Diagnostika silničních vozidel (2345N02)

Studijní program: Diagnostika silničních vozidel (2345N)

Forma studia: Denní

Délka studia: 3

Zaměření: Technické

Náplň programu/oboru:
Tento obor zdejší vyšší odborné školy je koncipován tak, aby absolvent studia získal technické znalosti i praktické dovednosti v oboru diagnostiky silničních vozidel. V praxi to znamená důraz na diagnostické metody, diagnostická zařízení a měření a to vše orientované na poslední novinky v oboru silničních vozidel, tzn. moderní konstrukce vozidel a poslední diagnostická zařízení. Studium zahrnuje specializované odborné předměty, které navazují na základní znalosti předmětů automobilové techniky. Všeobecně vzdělávací předměty jsou zastoupeny cizím jazykem /na škole je vyučována angličtina - požadují se znalosti na středoškolské úrovni/, matematikou a psychologií. Předmět psychologie je zařazen proto, že usnadňuje komunikaci pracovníků s podřízenými pracovníky, spolupracovníky i zákazníky. Těžiště znalostí je zejména v těchto oblastech: pochopení činnosti jednotlivých agregátů vozidel zjišťování technického stavu silničních vozidel ve vztahu k platným předpisům diagnostice pístových motorů, brzdových systémů, řízení a elektrického příslušenství vozidel ověřování jízdních vlastností vozidel metodice měření a funkce měřicích zařízení. Volitelnými předměty lze rozšířit vzdělání o oceňování motorových vozidel, logistiku, analytiku silničních nehod, techniku administrativy a ekologii. Tyto předměty rozšiřují nejen profil absolventa, ale dávají i předpoklad k jeho všestrannějšímu uplatnění. Absolvent je vybaven i nezbytnými znalostmi z obchodní činnosti, marketingu, managementu a ostatních disciplín, které jsou potřebné pro provozování samostatné firmy. Ve své profesi umí využívat prostředků výpočetní techniky při zpracování dat i v oblasti technické, ekonomické a obchodní. Teoretické znalosti jsou v průběhu studia upevňovány praktickými cvičeními, exkurzemi a v závěru studia odbornou praxí v délce 4,5 měsíce u odborných firem. Absolvováním tohoto studia vyšší odborné školy absolventi získávají předpoklady pro práci v soukromém i veřejném provozu automobilové dopravy jako technici, pracovníci stanic technické kontroly, mistři a vedoucí servisní, opravárenské a zkušební činnosti. Vzhledem k šíři získaných znalostí se mohou uplatnit i při prodeji motorových vozidel, při jejich výrobě a zkoušení. Vybavení jazykovými znalostmi dává předpoklady i pro uplatnění v rámci zahraničních firem a Evropské unie. Škola přijímá 40 studentů.

Cizí jazyk: Čeština

Přijímací řízeníNahoru

Obsah přijímaček:
bez přijímací zkoušky

Pozn. k přijímačkám: bez přijímací zkoušky

Pozn. k přihláškám: 1. kolo do konce května, 2. kolo do 2. pol. září

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18
Telefon: 236 075 627
Web: www.spsdmasna.cz
E-mail: info@spsdmasna.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Školné: 3 000,- Kč / školní rok - splatné ve dvou splátkách