Diplomovaný oční optik
ŠkolaVyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola a gymnázium, Praha 1, Alšovo nábřeží 6
FakultaVyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola a gymnázium, Praha 1, Alšovo nábřeží 6
Typ školyVeřejné
Šance na přijetí na fakultu
Nezaměstnanost absolventů fakulty
Studijní programDiplomovaný oční optik
Forma studiaDenní, Dálkové
Jazyk výukyČeština
Školné
Školné činí 3.000,- Kč ročně a je splatné ve dvou splátkách po 1.500,- Kč.
Ubytování
Stravování
Dny otevřených dveří
Přijímací zkousky
Přihlášky ke studiu
Přihláška v eln. podobě
Přijímací řízení (obsah)Přijímací zkoušky se nekonají
Vybrat