Projektové řízení (6431N02)

Studijní program: Projektové řízení (6431N)

Forma studia: Denní, Dálkové

Délka studia: 3, 4

Zaměření: Obchod, podnikání, služby

Náplň programu/oboru:
Absolventi tohoto oboru získají plnou kvalifikaci pro specifické činnosti vyžadující vědomosti a dovednosti převážně ekonomického charakteru v oblasti projektování a najdou uplatnění jako asistenti i samostatní projektoví manažeři a to jak v sektoru veřejnoprávním, tak i soukromoprávním. Rovněž mohou zastávat posty členů podnikatelských týmů v oblasti projektového řízení v rámci podnikatelských a investičních aktivit, v oblasti zavádění nových technologií v průmyslu, službách, ve státní správě (řešení rozvoje regionů a měst), bankovnictví a peněžnictví. Mohou být rovněž zařazeni jako pracovníci v oblasti lidských zdrojů, financí, obchodu, marketingu, výroby, logistiky.

Cizí jazyk: Čeština

Kontakty FakultyNahoru

CEDUK - Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA spol. s r.o., CEDUK - Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA spol. s r.o.
Telefon: 775 872 178
Web: www.ceduk.info
E-mail: studijni@ceduk.info

ŠkolnéNahoru

Školné za semestr od: 12 900 Kč

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Výše školného za denní studium je 12 900 Kč za rok.

Koleje: Ne

Menza: Ne