeobecných znalostí a základní orientaci v problematice sociální práce, sociální politiky, sociální psychologie a znalost základní literatury související s oborem. 2. Uchazeč by měl v den přijímací zkoušky předložit „osobní portfolio“ = kopie záznamů o zájmu ke zvolenému oboru (dosavadní vzdělání v oboru, odborná praxe, dobrovolnická činnost související s péčí o člověka, účast na charitativních akcích, osobní asistence aj.), případně jiné doklady o dalším vzdělávání v oboru sociální práce (kurzy, výcviky, semináře apod.). 3. Prospěch na střední škole
Vybrat