Jak se dostat na humanitní obory

články jak se dostat na humanitní obory

Psychologii, filozofii, logiku, politologii, sociologii, sociální politiku a sociální práci, historické vědy, filologii, pedagogiku, informační studia a knihovnictví, překladatelství a tlumočnictví, obecnou teorii a dějiny umění a kultury a další programy a obory lze studovat na 59 fakultách veřejných vysokých škol. Humanitní obory jsou dále v nabídce na 12 soukromých vysokých školách. Učitelské obory můžete studovat na 9 pedagogických fakultách, dvou institutech a jednom ústavu, a téměř na všech veřejných vysokých školách od uměleckých až po ekonomické či technické. Pedagogicky zaměřené obory nabízejí také soukromé vysoké školy. Učitelské, ekonomicky zaměřené obory a obory psychologie uvádíme v samostatném článku.

 

 

 

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete politologii studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

Může být jednokolová písemná či ústní nebo dvoukolová s písemným testem a pohovorem. Testy ověřují studijní předpoklady, orientaci ve zvoleném oboru nebo znalost cizího jazyka, ústní zkouška se zaměřuje na oborové poznatky nebo uchazečovu motivaci, někdy se předkládá seznam prostudované literatury.

Pedagogické obory zaměřené na tělesnou výchovu mají i praktickou zkoušku, u zaměření na výtvarnou a hudební výchovu pak zkoušku talentovou. U víceoborových (sdružených) studií je třeba splnit požadavky obou programů. U vybraných programů (obvykle se zaměřením na matematiku, fyziku či chemii) se můžete na pedagogické fakulty dostat i bez přijímacích zkoušek.

Některé fakulty přihlíží k výsledkům testů studijních předpokladů NSZ Scio, Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů (s výjimkou FSS a FSpS) a u některých oborů i písemné oborové testy.

Pro informace k cizojazyčným oborům, pro navazující magisterské nebo doktorské studium vás odkážeme na stránky fakult. K oborům zaměřeným na ekonomii či psychologii stáhnete specializovaný e-book zde.

Vzhledem k množství fakult uvádíme pouze termíny, podrobné náplně přijímacích zkoušek najdete na www.VysokeSkoly.com.

 

Úspěšnost přijetí

Pedagogické fakulty najdete v článku Jak se dostat na pedagogické fakulty.

JČU FF 78,1 %, PDF 47,7 %, TF 85,3 % MU FF 42,2 %, FSS 31 %, PDF 35 %, MENDELU FRRMS 54,6 %, OSU FF 40,8 %, FSS 37,1 %, PDF 36,1 %, SLU FPF 94,7 %, FVP 59,1 %, TUL FPHP 53,9 %, UHK FF 68,2 %, PDF 38,9 %, UJEP FF 75,9 %, PDF 58,6 %, UK FF 36,2 %, FSV 44,9 %, FHS 51,1 %, KTF 82,1 %, ETF 84,3 %, HTF 68,9 %, PDF 32,5 %, UPOL FF 37,6 %, CMTF 46,7 %, PDF 30,3 %, UPCE FF 50,9 %, UTB FHS 36,8 %, ZČU FF 84,2 %, PDF 35 %

AMBIS 99,9 %, CEVRO 86,8 %, PCU 94,7 %, PVŠPS 51,4 %, VŠ PRIGO 89,5 %, AAVŠ, MUP, PEUNI VŠO/VŠPP, UCP – VŠMVV VŠHE, UNYP, VŠAPS, VŠFS 100 %.

 

Doporučená literatura

  • Jak se dostat na vysokou Politologie/Sociologie, Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám VŠ (Amos)
  • Společenské vědy pro SŠ 1. – 4. díl + pracovní sešity (Didaktis)
  • Cvičebnice OSP a ZSV (vše SCIO, kolektiv autorů)
  • Přijímačky na VŠ v pohodě Studijní předpoklady (OSP), Základy společenských věd (ZSV) (Taktik)
  • Maturita ze společenských věd (Nakl. A. Skřivan ml.)

Tyto a další učebnice k oboru najdete zde, nabízíme také literaturu k přípravě na přijímačky a maturitní zkoušku

 

Přípravné kurzy

Psychologie, Základy společenských věd, Žurnalistika, TSP MU, OSP. Přehled aktuálně nabízených kurzů najdete zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), učitelství pro 1. stupeň ZŠ magisterské studium (5 let).

 

Přehled škol a fakult

Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz

Divadelní fakulta: Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku, Dramatická výchova. HZATP 20. – 24. 5. 2024 2 kola, 1. kolo hodnocení textů, disciplína pohybu/hlasu/řeči/propedeutiky a dramatické hry, pohovor, 2. kolo předpoklady k autorskému herectví. Přihlášky do 14. 4. 2024. DV 1. kolo 25. – 27. 1. 2024 přednes vybrané básně/prózy + písemná práce (téma zadáno na místě), 2. kolo 23. – 25. 5. 2024 vypracování domácí písemné práce, praktická talentová zkouška, pohovor o motivaci, zkušenostech a orientovanosti uchazeče. Přihlášky do 12. 12. 2023, 2024/2025 se otevírá kombinovaná forma studia. Podrobnosti www.damu.cz. Den otevřených dveří 4. 11. 2023, konzultace k přijímacím zkouškám HZATP 1. 3. a 3. 4. 2024, DV 24. 11. 2023

Hudební a taneční fakulta: Pedagogika tance (3 specializace klasický/lidový/moderní a současný tanec) dvoukolová písemná, ústní a talentová zkouška dle specializace 19. – 26. 1. 2024. Podrobnosti www.hamu.cz. Přihlášky do 30. 11. 2023. Den otevřených dveří 7. 11. 2023

Česká zemědělská univerzita www.czu.cz

Institut vzdělávání a poradenství: 10. - 13. 6. 2024 Kariérové poradenství a vzdělávání test studijních předpokladů, Učitelství praktického vyučování test studijních předpokladů a základů pedagogiky a psychologie, podrobnosti www.ivp.czu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024

Provozně ekonomická fakulta: Hospodářská a kulturní studia 10. - 14. 6. 2024, test z matematiky a AJ/NJ. Podrobnosti www.pef.czu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz 

Masarykův ústav vyšších studií: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku 3. - 7. 6. 2024  test zaměřený na studijní předpoklady a všeobecný rozhled zejména ve vztahu k technickým vědám, podrobnosti www.muvs.cvut.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 2. 2. a 8. 3. 2024

Janáčkova akademie múzických umění v Brně www.jamu.cz

Divadelní fakulta: Divadlo a výchova (pro rok 2024/25 jsou otevírány specializace Divadlo a výchova, Taneční a pohybové divadlo a výchova - kombinované studium). DV 1. kolo (pohovor, rozhled, praktická zkouška), 2. kolo (praktická zkouška). TPDV hodnocení zaslaných materiálů, 2. kolo praktická zkouška z tanečních technik, test všeobecného kulturního rozhledu, pohovor nad zaslanými materiály. 1. kolo 8. 1. – 12. 2. 2024, 2. kolo březen-duben 2024. Podrobnosti df.jamu.cz. Přihlášky do 30. 11. 2023. Den otevřených dveří 14. 10. 2023

Hudební fakulta: Klavírní pedagogika 29. 1. - 5. 2. 2024 vědomostní test, posouzení úrovně klavírní hry, praktická zkouška s modelem – žákem ZUŠ, pohovor. Přihlášky do 30. 11. 2023. Podrobnosti hf.jamu.cz.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Filozofická fakulta: 10. - 21. 6. 2024, některé programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.ff.jcu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Pedagogická fakulta: 1. - 14. 6. 2024, některé programy test OSP NSZ SCIO, termíny od prosince 2023 do května 2024, nebo bez přijímacích zkoušek. Podrobnosti www.pf.jcu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 18. a 19. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta: Biologie/Fyzika/Geografie/Chemie/Informatika/Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy písemný test z daného předmětu/předmětů 7. 6. 2024, případné 2. kolo 10. 9. 2024, u sdružených studií kde jeden obor je zajišťován jinou fakultou nutnost splnit přijímací kritéria druhé fakulty. Podrobnosti a možnosti prominutí www.prf.jcu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024, případné 2. kolo 17. 8. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Teologická fakulta: Filosofie, Teologie, Religionistika bez přijímací zkoušky, Pedagogika volného času,  Sociální a charitativní práce 3. - 7. 6. 2024. Podrobnosti www.tf.jcu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Zdravotně sociální fakulta: Sociální práce test ZSV, Zdravotně-sociální péče test biologie člověka, ZSV 3. - 7. 6. 2024. Podrobnosti www.zsf.jcu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta informatiky: Informatika ve vzdělávání TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024. Podrobnosti www.fi.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 2. 11. a 18. 12. 2023, 26. 1. 2024

Fakulta sociálních studií: ZSV NSZ SCIO uznávané termíny 10. 12. 2022 - 20. 5. 2023 a 9. 12. 2023 - 23. 3. 2024, Psychologie jednooborový a hlavní studijní plán test ZSV a OSP NSZ SCIO uznávané termíny 2. a 23. 3. 2024, u mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Podrobnosti www.fss.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Fakulta sportovních studií: Tělesná výchova a sport - 5 specializací, písemný test 25. 5. 2024, praktická zkouška z TV 18. - 19. 5. 2024, u sdruženého studia dle podmínek vybrané kombinace. Podrobnosti www.fsps.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 25. 1. 2024

Filozofická fakulta: TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024, oborové testy 15. - 21. 4. 2024. Podrobnosti www.phil.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Pedagogická fakulta: TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024, odborné zkoušky 22. - 28. 4. 2024 (AJ/HV/VVVT se zaměřením na vzdělávání a FJ pro hospodářskou činnost). Podrobnosti www.ped.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 25. 1. 2025

Přírodovědecká fakulta: Geografie a kartografie, specializace Sociální geografie, programy se zaměřením na vzdělávání, Antropologie. TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024, A oborový test 20. 4. 2024. U mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Podrobnosti www.sci.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 27. a 30. 1. 2024

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz  

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií: Test studijních předpokladů 13. - 17. 5. 2024. Podrobnosti www.frrms.mendelu.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Dny otevřených dveří 8. 12. 2023, 26. 1. 2024

Institut celoživotního vzdělávání: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, Aplikovaná pedagogická studia. 20. - 24. 5. 2024 test všeobecný přehled zejména z oblasti socioekonomických věd (např. pedagogika, psychologie, sociologie ad.). Podrobnosti www.icv.mendelu.cz. Přihlášky do 15. 4. 2024. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Ostravská univerzita www.osu.cz

Fakulta sociálních studií: Sociální práce 23. - 24. 5. 2024 test ZSV a zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Podrobnosti fss.osu.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Filozofická fakulta: 3. - 7. 6. 2024. Podrobnosti ff.osu.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Lékařská fakulta: Ergoterapie 27. 5. - 7. 6. 2024 test biologie, ZSV. Podrobnosti lf.osu.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Pedagogická fakulta: 6. - 24. 5. 2024, praktická zkouška TVSZNV 19. 4. a 25. - 27. 4. 2024, mezifakultní kombinace květen a červen 2024. Přihlášky do 15. 3. 2024. Podrobnosti pdf.osu.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta: Programy se zaměřením na vzdělávání bez přijímací zkoušky pokud počet uchazečů nepřekročí kapacitu (s výjimkou Chemie květen 2024 PZ z oboru). Politická a kulturní geografie, Ekonomická geografie a regionální rozvoj motivační pohovor květen 2024. Přihlášky do 15. 3. 2024. Podrobnosti prf.osu.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Fakulta veřejných politik: Speciální pedagogika, Sociální patologie a prevence, Sociální práce ve veřejné správě OSP NSZ SCIO do 25. 5. 2024. Podrobnosti www.fvp.slu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 17. 2. 2024

Filozoficko-přírodovědecká fakulta: 13. - 19. 5. 2024, některé programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fpf.slu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 9. 3. 2024

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: 3. - 14. 6. 2024. Podrobnosti www.fp.tul.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Dny otevřených dveří celouniverzitní 25. 11. 2023, fakultní 6. 2. 2024

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta: 13. - 26. 5. 2024, pro sdružené programy se zaměřením na vzdělávání 20. 5. - 21. 6. 2024, podrobnosti www.uhk.cz/ff. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 12. a 27. 1. 2024

Pedagogická fakulta: Talentové zkoušky 29. 4. - 17. 5., teoretické a praktické zkoušky 20. 5. - 14. 6. 2024, případné 2. kolo 26. 8. - 13. 9. 2024. Základy techniky se zaměřením na vzdělávání, Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.uhk.cz/pdf. Přihlášky do 31. 3. 2024, případné 2. kolo 2. 8. 2024. Dny otevřených dveří 12. a 27. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta: Programy zaměřené na vzdělávání, mimo sdružených programů 20. 5. - 7. 6., sdružené programy 2. 5. - 7. 6. 2024 (Biologie, ostatní programy bez přijímací zkoušky). Podrobnosti www.uhk.cz/prf. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 12. a 27. 1. 2024

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Fakulta sociálně ekonomická: Sociální politika a sociální práce, Regionální rozvoj a veřejná správa portfolio do 7. 5. 2024, podrobnosti www.fse.ujep.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Den otevřených dveří 8. 2. 2024

Fakulta zdravotnických studií: Ergoterapie test biologie člověka 27. - 28. 5. 2024. Podrobnosti fzs.ujep.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 8. 2. 2024

Filozofická fakulta: 3. - 7. 6. 2024, některé samostatné programy a kombinace u sdruženého studia bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.ff.ujep.cz. Přihlášky do 29. 3. 2024. Den otevřených dveří 8. 2. 2024

Pedagogická fakulta: 6. - 7. 5. 2024 praktické zkoušky TV, 17. - 21. 6. 2024 praktické, písemné a ústní zkoušky, Andragogika, Učitelství pro 1. stupeň základních škol a Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika test OSP NSZ SCIO 9. 12. 2023 - 25. 5. 2024. Podrobnosti www.pf.ujep.cz. Přihlášky do 29. 3. 2024. Den otevřených dveří 8. 2. 2024

Přírodovědecká fakulta: Programy se zaměřením na vzdělávání. Biologie pro vzdělávání 17. - 21. 6. 2024 test biologie, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Přihlášky do 31. 3. 2024. Podrobnosti prf.ujep.cz. Den otevřených dveří 8. 2. 2024

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Evangelická teologická fakulta: 3. - 7. 6. 2024, podrobnosti web.etf.cuni.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 22. 1. 2024

Fakulta humanitních studií: 11. - 26. 5. 2024 shrnutí cizojazyčného textu (AJ/NJ/FJ) + doplňující otázky. Podrobnosti www.fhs.cuni.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 1. 2. 2024

Fakulta sociálních věd: dle oboru termíny NSZ SCIO OSP, případně MAT/ANG od 12/22 do 1. 5. 2024 (termín 2. 3. 2024 v on-line formě při splnění podmínek hrazen fakultou), fakultní zkoušky 3. - 19. 6. 2024. Podrobnosti www.fsv.cuni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 8. 12. 2023, ISS, IPS, IMS 24. 1., IES 26. 1., IKSŽ 23. 1. 2024

Filozofická fakulta: 11. 5. - 14. 6. 2024. Podrobnosti www.ff.cuni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 13. 1. 2024

Husitská teologická fakulta: Religionistika, Sociální a charitativní práce a Sociální pedagogika 3. - 7. 6. 2024, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.htf.cuni.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 15. 1. 2024

Katolická teologická fakulta: Bc. 3. a 5. 6. 2024, Dějiny evropské kultury a Mgr. Katolická teologie bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.ktf.cuni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 2. 12. 2023 a 27. 1. 2024

Matematicko-fyzikální fakulta: Programy se zaměřením na vzdělávání test předpokladů ke studiu na MFF UK (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika) 12. 6. 2024. Podrobnosti www.mff.cuni.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 21. 11. 2023

Pedagogická fakulta: 6. - 18. 6. 2024, podrobnosti www.pedf.cuni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 13. 12. 2023, 30. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta: Demografie, specializace Demografie s historií, Demografie se sociologií, Demografie se sociální geografií, Demografie s veřejnou a sociální politikou, Aplikovaná geografie, specializace Sociální geografie a geoinformatika, programy zaměřené na vzdělávání 10. - 14. 6. 2024. Podrobnosti www.natur.cuni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 19. a 20. 1. 2024

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Cyrilometodějská teologická fakulta: 7. - 15. 6. 2024. Podrobnosti www.cmtf.upol.cz. Přihlášky 1. kolo 15. 3. 2024, SP a MSHP 30. 4. 2024, 2. kolo SP a MSHP 31. 7. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024

Fakulta tělesné kultury: Trenérství a sport - pedagogika volného času, Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva, Rekreologie - pedagogika volného času, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku, Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi. Talentová část část a ústní pohovory 22. - 26. 4. 2024, písemná část termíny NSZ SCIO do 1. 5. 2024 včetně. Podrobnosti www.ftk.upol.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024

Filozofická fakulta: Písemné zkoušky 11. – 12. 5. 2024 (v případě většího počtu uchazečů i 18. – 19. 5. 2024), ústní pro program Angličtina pro tlumočení a překlad a Psychologie 20. - 24. 5. 2024. Podrobnosti www.ff.upol.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024

Pedagogická fakulta: Bc. a Mgr. testy NSZ SCIO OSP/AJ v termínech prosinec 2023 - 1. 5. 2024 (při splnění podmínek možnost vykonání testu v termínu 1. 5. 2024 s 50 % slevou), talentové zkoušky 27. 5. - 2. 6. 2024 HKSZNV, VTSZNV, písemné a ústní zkoušky 22. 4. - 14. 6. 2024. Podrobnosti www.pdf.upol.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta: Mezinárodní rozvojová a environmentální studia, programy pro vzdělávání 3. - 14. 6. 2024, od přijímací zkoušky u řady programů může být upuštěno, nepřekročí-li počet uchazečů kapacitní možnosti programu. Podrobnosti www.prf.upol.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta filozofická: 3. - 4. 6. 2024, podrobnosti ff.upce.cz. Přihlášky do 21. 4. 2024. Den otevřených dveří 2. 2. 2024

Fakulta zdravotnických studií: Zdravotně sociální péče test biologie člověka, výchova ke zdraví, první pomoc, dotazník měkkých dovedností, 14. 5. 2024. Podrobnosti fzs.upce.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 7. 12. 2023, 10. 2. 2024

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií: Bc. Sociální pedagogika, Zdravotně sociální péče, Učitelství pro mateřské školy test OSP 9. 12. 2023 - 25. 5. 2024 včetně, Anglický jazyk pro manažerskou praxi test NSZ SCIO AJ 3. 2. - 1. 5. 2024 včetně, Specialista rozvoje a vzdělávání dospělých motivační dopis, Německý jazyk pro manažerskou praxi bez přijímací zkoušky. Mgr. NSZ SCIO OSP 9. 12. 2023 - 25. 5. 2024 včetně.  Podrobnosti fhs.utb.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 10. 2. 2024

Fakulta multimediálních komunikací: Marketingová komunikace zkouška všeobecných znalostí (historie, společenské vědy, filozofie, dějiny umění a kultury, současný kulturní život, politika, ekonomika a podnikání, společenský život, média), zkouška kreativity a logického myšlení (drobných komunikačních úkolů) červen 2024. Podrobnosti fmk.utb.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 10. 2. 2024

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz 

Fakulta mezinárodních vztahů: Mezinárodní studia a diplomacie 11. 6. 2024 test matematika a 2 cizí jazyky (AJ + FJ/NJ/RJ/ŠJ). Podrobnosti fmv.vse.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Dny otevřených dveří VŠE 19. 12. 2023, fakultní 20. 1. 2024

Fakulta podnikohospodářská: Arts Management test z AJ, základy logického myšlení, znalosti z oblasti kultury 12. a 13. 6. 2024. Podrobnosti fph.vse.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Dny otevřených dveří VŠE 19. 12. 2023, fakultní 12. 1. 2024

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Zdravotně sociální péče 1. kolo 30. 5. - 1. 6. 2023, 2. kolo 2. - 3. 8. 2023, 3. kolo 6. 9. 2023. Test na PC z odborných předmětů (ZSV, psychologie, filozofie, sociologie, biologie) a obecných studijních předpokladů. Ústní pohovor - ověření kulturního, politického a společenského přehledu, schopnosti samostatného úsudku a motivace ke studiu. Podrobnosti na webu školy. Přihlášky 1. kolo 15. 5. 2024, 2. kolo 24. 7. 2024, 3. kolo 22. 8. 2024. Dny otevřených dveří 25. 11. 2023 online, 1. a 3. 2. 2024 prezenčně

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta filozofická: 10. - 14. 6. 2024, podrobnosti www.ff.zcu.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Den otevřených dveří 30. 1. 2024

Pedagogická fakulta: Bc., Mgr. 30. 5. - 7. 6. 2024, Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání 15. a 16. 5. 2024, portfolia u příslušných programů do 1. 6. 2024, podrobnosti www.fpe.zcu.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Den otevřených dveří 30. 1. 2024

Soukromé vysoké školy

AMBIS vysoká škola, a.s. www.ambis.cz

Andragogika - Vzdělávání dospělých, Personální management – zaměření Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, Manažerská psychologie; Resocializační a penitenciární pedagogika, Speciální pedagogika, Veřejná politika – zaměření Politologie a sociologie aj., Ekonomika a management – zaměření Andragogika a rozvoj zaměstnanců aj. Program SP znalostní test ZSV, v případě neúspěchu v testu možnost náhrady úvahou na téma Postavení člověka s postižením v současné společnosti. Ostatní programy pohovor o motivaci ke studiu a očekávání, termíny domlouvá studijní oddělení po podání přihlášky. Uzávěrka příjmu přihlášek do konce října. Dny otevřených dveří Praha 14. 2., 13. 3. a 9. 4. 2024, Brno 21. 2., 19. 3. a 16. 4. 2024, online 17. 1. 2024

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu

Political Science, International Relations, Humanities, Society and Culture: Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 14. 9., 11. a 26. 10., 7. 12. 2023, 10. a 18. 1., 15. 2. 2024 online, 22. 9., 27. 10., 10. 11., 15. 12. 2023, 26. 1., 23. 2., 22. 3. 2024 prezenční/hybridní

CEVRO Institut, z.ú. www.cevroinstitut.cz

Politologie a mezinárodní vztahy, Management sociálních služeb. Přijímací řízení motivační dopis nebo NSZ SCIO OSP nebo ZSV. Přihlášky je možné podávat průběžně. Den otevřených dveří Praha 6. 3., 3. 4., 15. 5., 26. 6., 21. 8. 2024

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz

Humanitní studia, Mediální studia, Mezinárodní vztahy. PS online test z AJ do 31. 10. 2024, KS v ČJ bez přijímací zkoušky. Přihlášky do 30. 9. 2024. Dny otevřených dveří 13. 12. 2023, 17. 1., 21. 2., 20. 3., 17. 4., 15. 5., 12. 6., 4. a 18. 9. 2024

Panevropská univerzita, a.s. fakulta Vysoká škola podnikání a práva, a.s. www.peuni.cz

Marketingové komunikace bez přijímací zkoušky. Přihlášky na letní semestr do konce února, pro zimní semestr do konce září. Dny otevřených dveří každý měsíc, nejbližší 7. a 21. 2. 2024

Prague City University www.praguecityuniversity.cz

Specializace v pedagogice: výuka cizích jazyků. Doložení jazykové úrovně, pohovor, motivační dopis, portfolio. Podrobné informace na studijním oddělení. Přihlášky průběžně, nejpozději září 2024. Dny otevřených dveří prezenční: 18. 1., 2. 2., 17. 2., 29. 2. 2024, on-line: 31. 1. 2024

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz

Psychologie, Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii 3. - 17. 6. 2024. Přihlášky Psychologie 29. 2. 2024, SPZKAP 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 6. 2. a 5. 3. 2024

University College Prague - Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. www.ucp.cz 

Mezinárodní vztahy a diplomacie. Bez přijímací zkoušky. Přihlášky na základě nezávazné registrace, bližší informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří vypisovány průběžně, nejbližší Praha - Smíchov 22. 2., Bratislava 15. 2. 2024,  Znojmo po domluvě

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Psychology, Communication and Media Studies, International Relations. Informace poskytuje studijní oddělení. Dny otevřených dveří prezenční 15. 2., 14. 3. 2024, online 21. 2. 2024

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz

Škola nabízí stejné programy jako AMBIS, pod který rokem 2023 přešla. Více informací o přijímacím řízení u výše zmíněné školy.

Vysoká škola finanční a správní, a.s. www.vsfs.cz

Marketingová komunikace, Regionální rozvoj a veřejná správa. PS a KS MK rozřazovací test z AJ. Pozvánky s termíny zasílá studijní oddělení. Přihlášky do 31. 8. 2024. Dny otevřených dveří Praha 18. 1., 8. a 24. 2., 14. a 23. 3., 11. a 27. 4., 16. a 25. 5., 13. 6., 18. 7., 15. 8. 2024, ostatní pobočky informace na webu školy

Vysoká škola kreativní komunikace www.vskk.cz

Literární tvorba, Kreativní marketing a komunikace – více specializací. Teoretická (motivace, studijní předpoklady, přehled, předchozí zkušenosti, úroveň ČJ a AJ) a oborová část (diskuze nad realizovanými a plánovanými pracemi), termíny 9. 2., 8. 3., 19. 4., 17. 5., 7. 6., 6. 9., 20. 9. 2024. Přihlášky nejpozději týden před přijímacím pohovorem. Dny otevřených dveří 7. 9., 23. 11. 2023, 25. 1., 22. 2., 21. 3., 20. 4., 6. 6., 5. 9. 2024

Vysoké školy se zahraniční akreditací:

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava n.o., detašované pracoviště Praha www.hitspraha.cz/vs-hits.html

Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu http://humanum.cz   

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, s.r.o. www.fves.eu

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS Filia PRAHA www.humanitaspraha.cz

 

Vzorové testy a okruhy otázek

 

http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp

UK

https://fsv.cuni.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/ukazky-prijimacich-testu

https://fhs.cuni.cz/FHS-1595.html

https://ufar.ff.cuni.cz/cs/uchazec/filosofie/prijimaci-rizeni/bakalarske-studium/

rozcestník pro jednotlivé katedry, ústavy FF a jednotlivé programy: https://www.ff.cuni.cz/fakulta/katedry-a-ustavy/

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/

https://htf.cuni.cz/HTF-92-version1-modelovy_test_2009_b.doc

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KG-28.html

http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/uchazeci/bakalarske-studium/

https://pages.pedf.cuni.cz/kpg/pro-uchazece/

http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=149

http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/files/2015/11/vzorov%C3%BD-test-pro-SPPG.pdf

https://ktv.pedf.cuni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/telesna-vychova-a-sport/

MUNI

https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium rozcestník pro jednotlivé programy

http://www.muni.cz/admission/tsp

https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/oborove-prijimaci-zkousky

https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni#undefined

ČZU

https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium/r-7624-hospodarska-a-kulturni-studia-hks

https://www.ivp.czu.cz/dl/38743?lang=cs

JČU
rozcestník pro jednotlivé programy https://chci-studovat.pf.jcu.cz/ doporučená literatura v jednotlivých odkazech

MENDELU

https://icv.mendelu.cz/studium/prijimaci-rizeni ukázky testových otázek, doporučená literatura a zápisy z přijímacích řízení ve spodní části stránky

https://frrms.mendelu.cz/uchazec/prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia/?psn=1000

OSU

vzorové testy z minulých let https://ff.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/

a další vždy u jednotlivých oborů: http://ff.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

vzorové testy z minulých let https://pdf.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/

http://dokumenty.osu.cz/pdf/prijimacky/osp.pdf

a další vždy u jednotlivých oborů: http://pdf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

http://dokumenty.osu.cz/fss/prijimacky2015/p1.pdf

vzorové testy z minulých let https://fss.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/

a další vždy u jednotlivých oborů: https://fss.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

SLU

https://www.slu.cz/fvp/cz/sovysledkyprijimacihorizeni

https://www.slu.cz/fpf/cz/soutestyprouchazece

TUL

http://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni ukázky testů ve spodní části stránky

UHK

https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Studium/Prijimaci-rizeni/Vzorove-testy#UHK-Article

https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/prijimaci-zkousky/vzorove-testy

UPOL

https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/ - část Písemné přijímací zkoušky ve spodní části stránky
 
UPCE
https://ff.upce.cz/ff/studium/pro-uchazece.html vzorové příklady přijímacích zkoušek
 
VŠE

VŠPJ

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/zdravotne-socialni-pece/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

ZČU

https://www.fpe.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-and-master-studies/info-score.html

https://www.ff.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-studies/info-score.html

PVŠPSS          

 

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených, počty přijatých, občané ČR), data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

Zdroj obrázku: Woman photo created by marymarkevich - www.freepik.com

Přečtěte si také:

Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na humanitní obory, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí a podat odvolání.

Stahujte zdarma časopis pro maturanty nebo si jej prolistujte zde

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

12.2.2024