Ekonomika a management podniku (6341N12)

Studijní program: Ekonomika a management podniku (6341N)

Forma studia: Denní

Délka studia: 3

Zaměření: Ekonomické

Náplň programu/oboru:
Zaměření ekonomika nebo strojírenství lze zvolit od 2 ročníku studia. Zaměření: ekonomika Charakteristika oboru a profil absolventa: Absolvent získá vyšší odborné vzdělání s právem užívat titul DiS (diplomovaný specialista) Ovládá dobře německý nebo anglický jazyk. Pracuje s počítačem a využívá jej v souvislosti se svým odborným zaměřením. Ovládá účetnictví, daňovou evidenci, obchodní dokumentaci a ostatní ekonomické disciplíny. Orientuje se v problematice tržního hospodářství. Je schopen připravovat jednací i prezentační akce po stránce organizační i technické. Uplatňuje se v podnikové i veřejné sféře jako účetní metodik, finanční analytik, specialista marketingu. Zaměření: strojírenství Charakteristika oboru a profil absolventa: Absolvent získá vyšší odborné vzdělání s právem užívat titul DiS (diplomovaný specialista). Ovládá dobře německý nebo anglický jazyk. Pracuje s počítačem a využívá jej v souvislosti se svým odborným zaměřením, především v oblasti konstruování a modelování. Zvládá práci s Internetem. Umí se orientovat v problematice tržního hospodářství. Je schopen připravovat jednací i prezentační akce po stránce organizační i technické. Uplatňuje se v podnikové sféře jako konstruktér, projektant, technolog, obchodník.

Cizí jazyk: Čeština

Přijímací řízeníNahoru

Obsah přijímaček:
bez přijímací zkoušky

Pozn. k přijímačkám: bez přijímací zkoušky

Pozn. k přihláškám: 1. kolo do konce května, poslední kolo do konce září

Kontakty FakultyNahoru

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou, Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola
Telefon: 569 430 500
Web: www.gvi.cz
E-mail: sekretariat@gvi.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Školné na VOŠ je 3000,- Kč za rok.