Diplomovaný farmaceutický asistent
ŠkolaFARMEKO - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o.
FakultaFARMEKO - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o.
Typ školySoukromé
Šance na přijetí na fakultu
Nezaměstnanost absolventů fakulty
Studijní programDiplomovaný farmaceutický asistent
Forma studiaDenní, Kombinované
Jazyk výukyČeština
Školné
školné 1520,- Kč/měsíc denní studium (školné se platí ve dvou pololetních splátách - předem); 16000,-Kč ročně - kombinované studium
Ubytování
Stravování
Dny otevřených dveří
Přijímací zkousky
Přihlášky ke studiu
Přihláška v eln. podobě
Přijímací řízení (obsah)bez přijímací zkoušky, uchazeči musí splnit podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti, nekonají se přijímací zkoušky-nepíší se testy, probíhá ústní pohovor
Vybrat