Diplomovaná všeobecná sestra
ŠkolaStřední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, příspěvková organizace
FakultaStřední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8
Typ školyKrajské
Šance na přijetí na fakultu
Nezaměstnanost absolventů fakulty
Studijní programDiplomovaná všeobecná sestra
Forma studiaDenní
Jazyk výukyČeština
Školné
Školné 3000,- Kč ročně (2 splátky: do 15. 9. a 15. 2.).
Ubytování
Stravování
Dny otevřených dveří
Přijímací zkousky
Přihlášky ke studiu
Přihláška v eln. podobě
Přijímací řízení (obsah)Test z biologie člověka v rozsahu učiva gymnázia
Vybrat