Sociální práce
ŠkolaVyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o.
FakultaVyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o.
Typ školySoukromé
Šance na přijetí na fakultu
Nezaměstnanost absolventů fakulty
Studijní programSociální práce
Forma studiaDenní, Kombinované
Jazyk výukyČeština
Školné
zvýhodněné školné - více info na www.vosplzen.cz
Ubytování
Stravováníobědy pro studenty v ceně 25,- Kč
Dny otevřených dveří
Přijímací zkousky
Přihlášky ke studiu
Přihláška v eln. podoběhttp://eprihlaska.vosplzen.cz/
Přijímací řízení (obsah)Diplomovaný zubní technik - zkouška manuální zručnosti - ústní pohovor zaměřený na danou profesi Management sportovních aktivit Systémový administrátor IT Cestovní ruch Sociální práce Diplomovaný oční optik Bezpečnost obyvatelstva Veřejná správa - ústní pohovor zaměřený na danou profesi
Vybrat