Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace

Studium na vyšší odborné škole je určeno absolventům gymnázií a středních odborných škol. Jedná se o denní 3leté studium zakončené absolutoriem. Absolutorium je závěrečná zkouška zahrnující obhajobu absolventské práce, zkoušku z cizího jazyka a zkoušku z odborných předmětů příslušné specializace, účetnictví a ekonomiky. Absolventi získávají titul diplomovaný specialista (DiS, uvádí se za jménem).

Absolvent VOŠ získá solidní základ z vědomostí a dovedností v rámci základních disciplín, jako jsou makro/mikroekonomie, statistika, podniková ekonomika, účetnictví, marketing, management, informační technologie. Tento základ je rozvíjen v rámci oboru specializačními předměty (ekonomika zahraničního obchodu, obchodní jednání, ekonomika cestovního ruchu, průvodcovství, základy a ekonomika pojišťovnictví, pojistné právo atd.). Důraz je kladen na praktickou orientaci absolventa. Studium zaručuje jazykovou vybavenost absolventa zahrnující i odbornost. Studenti se učí dva povinné jazyky (vždy AJ a NJ) a dále dle zájmu volitelné (FJ, ŠJ, IJ, RJ). V učebních plánech je zařazena podniková praxe. Ve druhém ročníku je 3týdenní, ve 3. ročníku je 6týdenní praxe, na jejímž základě student zpracovává absolventskou práci.

Na VOŠ je možno studovat v těchto vzdělávacích programech:

63-41-N/ 01 Mezinárodní obchodní styk (zaměření: zahraniční obchod nebo cestovní ruch)

63-43-N/ 01 Pojišťovnictví

Škola zajišťuje podnikové praxe pro řadu žáků v zahraničí v rámci projektů programu Leonardo.

Absolventi obou oborů se mohou uplatnit díky širším ekonomickým znalostem také v ekonomických útvarech podniků nebo orgánů státní správy. Jsou vybaveni znalostmi a dovednostmi pro zahájení vlastní podnikatelské činnosti.

Předpoklady pro studium jsou maturita, všeobecné studijní schopnosti, znalost AJ nebo NJ na úrovni maturity a zájem o příslušný obor.

Doporučit známému
:
:
:
:
:
**Vložte kód:
Všechny položky jsou povinné

UPRAVIT ŠKOLU / FAKULTU

Dotaz na studijní oddělení - Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace

Váš dotaz
:
:
:
:
**Vložte kód:
Informace o zpracování údajů naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
Všechny položky jsou povinné

Zpět na Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace

Dopororučit kamarádovi - Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace

Doporučit známému
:
:
:
:
:
**Vložte kód:
Všechny položky jsou povinné

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace (VOŠ mez.obch.a OA,příspěvková organizace)

Horní náměstí 15, 46679  Jablonec nad Nisou
Vysoké školy>Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace

Horní náměstí 15, 46679  Jablonec nad Nisou (Mapa)
Typ školy: Veřejné
IČ: 60252511

Telefon: 483 312 364
Web: www.vosmoa.cz
E-mail: svobodova@vosmoa.cz

Studium na vyšší odborné škole je určeno absolventům gymnázií a středních odborných škol. Jedná se o denní 3leté studium zakončené absolutoriem. Absolutorium je závěrečná zkouška zahrnující obhajobu absolventské práce, zkoušku z cizího jazyka a zkoušku z odborných předmětů příslušné specializace, účetnictví a ekonomiky. Absolventi získávají titul diplomovaný specialista (DiS, uvádí se za jménem).

Absolvent VOŠ získá solidní základ z vědomostí a dovedností v rámci základních disciplín, jako jsou makro/mikroekonomie, statistika, podniková ekonomika, účetnictví, marketing, management, informační technologie. Tento základ je rozvíjen v rámci oboru specializačními předměty (ekonomika zahraničního obchodu, obchodní jednání, ekonomika cestovního ruchu, průvodcovství, základy a ekonomika pojišťovnictví, pojistné právo atd.). Důraz je kladen na praktickou orientaci absolventa. Studium zaručuje jazykovou vybavenost absolventa zahrnující i odbornost. Studenti se učí dva povinné jazyky (vždy AJ a NJ) a dále dle zájmu volitelné (FJ, ŠJ, IJ, RJ). V učebních plánech je zařazena podniková praxe. Ve druhém ročníku je 3týdenní, ve 3. ročníku je 6týdenní praxe, na jejímž základě student zpracovává absolventskou práci.

Na VOŠ je možno studovat v těchto vzdělávacích programech:

63-41-N/ 01 Mezinárodní obchodní styk (zaměření: zahraniční obchod nebo cestovní ruch)

63-43-N/ 01 Pojišťovnictví

Škola zajišťuje podnikové praxe pro řadu žáků v zahraničí v rámci projektů programu Leonardo.

Absolventi obou oborů se mohou uplatnit díky širším ekonomickým znalostem také v ekonomických útvarech podniků nebo orgánů státní správy. Jsou vybaveni znalostmi a dovednostmi pro zahájení vlastní podnikatelské činnosti.

Předpoklady pro studium jsou maturita, všeobecné studijní schopnosti, znalost AJ nebo NJ na úrovni maturity a zájem o příslušný obor.

Typ studia: Denní

Ředitel: Mgr. Jiří Kabelka

zobrazit více
Přijímací řízeníNahoru
Přijímací zkoušky:
bez přijímací zkoušky
Přihlášky ke studiu (termín):
1. kolo polovina června, 2. kolo polovina srpna, 3. kolo 1. polovina září
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů.
ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Školné je 3000,- Kč ročně a je hrazeno ve dvou splátkách (nejpozději do 15 dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí a do 1.února) na účet školy.

Studijní programy/oboryNahoru
Název:
Typ:
Jazyk:
Forma:
Zaměření:
Mezinárodní obchodní styk (6341N01) Čeština Denní
 
Pojišťovnictví (6343N01) Čeština Denní
 
Zobrazit vše

 

Zaměření:

Kontakty

Horní náměstí 15, 46679  Jablonec nad Nisou (Mapa)
Typ školy: Veřejné
IČ: 60252511

Telefon: 483 312 364
Web: www.vosmoa.cz
E-mail: svobodova@vosmoa.cz

Zobrazení detailu: 23 351, vyhledáno: 539 803

Zobrazení detailu letos: 20, vyhledáno: 1 247

Doporučené články:

Články - na které vš se dostanete bez přijímaček

Na které fakulty se dostanete bez přijímaček?

V našem přehledu najdete ty fakulty veřejných VŠ, kde se alespoň na 1 program či obor můžete dostat bez přijímací zkoušky, aniž byste o prominutí přijímaček museli žádat. Na mnoha dalších oborech vám navíc přijímací zkoušky prominou - stačí mít určitý studijní průměr, absolvovat příslušný počet let vybraný předmět, vykázat účast v olympiádě nebo soutěži z daného předmětu. Konkrétní požadavky pro rok 2024 najdete na www.VysokeSkoly.com.

Celý článek

článek státní maturita 2024 kampomaturite.cz

Státní maturita 2024

I v roce 2024 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. 

 

Celý článek

článek jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol žurnalistika a mediální studia

Jak se dostat na žurnalistiku

Studium žurnalistiky, mediálních studií, marketingové komunikace či public relations nabízí 6 fakult veřejných škol a 9 soukromých vysokých škol. Tyto obory najdete na filozofických či sociálněvědních fakultách, ale také na fakultách pedagogických. Pokud vás zajímají jiná zaměření (dramaturgie, scénáristika apod.), najdete je na uměleckých fakultách a školách po celé ČR - podrobnější informace včetně náplně oborů a podmínek přijímacího řízení uvádíme na www.VysokeSkoly.com

 

Celý článek