VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Typ:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Informační management (7241N01)

Studijní program: Informační management (7241N)

Forma studia: Denní

Délka studia: 3

Zaměření: Informatické

Náplň programu/oboru:
Studium si klade za cíl zprostředkovat studentům následující znalosti: - nezbytné teoretické základy oboru - základní právní normy a standardy oboru - odbornou terminologii oboru - organizační a funkční modely institucionální základny pracovišť oboru - hlavní marketingové aktivity využitelné v oblasti informačních služeb - zásady řízení podniku a lidských zdrojů - základy IT a zpracování dat - ekonomické a organizační principy fungování podniku - ekonomické principy fungování společnosti - zákonitosti komunikace informací ve společnosti a procesy transformace v průběhu jejich životního cyklu - zásady informační etiky - druhy a formy informací a jejich význam v současné společnosti - typologii dokumentů a informačních zdrojů - principy interpersonální komunikace - základní právní normy společnosti a jejich vazby - vývojové trendy informačních technologií a možnosti jejích aplikací - využití komunikačních sítí a databázových technologií k vyhledávání a zprostředkování informací - porozumění teoretickým základům databázových a rešeršních systémů - zásady týmové práce a projektového managementu - pro cizí jazyk 4000 lexikálních jednotek a hlubší znalosti a míru osvojení jazyka v oblasti gramatiky, stylistiky a reálií zaměření služby knihoven - vývojové tendence knihoven ve společnosti - technologii informačních služeb včetně způsobů jejich propagace - zdroje akvizice dokumentů, metody akvizice, evidence dokumentů - prostředky ochrany dokumentového fondu - metody vytváření a využívání metadat - mezinárodní normy pro tvorbu lokálních a souborných katalogů - metody jmenného a věcného zpracování základních i speciálních dokumentů - přehled knihovnických systémů, jejich specifika a služby - metody elektronického ukládání záznamů - koncepci veřejných informačních služeb - metody a formy práce s individuálními čtenáři a jejich typickými skupinami - vytváření informačních systémů a prezentace informací v prostředí WWW - profesní kodexy informační práce - typologie a orientace v nejdůležitějších informačních zdrojích - zásady tvorby národní bibliografie - rešeršní strategie - dotazovací jazyky nejdůležitějších rešeršních systémů - doplňkové informační služby - znalost struktury a funkcí konkrétních specializovaných informačních systémů zaměření podniková informatika - vývojové tendence podnikových informačních systémů - znalost vývojových trendů v oblasti informačních technologií a možnosti aplikace v prostředí podniku - znalost metod volby a implementace vhodných hardwarových a softwarových prostředků pro provoz informačních systémů - zásady provozu podnikových informačních a komunikačních systémů a jejich provázanost s podnikovými procesy a s manažerskými a marketingovými aktivitami v podniku - principy architektury a technologické infrastruktury informačních a komunikačních systémů - metody a techniky pro podporu rozhodovacího procesu - základní metody vytváření a využívání sekundárních dokumentů - metody vyhledávání, zpracování a ukládání dat - metody získávání informací z databázových a počítačových sítí - správa lokálních počítačových sítí - technologie informačních služeb včetně způsobů jejich propagace - metody systémové analýzy a projektování informačních systémů - algoritmizace řešené programové úlohy - principy strukturování a zpracování elektronických dokumentů - znalost struktury a funkcí konkrétního podnikového informačního systému zaměření služby muzeí a galerií - základy kulturologie - principy národního kulturního dědictví a dědictví regionu - vývoj hmotné a duchovní kultury od pravěku po současnost - základy obecné a speciální muzeologie - vývoj a dnešní podoba muzejnictví, činností muzeí a galerií a jejich společenské poslání - principy akviziční práce v muzeu - odborná správa muzejních sbírek - zásady ošetření, konzervace a restaurování movitých předmětů kulturního dědictví a přírodovědeckých preparátů - znalost softwarového vybavení pro dokumentaci muzejních sbírek - specifika ochrany historických knižních sbírek - zásady práce se společenskovědnými sbírkami - zásady práce s přírodovědnými sbírkami - znalost teorie a praxe kulturně výchovných činností muzea - základy teorie, projektování, prezentace a hodnocení výstav - specifika public relations v muzejní práci

Cizí jazyk: Čeština


Přijímací řízeníNahoru

Obsah přijímaček:
bez přijímací zkoušky

Pozn. k přijímačkám: bez přijímací zkoušky

Pozn. k přihláškám: 1. kolo do konce května, informace o dalších kolech na stránkách školy


Kde se dá studovatNahoru
Informační managementVyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatikyVyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatikyPorovnat

Kontakty FakultyNahoru

Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky, Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
Telefon: 241 080 311
Web: https://www.vosis.cz/
E-mail: sekretariat@vosis.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Školné za rok činí 2.500 Kč (za semestr 1.250 Kč)


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit