Diplomovaná všeobecná sestra
ŠkolaVyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace
FakultaVyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace
Typ školyKrajské
Šance na přijetí na fakultu
Nezaměstnanost absolventů fakulty
Studijní programDiplomovaná všeobecná sestra
Forma studiaDenní
Jazyk výukyČeština
Školné
Školné za rok podle platné vyhlášky činí u oboru Cestovní ruch a Fyzioterapie zvířat 4 000 Kč, u oboru Diplomovaná všeobecná sestra 3 000 Kč.
Ubytování
Stravování
Dny otevřených dveří
Přijímací zkousky
Přihlášky ke studiu
Přihláška v eln. podobě
Přijímací řízení (obsah)bez přijímací zkoušky
Vybrat