Řízení sportovních a tělovýchovných činností a organizací (6431N15)

Studijní program: Řízení sportovních a tělovýchovných činností a organizací (6431N)

Forma studia: Denní, Dálkové

Délka studia: 3, 4

Zaměření: Obchod, podnikání, služby, Sportovní

Náplň programu/oboru:
Absolvent tohoto vzdělávacího programu bude schopen se uplatnit v tělovýchovných jednotách, sportovních klubech, ve sportovních svazech, v regeneračních centrech, fitcentrech, ve školní i mimoškolní tělesné výchově a v oblasti cestovního ruchu. Další uplatnění může najít v manažerských pozicích opět ve sportovních klubech, v oblasti cestovního ruchu, v privátní oblasti volného času i v činnostech pro policii a armádu, se zaměřením na tělesnou výchovu a sport. Na základě získaných znalostí z ekonomické a technické oblasti může vykonávat řadu činností v oblasti zdravotní prevence a hygieny, úrazové zábrany, ve sportovních zařízeních různého typu, ve správních zastupitelstvech a i v občanských sdruženích. Absolvování tohoto vzdělávacího programu umožňuje i samostatné podnikání ve výše uvedených oblastech. Absolvent - bude připraven vést provozní kolektiv v oblasti sportovních, tělovýchovných a rekreačních služeb; - bude se orientovat v problematice biomedicínských disciplín, somatologii, fyziologii, psychologii sportu a tělesné zátěže; - bude mít ucelené vzdělání ve sportovní teorii a bude schopen tyto poznatky předvádět do praxe ve vybrané sportovní specializaci; - bude vybaven rozhodcovskou a trenérskou licencí; - bude se orientovat v problematice sportovního i ekonomického managementu klubů, svazů a jiných subjektů se zaměřením na sport a využití volného času; - zajistí podnikové, rekreační a komerční sportovní aktivity. MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA Absolvent tohoto vzdělávacího programu je kvalifikován zejména: › pro zahájení vlastního podnikání; › pro výkon odborné činnosti ve všech typech podniků; › pro výkon činnosti ve státních a soukromých institucích; › pro samostatnou odbornou činnost; › pro další studium; › pro profesionální hráčskou kariéru; › pro výkon funkce sportovního manažera; › pro výkon funkce konzultanta sportovních činností; › pro výkon funkce konzultanta sportovních zařízení; › pro výkon funkce sportovního metodika › pro výkon funkce sportovně technického manažera. TYPICKÉ PRACOVNÍ POZICE A POVOLÁNÍ › samostatný ekonomický referent; › samostatný obchodní referent; › samostatný sportovní referent; › samostatný pracovník marketingu; › samostatný obchodník; › finanční manažer; › marketingový manažer; › obchodní manažer; › personální manažer; › projektový manažer; › provozní vedoucí sportovního zařízení; › metodik tělovýchovných činností; › trenér sportovních činností; › organizační pracovník sportovních a tělovýchovných organizací; › referent volného času; › metodik volnočasových aktivit; › asistent trenéra;

Cizí jazyk: Čeština

Přijímací řízeníNahoru

Obsah přijímaček:
bez přijímací zkoušky

Pozn. k přijímačkám: bez přijímací zkoušky

Pozn. k přihláškám: 1. kolo konec května, 2. kolo 2. polovina září

Kontakty FakultyNahoru

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Příbram II, Hrabákova 271, Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram
Telefon: 326 551 611
Web: www.spspb.cz
E-mail: sekret@spspb.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: 3 000,- Kč / školní rok