Gastronomie a hotelnictví
ŠkolaVyšší odborná škola Havířov s.r.o.
FakultaVyšší odborná škola Havířov, s.r.o.
Typ školySoukromé
Šance na přijetí na fakultu
Nezaměstnanost absolventů fakulty
Studijní programGastronomie a hotelnictví
Forma studiaDálkové
Jazyk výukyČeština
Školné
Školné 5.000 Kč pro denní studium za celý školní rok 5.000 Kč pro dálkové studium za celý školní rok
Ubytování
Stravování
Dny otevřených dveří
Přijímací zkousky
Přihlášky ke studiu
Přihláška v eln. podobě
Přijímací řízení (obsah)Uchazeči o studium se dostaví k ústním motivačním pohovorům, jejichž cílem je zjistit: zájem o zvolený obor zařazení do studijní skupiny podle cizích jazyků vstupní očekávání studentů od studia na naší škole (proč si zvolili daný obor a naši školu, zda je důvodem uplatnění v praxi, cizí jazyky, barmanské kurzy, výjezdy do zahraničí, práce v zahraničí, kamarádi, atd.) předem vyhledané informace o studiu na zvoleném oboru dát prostor budoucímu studentovi, aby se sám zeptal na to, co ho zajímá
Vybrat