Konzervování a restaurování textilií (8242N03)

Studijní program: Konzervování a restaurování textilií (8242N)

Forma studia: Denní, Kombinované

Délka studia: 3, 4

Zaměření: Umělecké, Textilní a obuvnické

Náplň programu/oboru:
Absolvent vyššího odborného studia oboru Konzervování a restaurování textilií je vybaven všeobecnými i odbornými znalostmi a specifickými dovednostmi nutnými k samostatnému vykonávání širokého spektra konzervátorských a restaurátorských činností při záchraně historických textilií. Úroveň vzdělání mu umožňuje zvolit vhodný metodický postup konzervování a restaurování památky tak, aby restaurátorský zásah byl v souladu s požadavky na zachování a rekonstrukci materiální podstaty a výtvarného výrazu konkrétního artefaktu na úrovni současného pojetí památkové péče a muzejní či výstavní prezentace.

Popis:
Obsah vzdělávacího programu, který zahrnuje složku teoretickou, praktickou a výtvarnou, je koncipován tak, aby se jednotlivé oblasti vzájemně prolínaly a doplňovaly. Teoretická oblast je zaměřena na památkovou péči a textilní umění z hledisek chemicko-technologických, uměleckých a historických. Formou seminářů vede studenty k samostatné práci s odbornou literaturou. Výuka cizího jazyka prostupuje celé studium a seznamuje studenty s odbornou terminologií. Výtvarná oblast rozvíjí výtvarné myšlení a invenční schopnosti pro tvůrčí výtvarný projev. Specifická praktická příprava je v prvním ročníku zaměřena zejména na dokonalé zvládnutí řemeslných textilních technik a ve vyšších ročnících se její těžiště přesouvá do oblasti komplexního zvládnutí konzervátorských a restaurátorských činností.

Cizí jazyk: Čeština

Přijímací řízeníNahoru

Obsah přijímaček:
Přijímací řízení má dvě části - talentová zkouška a pohovor

Pozn. k přijímačkám: 1. kolo 2. polovina června

Pozn. k přihláškám: 1. kolo do konce května

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

vyssiodborneskoly.com doporučují pro přípravuNahoru

Kurzy:

Kontakty FakultyNahoru

Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9, Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9
Telefon: 224 218 850
Fax: 224 211 491
Web: www.textilniskola.cz
E-mail: sekretarka@textilniskola.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Školné: 5 000,- Kč za rok