VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Typ:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na humanitní obory

články jak se dostat na humanitní obory

Psychologii, filozofii, logiku, politologii, sociologii, sociální politiku a sociální práci, historické vědy, filologii, pedagogiku, informační studia a knihovnictví, překladatelství a tlumočnictví, obecnou teorii a dějiny umění a kultury a další programy a obory lze studovat na 47 fakultách veřejných vysokých škol. Humanitní obory jsou dále v nabídce na 15 soukromých vysokých školách. Učitelské, ekonomicky zaměřené obory a obory psychologie uvádíme v samostatném článku.

 

 

 

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete politologii studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

Může být jednokolová písemná či ústní nebo dvoukolová s písemným testem a pohovorem. Testy ověřují studijní předpoklady, orientaci ve zvoleném oboru nebo znalost cizího jazyka, ústní zkouška se zaměřuje na oborové poznatky nebo uchazečovu motivaci, někdy se předkládá seznam prostudované literatury.

Obory zaměřené na tělesnou výchovu mají i praktickou zkoušku, u zaměření na umělecké předměty (výtvarná, hudební výchova) pak talentovou. U víceoborových (sdružených) studií je třeba splnit požadavky obou oborů/programů. U vybraných oborů (obvykle se zaměřením na matematiku, fyziku či chemii) se můžete na pedagogické fakulty dostat i bez přijímacích zkoušek.

Některé fakulty přihlíží k výsledkům testů studijních předpokladů NSZ Scio, Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů a u některých oborů i písemné oborové testy, Fakulta sociálních studií ale také přihlíží k výsledkům NSZ Scio (OSP, ZSV).

Pro informace k cizojazyčným oborům, pro navazující magisterské nebo doktorské studium vás odkážeme na stránky fakult. K oborům zaměřeným na ekonomii či psychologii stáhnete specializovaný e-book zde.

Vzhledem k množství fakult uvádíme pouze termíny, podrobné náplně přijímacích zkoušek najdete na www.VysokeSkoly.com.

 

Úspěšnost přijetí

Pedagogické fakulty najdete v článku Jak se dostat na pedagogické fakulty.

JČU FF 72,8 %, TF 100 % MU FF 63,7 %, FSS 37 % OSU FF 47,6 %, FSS 65,5 % SLU FPF 94,6 %, FVP 64,8 % UHK FF 77,1 % UJEP FF 80,2 %, UK FF 38,6 %, FSV 41 %, FHS 46,3 %, KTF 70,6 %, ETF 100 %, HTF 100 %, UPOL FF 36,1 %, CMTF 74,1 % UPCE FF 64,3 %, UTB FHS 55,7 %, ZČU FF 73,7 %

PVŠPS 53,3 %, VŠPP 90,2 %, VŠ PRIGO 98,8 %, VŠRR a BA AMBIS 69,3 %, AAVŠ, ARC, AAU, CEVRO, MUP, UNYP, UJAK, VŠAPS, VŠFS, VŠMVV, VŠ Prigo, VŠTVS Palestra 100 %.

 

Doporučená literatura

Základy společenských věd 4 díly (Eurolex, J. Pešková a kol.)

Politologie – Jak se dostat na vysokou (AMOS, PhDr. Jan Kubáček)

Sociologie – Jak se dostat na vysokou (AMOS, Mgr. Lenka Hlavicová)

Cvičebnice OSP a ZSV (vše SCIO, kolektiv autorů)

Tyto a další učebnice k oboru najdete zde, nabízíme také literaturu k přípravě na přijímačky a maturitní zkoušku

 

Přípravné kurzy

Psychologie, Základy společenských věd, Žurnalistika a mediální studia, TSP MU, OSP - nulté ročníky, moduly, VIP balíčky. Přehled aktuálně nabízených kurzů najdete zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), učitelství pro 1. stupeň ZŠ magisterské studium (5 let).

 

Přehled škol a fakult

Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz

Divadelní fakulta (Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku): 2 kola talentové zkoušky 25. – 28. 5. 2021. Den otevřených dveří 17. 10. zrušen, náhrada online 13. a 14. 11. 2020, konzultace k přijímacím zkouškám Katedra výchovné dramatiky 27. 11. 2020, Katedra autorské tvorby a pedagogiky 25. 2. a 19. 4. 2021

Hudební a taneční fakulta (Pedagogika tance): Písemná a talentová zkouška 22. – 29. 1. 2021. Den otevřených dveří 10. 11. 2020

Česká zemědělská univerzita www.czu.cz

Provozně ekonomická fakulta (Hospodářská a kulturní studia): 7. - 11. 6. 2021, test z matematiky a AJ/NJ. Dny otevřených dveří 20. 11. 2020 online, 22. - 23. 1. 2021

Institut vzdělávání a poradenství (Kariérové poradenství a vzdělávání, Učitelství praktického vyučování): 7. - 8. a 10. 6. 2021. test studijních předpokladů a z doporučené literatury, ostatní hodnocené aktivity (praxe atd.). Dny otevřených dveří 20. 11. 2020 online, 22. - 23. 1. 2021

Janáčkova akademie múzických umění v Brně www.jamu.cz

Divadelní fakulta: Divadlo a výchova (2 specializace) 1. kolo 11. 1. - 14. 2. 2021 (pohovor, rozhled, praktická zkouška), 2. kolo (praktická zkouška) v průběhu března a dubna. Den otevřených dveří 24. 10. 2020 online

Hudební fakulta: Klavírní pedagogika 1. - 7. 2. 2021 písemný test, pohovor, praktická zkouška.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Filozofická fakulta: Bez přijímací zkoušky při splnění splnění studijních průměrů celkem + za profilový předmět (u sdruženého studia pro oba programy), jinak ústní pohovor - motivace ke studiu + nezbytné znalosti 24. 5. - 4. 6. 2021. Den otevřených dveří 22. 1. 2021

Pedagogická fakulta: 29. 5. - 13. 6. 2021. Dny otevřených dveří 21. a 22. 1. 2021

Teologická fakulta: Ke dni aktualizace nebyly informace na stránkách k dispozici. Předchozí AR: ústní pohovor, PVČ písemný test, Filosofie bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 22. 1. 2021

Zdravotně sociální fakulta Sociální práce test ZSV, Zdravotně-sociální péče test biologie člověka, ZSV 31. 5. - 4. 6. 2021. Den otevřených dveří 22. 1. 2021

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií: ZSV a OSP NSZ Scio 12. 12. 2020 - 17. 4. 2021, TSP MU 24. a 25. 4. 2021, varianty ZSV + OSP nebo ZSV + TSP, u mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Dny otevřených dveří 22. a 23. 1. 2021

Filozofická fakulta: TSP 24. a 25. 4. 2021, oborové testy 23. - 25. 4. 2021, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 22. a 23. 1. 2021

Pedagogická fakulta: TSP 24. - 25. 4. 2021, oborové testy (AJ/HV/VVVT se zaměřením na vzdělávání a FJ pro hospodářskou činnost) 19. - 25. 4. 2021. Den otevřených dveří 23. 1. 2021

Přírodovědecká fakulta (Geografie a kartografie, specializace Sociální geografie, programy se zaměřením na vzdělávání) TSP 24. - 25. 4. 2021, odborné testy 24. 4. 2021, u mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Dny otevřených dveří 23. a 26. 1. 2021

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz  

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií: Test studijních předpokladů 24. - 28. 5. 2021, možnost nahrazení NSZ OSP. Dny otevřených dveří 15. 1., 12. 2. a 12. 3. 2021

Institut celoživotního vzdělávání: 24. - 28. 5. 2021, test všeobecný přehled. Den otevřených dveří 5. 2. 2021

Ostravská univerzita www.osu.cz

Fakulta sociálních studií: Duben 2021. Sociální práce test ZSV, Zdravotně-sociální péče test biologie člověka. Online dny otevřených dveří OU 11. - 16. 1. 2021

Filozofická fakulta: 31. 5. - 4. 6. 2021. Online dny otevřených dveří OU 11. - 16. 1. 2021

Pedagogická fakulta: Praktická zkouška z TV 22. - 24. 4., ostatní zkoušky PDF 10. - 25. 5. 2021. Online dny otevřených dveří OU 11. - 16. 1. 2021

Přírodovědecká fakulta (Ekonomická geografie a regionální rozvoj, programy se zaměřením na vzdělávání): Bez přijímací zkoušky pokud počet uchazečů nepřekročí kapacitu (s výjimkou Chemie, Geografie SZNV - 10. - 28. 5. 2021 PZ z oboru). Online dny otevřených dveří OU 11. - 16. 1. 2021

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Filozoficko-přírodovědecká fakulta: 19. - 26. 6. 2021, některé programy/obory bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 2. 2. a 6. 3. 2021

Fakulta veřejných politik: Speciální pedagogika, Sociální patologie a prevence, Edukační péče o seniory termíny NSZ SCIO do 22. 5. 2021. Den otevřených dveří 2. 2. 2021

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: 31. 5. - 4. 6. 2021, některé programy bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří celouniverzitní 21. 11. 2020, fakultní 20. a 23. 1. 2021 online

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta: 24. - 28. 5. 2021 (do 4. 6. sdružené bakalářské programy se zaměřením na vzdělávání). Dny otevřených dveří 8. - 9. 1. 2021 online

Pedagogická fakulta: Bc. 3. 5. - 30. 6. 2021, Mgr. 1. 6. - 30. 6. 2021. Základy techniky se zaměřením na vzdělávání bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 8. - 9. 1. 2021 online

Přírodovědecká fakulta (obory zaměřené na vzdělávání): 26. 5. - 4. 6. 2021 (kombinace s PDF a FF 3. 5. - 25. 6. 2021), některé programy bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 8. - 9. 1. 2021 online

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Filozofická fakulta: Samostatné studijní plány motivační pohovor 31. 5. - 4. 6. 2021, sdružené studium bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 27. 1. 2021

Pedagogická fakulta: Bc, Mgr. 21. - 25. 6. 2021, programy A, SPI, UMŠ, U1SZŠ, U1SZŠSP testy OSP NSZ SCIO od 6. 2. 2021 do 22. 5. 2021. HVPPP, ČJLPV bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 27. 1. 2021

Fakulta sociálně ekonomická (Sociální politika a sociální práce, Regionální rozvoj a veřejná správa): Bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 27. 1. 2021

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Evangelická teologická fakulta: 31. 5. - 4. 6. 2021. Den otevřených dveří 25. 1. 2021

Fakulta humanitních studií: 15. - 30. 5. 2021 překlad cizojazyčného textu + doplňující otázky v ČJ. Dny otevřených dveří 11. a 25. 1., 8. a 22. 2., 8. 3. 2021 online

Fakulta sociálních věd: dle programu termíny NSZ SCIO OSP, případně MAT/ANG do 17. 4. 2021, fakultní zkoušky 1. - 11. 6. 2021. Dny otevřených dveří IES 22. 1., 11. 6., IMS 21. 1., IPS, ISS 14. 1., IKSŽ specializace MKPR 21. 1., 4. 2., Ž, MS 21. 1. 2021

Filozofická fakulta: 15. 5. - 11. 6. 2021. Den otevřených dveří 16. 1. 2021 online

Husitská teologická fakulta: Religionistika a Sociální pedagogika 1. - 3. 6. 2021, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 25. 1. 2021

Katolická teologická fakulta: Bc. 31. 5. - 2. 6. 2021, Mgr. 3. 6. 2021. Dny otevřených dveří 9. a 22. 1. 2021

Pedagogická fakulta: Bc. a Mgr. 7. - 18. 6. 2021. Dny otevřených dveří 14. a 28. 1. 2021 online nebo na fakultě

Přírodovědecká fakulta (Demografie, specializace Demografie s historií, Demografie se sociologií, Demografie se sociální geografií, Demografie s veřejnou a sociální politikou, Aplikovaná geografie, specializace Sociální geografie a geoinformatika, programy zaměřené na vzdělávání): 8. – 11. 6. 2021. Dny otevřených dveří 15. a 16. 1. 2021 online

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Cyrilometodějská teologická fakulta: Sociální práce, Mezinárodní sociální a humanitární práce 1. kolo 1. - 3. 6. 2021, 2. kolo 24. - 25. 8. 2021, ostatní Bc., Mgr. programy 11. - 19. 6. 2021. Dny otevřených dveří 4. 12. 2020, 16. 1. 2021 online

Filozofická fakulta: Písemné zkoušky 15. - 16. 6. 2021 (v případě většího počtu uchazečů i 22. - 23. 5. 2021), ústní AZKTP a Psychologie 24. - 28. 5. 2021 Dny otevřených dveří 4. 12. 2020, 16. 1. 2021 online

Pedagogická fakulta: Bc. a Mgr. talentové zkoušky 22. - 23. 5. 2021, písemné zkoušky 29. - 30. 5. 2021, ústní zkoušky L, SP I/RV 3. - 4. 6. 2021, U1.SZŠ a SP 7. 6. 2021. Pedagogické programy i na FTK. Dny otevřených dveří 4. 12. 2020, 16. 1. 2021 online

Přírodovědecká fakulta (Mezinárodní rozvojová a environmentální studia, programy pro vzdělávání): 31. 5. - 11. 6. 2021. Dny otevřených dveří 4. 12. 2020, 16. 1. 2021 online

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta filozofická: AJ a HS 1. - 2. 6. 2021, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 12. a 23. 1. 2021 online

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií: Bc. SP, UMŠ NSZ SCIO OSP 10. 12. 2020 - 22. 5. 2021 včetně, AJMP, NJMP NSZ SCIO AJ/NJ 6. 3. - 17. 4. 2021 včetně, Mgr. bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 4. 2. 2021 online

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz 

Fakulta mezinárodních vztahů (Mezinárodní studia a diplomacie): 8. a 9. 6. 2021. Dny otevřených dveří VŠE 21. 12. 2020 online, fakultní 23. 1. 2021 online

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Zdravotně sociální pracovník test odborných znalostí, studijních předpokladů a ústní pohovor. 1. kolo 2. 6. (KS 3. 6.), 2. kolo 4. 8. (KS 5. 8.), 3. kolo 2. 9. 2021. Den otevřených dveří: Ke dni aktualizace e-booku (8. 1. 2021) nebyla informace k dispozici. Předchozí AR: 27. 2. 2020

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta filozofická: Ke dni aktualizace článku nebyla informace k dispozici. Předchozí AR: 15. - 16. 6. 2020 písemné testy, Filozofie ústní pohovor. Den otevřených dveří 27. 1. 2021 online

Pedagogická fakulta: Bc., Mgr. 1. - 7. 6. 2021.  Den otevřených dveří 27. 1. 2021 online

Soukromé vysoké školy

ARC VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s. r. o. www.vspsv.cz

Studijní program Politologie. Ústní pohovor, motivace ke studiu, informace o termínech zasílá studijní oddělení po podání přihlášky.

AKCENT College s.r.o. www.akcentcollege.cz

Ke dni aktualizace článku nebyla informace k dispozici. Předchozí AR: Angličtina jako cizí jazyk, jazykový test, ústní pohovor. Možnost prominutí.

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu 

Political Science, International Relations: Informace na studijním oddělení.

CEVRO Institut, z.ú. www.cevroinstitut.cz 

Politologie a mezinárodní vztahy, Bezpečnostní politika. Ke dni aktualizace článku nebyla informace k dispozici. Předchozí AR: Ústní motivační pohovor, nebo termíny NSZ OSP/ZSV, vzhledem k epidemiologické situaci možnost absolvovat PŘ motivačním dopisem.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz  

Humanitní studia, Mediální studia a další. Bez přijímací zkoušky u programů v ČJ, v AJ online bez ústní části zkoušky. Dny otevřených dveří 13. 1., 10. 2., 17. 3., 14. 4., 12. 5., 9. 6., 1. a 20. 9. 2021

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz 

Psychologie, Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii 1. – 11. 6. 2021. Dny otevřených dveří 9. 2. a 9. 3. 2021

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Psychology, Communication and Media Studies. Informace poskytuje studijní oddělení. Dny otevřených dveří 13. 1., 11. 2. 2021 online

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz  

Ke dni aktualizace článku nebyla informace k dispozici. Předchozí AR: Speciální pedagogika PZ, ostatní programy (Mezinárodní vztahy a diplomacie, Resocializační a penitenciární pedagogika, Andragogika) bez přijímacích zkoušek.

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz

Personální a interkulturní management: Termíny přijímacího řízení budou vyhlášeny po schválení akreditace (informace k 21. 12. 2020).

Vysoká škola finanční a správní, a.s. www.vsfs.cz

Marketingová komunikace, Regionální rozvoj a veřejná správa. Motivační pohovor, dobrovolný test z jazyka a všeobecných znalostí vybraného oboru. Pozvánky na konkrétní termíny zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha 9. 9., 14. 10., 11. 11. 2020, 13. 1., 6. a 10. 2., 10. 3., 14. 4., 12. 5., 9. 6., 14. 7., 11. 8. 2021, Karlovy Vary a Most 10. 9., 15. 10., 12. 11, 10. 12. 2020, 14. 1., 11. 2., 11. 3., 15. 4., 13. 5., 10. 6., 15. 7., 12. 8. 2021

Vysoká škola kreativní komunikace www.vskk.cz

Kreativní marketing a komunikace - více specializací, 12. 3., 16. 4., 4. a 25. 6., 3. a 24. 9. 2021.

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz

Mezinárodní vztahy a diplomacie. Každé úterý nebo po domluvě. Motivační pohovor nebo motivační dopis. Dny otevřených dveří 12. 11., 10. 12. 2020, 28. 1., 18. 2., 18. 3., 22. 4., 20. 5., 24. 6., 22. 7., 19. 8., 9. 9. 2021 online, v případě příznivé situace formou individuálních prohlídek

Vysoká škola PRIGO, z.ú. www.vs-prigo.cz

Sociální politika a sociální práce: písemný test studijních předpokladů, ústní odborný a motivační pohovor. 28. 2. 2021, informace o dalších termínech na stránkách školy.

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.  www.ambis.cz

Management rozvoje měst a regionů (více zaměření), Ekonomika a management podniku (zaměření Andragogika a rozvoj zaměstnanců, Manažerská psychologie a další). Bez přijímací zkoušky, pohovor o motivaci ke studiu a očekávání. Den otevřených dveří 8. 1. 2021 online

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

INTERNATIONAL EDUCATION in PRAGUE s.r.o. www.interpragueuniver.cz

Dolnoslezská vysoká škola Kancelář přijímacího řízení Ostrava www.dlakandydata.dsw.edu.pl   

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz

Vysoká škola manažerská ve Varšavě Fakulta Jana Amose Komenského v Karviné www.pedagogikakarvina.cz   

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS Filia PRAHA www.humanitaspraha.cz

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava n.o., detašované pracoviště Praha www.hitspraha.cz/vs-hits.html

Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu http://humanum.cz    

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, s.r.o. www.fves.eu

 

 

Vzorové testy a okruhy otázek

http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp

UK

https://fsv.cuni.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/ukazky-prijimacich-testu

https://fhs.cuni.cz/FHS-1595.html

http://ufar.ff.cuni.cz/7/prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia-filosofie

rozcestník pro jednotlivé katedry a ústavy FF: https://www.ff.cuni.cz/fakulta/katedry-a-ustavy/

https://htf.cuni.cz/HTF-92-version1-modelovy_test_2009_b.doc

http://pages.pedf.cuni.cz/kcj/pro-uchazece/

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KG-28.html

http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/uchazeci/bakalarske-studium/

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-tosp_model_pedf.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1_vysledky.pdf

http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=273

http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/

http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=149

http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/files/2015/11/vzorov%C3%BD-test-pro-SPPG.pdf

https://pages.pedf.cuni.cz/ktv/prijimaci-zkousky-z-telesne-vychovy/telesna-vychova-a-sport-bc/

MUNI

https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium

http://www.muni.cz/admission/tsp

https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/oborove-prijimaci-zkousky

https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni#undefined

ČZU

https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium/r-7624-hospodarska-a-kulturni-studia-hks

https://www.ivp.czu.cz/dl/38743?lang=cs

JČU

OSU

a další vždy u jednotlivých oborů: http://ff.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

http://dokumenty.osu.cz/pdf/prijimacky/osp.pdf

a další vždy u jednotlivých oborů: http://pdf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

http://dokumenty.osu.cz/fss/prijimacky2015/p1.pdf

SLU

https://www.slu.cz/fvp/cz/studium/prijimaci-rizeni/Test1Senioi.pdf

https://www.slu.cz/fpf/cz/soutestyprouchazece

TUL

http://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni ukázky testů ve spodní části stránky

UHK

https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Studium/Prijimaci-rizeni/Vzorove-testy#UHK-Article

UPOL

UPCE
VŠE

ZČU

http://fpe.zcu.cz/kps/studijni-materialy.html

http://ff.zcu.cz/study/applicants/vzorove-testy.html

MUP

http://vzorovetesty.mup.cz/

CEVRO

http://www.cevroinstitut.cz/cz/sekce/uchazeci+o+studium/prijimaci+rizeni/okruhy+pr/

PVŠPSS          

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených, počty přijatých, občané ČR), data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

Zdroj obrázku: Woman photo created by marymarkevich - www.freepik.com

Přečtěte si také:

Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na humanitní obory, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí a podat odvolání.

Stahujte zdarma časopis pro maturanty nebo si jej prolistujte zde

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

11.1.2021


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit