Pastorační a sociální práce (7532N07)

Studijní program: Pastorační a sociální práce (7532N)

Forma studia: Denní, Dálkové

Délka studia: 3, 4

Zaměření: Teologické, Pedagogické

Náplň programu/oboru:
Pastoraci je možné na ETS studovat od roku 1995. Uplynulá léta přinesla řadu zkušeností, hledání nových cest i osvědčená řešení. Pastorace je obor práce s lidmi, který vyrůstá z dvoutisícileté tradice křesťanské péče o lidi. Její základ a východiska jsou teologická, metody a přístupy zahrnují poznatky dalších oborů péče o lidi, např. psychologie. Protože je základem biblická antropologie a z ní vycházející základní přístup k člověku, jeho potřebám a formulaci jeho problémů a cestě k východiskům, jsou absolventi připraveni pro práci v kterékoli sféře společnosti. Etický rámec, zaměření a cíle práce s potřebnými lidmi jsou konzistentní s rámcem křesťanské duchovní a praktické pomoci lidem. Studenti jsou navíc seznámeni s etickým kodexem používaným v sekulárním prostředí a jsou připraveni jej respektovat a pracovat v jeho mezích v dalších institucích ve společnosti. Studium pastorace je obsaženo především v oboru Teologická a pastorační činnost – pastorační zaměření, v kombinaci se sociální prací v oboru Pastorační a sociální práce, studovat ji mohou Sboroví pracovníci a čátečně také studenti oboru Teologická a pastorační činnost. Díky nabídce kurzů pro veřejnost je možné, aby vybrané kurzy studoval na ETS kdokoliv.

Cizí jazyk: Čeština

Přijímací řízeníNahoru

Obsah přijímaček:
Angličtina nebo němčina - písemný test. Maturitní úrovni odpovídá zařazení pokročilý. Esej na odborné téma: Cílem je ověřit jazykovou úroveň, míru vědomostí ve zvoleném oboru a schopnost písemně formulovat vlastní stanoviska. Ústní pohovor: Jde o to, co studenta motivuje ke studiu teologie, sociální práce, resp. pastorace. Řeč bude o dosavadní duchovní cestě a zkušenostech studenta i výhledu, co by chtěl se svým vzděláním získaným na ETS v budoucnosti dělat. V této části se také student může zeptat na nejasnosti týkající se studia na ETS.

Pozn. k přijímačkám: začátkem června

Pozn. k přihláškám: do konce května, informace k dalším kolům na stránce školy

Kontakty FakultyNahoru

Evangelikální teologický seminář - Vyšší odborná škola teologická a sociální, Evangelikální teologický seminář - Vyšší odborná škola teologická a sociální
Telefon: 281 921 734
Web: www.etspraha.cz
E-mail: info@etspraha.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Školné denního studia = 7.600 Kč ročně: v zimním období: 3.800 Kč je pro studenty 1. ročníků splatných do 15ti dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí a do 30. září pro studenty dalších ročníků denního studia v letním období: 3.800 Kč je splatných do 31. ledna pro studenty všech ročníků denního studia podrobnější informace https://etspraha.cz/cs/applicant/article/113