VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Typ:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jiří Zíka (CERMAT): Pět ročníků maturity vykazuje trvalý nárůst čisté neúspěšnosti

Rozhovor ředitel CERMAT Ing. Jiří Zíka 12 2015

Ředitel Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání Jiří Zíka odpovídal na naše dotazy ke státní maturitě. Rozhovor najdete také v lednovém čísle časopisu KamPoMaturitě.CZ.

Jaké byly výsledky podzimního termínu maturity a co z nich lze vyvodit?

K podzimnímu zkušebnímu termínu společné části MZ 2015 se přihlásilo 20727 žáků, z toho více než 12 tis. konalo zkoušky nebo dílčí zkoušky v opravném termínu. Čistá neúspěšnost v didaktických testech zůstala v anglickém jazyce a českém jazyce v podstatě stejná jako v roce 2014, v německém jazyce došlo k jejímu nárůstu o více než 5 % v matematice pak téměř o 15 %. Ve všech předmětech narostl podíl žáků konajících zkoušku ve druhém a třetím termínu. Po podzimním termínu dosáhla čistá neúspěšnost ve společné části maturitní zkoušky 10,8 %, u profilové části maturitní zkoušky 3,0 % a celkem 11,6 %. V obou částech došlo ke zvýšení neúspěšnosti, což znovu potvrdilo několikaletý trend. Výsledky podzimního termínu snížily ve společné části celkovou neúspěšnost jarního termínu z 24,5 % o 13,7 % a v profilové části z 8,4 % o 5,4 %. 

Je již k dispozici údaj o tom, kolik stálo konání státní maturity v letošním roce?

Náklady maturitní zkoušky v roce 2015 budou známé až po uzavření účetnictví. Očekávaná hodnota nákladů dosáhne cca 149 mil. Kč.

Model maturitní zkoušky se od roku 2014 nezměnil. Do kdy podle Vás zůstane tento model zachován a jaké změny předpokládáte do příštích let? Jaký je Váš odhad výsledků u maturity v roce 2016?

Základní koncept modelu zůstane pravděpodobně zachován minimálně do roku 2020. Od roku 2017 se vrátí hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury k systému centrálního hodnocení, pokud dojde ke schválení současné novely školského zákona. Za splnění stejného předpokladu pak bude platit od roku 2021 nová struktura povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky. Pro vybrané obory vzdělání budou povinné tři zkoušky; český jazyka a literatura, cizí jazyk a matematika. Dosavadních pět ročníků vykazuje trvalý nárůst čisté neúspěšnosti. Protože zatím nedošlo k žádné významné změně vzdělávacího systému, lze tedy spíše očekávat další zhoršení výsledků nebo jejich stagnaci.  

Z hlediska vyhodnocování testů jsou zřejmě nákladnější otevřené úlohy bez nabídky odpovědi. Domníváte se, že větší zastoupení otevřených úloh by lépe prokázalo vědomosti a dovednosti maturantů?

Otevřené úlohy eliminují pravděpodobnost uhádnutí odpovědi, lépe tedy vypovídají o skutečné úrovni vědomostí a dovedností.

V příštím roce dojde k rozšíření počtu alternativ odpovědí u didaktického testu z cizího jazyka, aby byl omezen vliv „hádání“, jak uvádíte na stránkách www.novamaturita.cz. Mohlo by jít o nějakou formu kompromisu, pokud jde o otevřené úlohy? Dá se předpokládat podobný trend i u ostatních předmětů?

Úpravy skladby testu z cizího jazyka vychází z posledního platného katalogu požadavků vydaného v roce 2014 s platností od roku 2016. Jejich cílem je zejména dosažení vhodnějšího rozložení ověřovaných dovedností (specifických cílů) a eliminace náhodného skóru. Nejde tedy o náhradu otevřených úloh. V roce 2015 byly otevřené úlohy zařazeny i do didaktického testu z českého jazyka a literatury. Konstrukty testů pro rok 2016 jsou cílovým stavem. Pro další období není žádná změna plánována.

Byl byste pro navrácení systému centrálního hodnocení písemných prací z českého jazyka? Za předpokladu, že by bylo více času na doladění celého systému.

Centrální hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury je zakotveno ve znění novely školského zákona, která je nyní projednávána Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky. Novela předpokládá jeho zařazení od jarního zkušebního období roku 2017. Dosažení maximální úrovně srovnatelnosti hodnocení jednotlivými centrálními hodnotiteli je velmi obtížný proces. V každém případě lze však centrálním hodnocením dosáhnout výrazně vyšší srovnatelnosti hodnocení. Porovnávací studie realizované v letech 2013 a 2014 ukázaly, že se hodnocení na některých školách výrazně odchylují od etalonu. Z pohledu aplikace principu rovných podmínek jsou tak řádově i o 10% poškozováni žáci gymnázií.

Na stránkách www.novamaturita.cz je zveřejněn seznam bezmála 20 fakult veřejných vysokých škol, které promíjejí přijímací zkoušku na základě výsledku nepovinné zkoušky Matematika+ nebo za její absolvování poskytují bonifikaci či stipendium. Jaký je trend počtu přihlášených studentů u této zkoušky a jaký je Váš odhad vývoje pro příští rok?

Po dvou letech pokusného ověřování je obtížné hovořit o trendu. Zvláště proto, že každý z uvedených ročníků byl organizačně i legislativně jiný. Teprve ročník 2016, protože bude srovnatelný s rokem 2015, může vypovědět cosi smysluplného o trendu. Je ale zřejmé, že pro rozhodování žáků o přihlášení k Matematice+ je a bude rozhodující postoj vysokých škol. Každá další škola či fakulta, která do svých kritérií zařadí výsledky zkoušky, zvýší nejen počet zájemců o Matematiku+, ale zejména zvýší motivaci žáků k učení. 

V rozhovoru pro Easy Magazine v červenci 2015 jste zmiňoval porovnání ceny za dílčí zkoušku u nás a v zahraničí. Jsou podle Vás zahraniční maturity srovnatelné s těmi našimi? Máte nějaký zahraniční vzor, který byste rád alespoň částečně implementoval i v našich podmínkách?

Každý stát řeší evaluaci jinak v závislosti na konceptu vzdělávacího systému a struktury kvalifikačních zákonů. Koncept maturitní zkoušky v ČR zásadním způsobem ovlivňuje Živnostenský zákon. Šíře poptávky po maturitním vysvědčení tak určuje i úroveň požadavků na vědomosti a dovednosti. Společná část maturitní zkoušky plní roli certifikační. Ověřuje zvládnutí minimální úrovně vědomostí a dovedností. Klade s maximální možnou mírou srovnatelnosti stejné nároky na všechny maturanty. Maturitní zkoušku obsahující společnou část s výše uvedenou charakteristikou a profilovou část, která umožňuje školám deklarovat profil absolventa, považuji za optimální řešení. Instalovaný model je ověřen pětiletou praxí. Pokud nedojde k hlubšímu zásahu do kvalifikační legislativy, považuji současný model za dobrý.     

Nechme stranou žebříčky škol. Jakým způsobem se ale řeší situace u škol, které jsou, pokud jde o výsledky maturitních zkoušek, dlouhodobě na konci oněch pomyslných žebříčků?

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání poskytuje všem participantům vzdělávacího systému rozsáhlé informace o výsledcích maturitních zkoušek. Je na nich, zejména pak na zřizovatelích, aby na případné dlouhodobě neměnné špatné výsledky reagovaly. 

V příštím roce proběhne opět ověřování organizace přijímacího řízení s využitím povinné přijímací zkoušky. Cíle projektu jsou podobné jako v tomto roce. Domníváte se, že výstupy mohou sloužit také k ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol? Jak podle Vás povinné a jednotné přijímací zkoušky ovlivní budoucí vývoj u maturitní zkoušky?

Výsledky jednotných testů mohou v každém případě sloužit jako ověřování výsledků žáků v 5. a 9. ročnících ZŠ. Představují silnou motivaci pro žáky a střední školy, na nichž se konají, mají mimořádný zájem na objektivnosti testování. Je však nutné vzít v potaz skutečnost, že u 5. ročníků se jedná o výběrovou skupinu a u 9. ročníků chybí v testovaném vzorku žáci, kteří se o přijetí na obory s maturitou nehlásí. Povinné přijímací zkoušky nabízejí ředitelům objektivní nástroj výběru uchazečů. V současném konceptu vzdělávací soustavy však ovlivní přímo jen obory a školy s převisem poptávky. Takovým oborům pomohou při výběru dobrých žáků a zjednoduší jim jejich vzdělávání. To možná povede k dalšímu vzdalování kvality absolventů některých oborů vzdělání.

Děkujeme za rozhovor.

článek rozhovor Ing. Jiří Zíka CERMAT 12 2015

Ing. Jiří Zíka

Vystudoval Mechanizační fakultu Vysoké školy zemědělské a poté deset let vyučoval v pozici odborného asistenta teoretickou mechaniku a termodynamiku. Od roku 1989 působil v privátním sektoru v pozicích předsedy představenstva a finančního ředitele.

V Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání je zaměstnán od roku 2008, zpočátku na pozici manažera projektu PRO.MZ, posléze výkonného ředitele a ředitele Sekce logistiky a bezpečnosti maturitní zkoušky. V červnu 2012 byl pověřen řízením Centra a od prosince 2012 je ředitelem této státní příspěvkové organizace.

 

18.12.2015


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit