Dopravní logistika a obchod (3741N04)

Studijní program: Dopravní logistika a obchod (3741N)

Forma studia: Denní

Délka studia: 3

Zaměření: Dopravní

Náplň programu/oboru:
Absolventi tohoto oboru vyšší odborné školy se řadí mezi vysoce kvalifikované obchodní, provozní a správní pracovníky v osobní i nákladní dopravě bez ohledu na druh dopravy. Jsou dobře vybaveni teoretickými i praktickými znalostmi z jednotlivých druhů dopravy a tyto znalosti mají provázané makroekonomickými i mikroekonomickými vztahy. Získávají ucelený přehled o dopravě, o obchodních činnostech, dopravním právu, bankovnictví, pojišťovnictví a celním řízení, ale také o hospodaření firem a řízení dopravy. Zvládají moderní metody řízení a statistiky pomocí výpočetní techniky. Studium zahrnuje specializované předměty, které navazují na základní odborné znalosti příbuzných oborů. Všeobecně vzdělávací předměty jsou zastoupeny dvěma cizími jazyky, které poskytují dobré předpoklady pro uplatnění absolventa u zahraničních firem zejména v zemích Evropské unie. Na škole je jako první cizí jazyk vyučována angličtina. Požadují se znalosti na středoškolské úrovni. Druhý cizí jazyk je vyučován dle výběru z nabídky školy. Nezbytnou součástí studia jsou znalosti z psychologie a rétoriky, které pomáhají absolventovi navazovat kontakt se spolupracovníky i obchodními partnery. Teoretické znalosti se v průběhu studia prohlubují praktickými cvičeními, exkurzemi a v závěru studia 4,5 měsíce trvající odbornou praxí u firem. Absolvent tohoto oboru vyššího odborného studia se uplatní ve funkcích technicko hospodářských pracovníků, v ekonomických, provozních a obchodních činnostech zasilatelských firem, v oblasti informatiky, marketingu a managementu, firem dopravních, ale i firem, které s dopravou více či méně souvisejí. Absolvent může nalézt uplatnění i ve veřejné správě. Může vykonávat funkce disponenta ve spediční firmě, akvizičního pracovníka, obchodního zástupce pro tuzemsko i zahraničí, zpracovávat rozbory činnosti a studie dopravního trhu apod. Po předpokládané době praxe má absolvent možnost získat mezinárodní certifikát FIATA (Mezinárodní svaz spedice a logistiky) tzv. „spediční expert“, který ho bude opravňovat k provozování spediční činnosti i v zahraničí. Vzhledem k nedostatečnému počtu plně kvalifikovaných pracovníků ve výše uvedených profesích je oprávněný předpoklad, že absolvent najde dobré uplatnění u naší, resp. zahraniční firmy podnikající v těchto činnostech. Škola přijímá 40 studentů.

Cizí jazyk: Čeština

Přijímací řízeníNahoru

Obsah přijímaček:
bez přijímací zkoušky

Pozn. k přijímačkám: bez přijímací zkoušky

Pozn. k přihláškám: 1. kolo do konce května, 2. kolo do 2. pol. září

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

vyssiodborneskoly.com doporučují pro přípravuNahoru

Kurzy:

Kontakty FakultyNahoru

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18
Telefon: 236 075 627
Web: www.spsdmasna.cz
E-mail: info@spsdmasna.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Školné: 3 000,- Kč / školní rok - splatné ve dvou splátkách