Diplomovaný zubní technik
ŠkolaVyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234
FakultaVyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234
Typ školyVeřejné
Šance na přijetí na fakultu
Nezaměstnanost absolventů fakulty
Studijní programDiplomovaný zubní technik
Forma studiaDenní
Jazyk výukyČeština
Školné
Roční školné činí 3000,- Kč, které jsou splatné ve dvou částkách: do 15 dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí a do 15.2. Je možné požádat o slevu na školném, a to z prospěchových (ve 2. ročníku), sociálních či zdravotních důvodů. O poskytnutí slevy rozhoduje ředitelka školy.
Ubytování
Stravování
Dny otevřených dveří
Přijímací zkousky
Přihlášky ke studiu
Přihláška v eln. podobě
Přijímací řízení (obsah)POŽADAVKY K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE zkouška z kreslení a modelování písemný test z biologie člověka písemný test z cizího jazyka (angličtina nebo němčina v rozsahu středoškolského učiva) průměr známek maturitního vysvědčení zdravotní kritéria (na přihlášce musí být potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu)
Vybrat