VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Typ:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Restaurování kovů, minerálů a organolitů (8242N05)

Studijní program: Restaurování kovů, minerálů a organolitů (8242N)

Forma studia: Denní, Kombinované

Délka studia: 3, 4

Zaměření: Umělecké

Náplň programu/oboru:
Absolventi oboru jsou připravováni tak, aby byli schopni působit především jako odborně kvalifikovaní přímí realizátoři restaurátorských a konzervátorských prací na objektech kulturního dědictví, které jsou zhotoveny z kovových materiálů resp. z jejich kombinací s dalšími materiály. Absolventi oboru mají hluboké znalosti chemicko-technologického zpracování kovových materiálů a drahých kamenů, jejich degradačních, korozních dějů a způsobů konzervování-restaurování. Osvojili si prohloubené poznatky a rozšířené dovednosti speciálních uměleckořemeslných technik a postupů historických i současných pro konzervování a restaurování umělecko-řemeslných památek z různých kovů zušlechtěných náročnými zdobnými technikami a souvisejícími materiály. Absolventi oboru mají historicko-umělecké vědomosti související se zařazováním a pochopením památek. Absolvent prakticky zvládne potřebnou práci s počítačem, osvojí si zásady dokumentace a zpracování restaurátorských zpráv. Osou praktické části studia jsou tři samostatné práce, které jsou koncipovány tak, aby kvalitní absolventi mohli na jejich základě a po získání příslušné praxe podat žádost MK ČR o Povolení k restaurování uměleckořemeslných děl z kovů. Absolvent ví, že jeho osobní seberealizace je dána vlastní aktivní účastí související s tvořivou produktivní a zodpovědnou činností ostatních lidí na utváření společenského života a kulturního a přírodního prostředí v regionu i v celém světě. Je si vědom, že rozhodující iniciativu vývoje jedince i společnosti udržuje a rozvíjí zdravá soutěživost a konkurenční prostředí, proto je připraven a očekává rizika a nejistoty při nalézání cest svého profesního uplatnění, orientuje se v těchto základních ekonomických problémech. Střízlivý odhad těchto rizik ho motivuje k sebezdokonalování v profesní připravenosti i k schopnosti adaptovat se na změny situace na trhu práce. Absolvent se umí v cizím světovém jazyce samostatně a přiměřeně jazykově orientovat ve všech obecných komunikativních a profesních situacích. Užívá základní terminologii v daných oborech s porozuměním v jazykové komunikaci a v jednoduchém odborném výkladu i četbě odborného textu. Ovládá jazykově gramaticky správný písemný projev, v obecné i profesně odborné úrovni zatím dosaženého vzdělání. Vzdělávání směřovalo k tomu, aby si jeho absolvent stále uvědomoval vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí. Motivovalo, aby se samostatně zodpovědně rozhodoval a jednal ve svém soukromí i v řešení pracovních problémů tak, aby chránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje. Vyžadovalo, aby při maximální znalosti vždy plně nesl odpovědnost za svá rozhodnutí, aby dosahoval uznání poctivou prací a posiloval tak vnitřní zdroje své osobnosti a vyrovnané psychiky, aby si upevňoval zdravý životní styl bez potřeby povrchní únikové kompenzace (požívání drog a alkoholu). Absolvent si v praxi osvojoval návyky bezpečnosti práce a ochrany zdraví, byl veden k potřebě se celoživotně vzdělávat a zkvalitňovat své dovednosti, ke sledování celkového kulturního dění a k posilování své kulturně umělecké orientace, k soustavnému studiu rozvoje oboru v naší i světové odborné literatuře, v médiích a na výstavách.

Cizí jazyk: Čeština


Přijímací řízeníNahoru

Obsah přijímaček:
Jeden den zkoušky z osvojených umělecko-řemeslných dovedností dle specializace; dopoledne (4 x 60 min), odpoledne (4 x 60 min). Druhý den dopoledne talentová zkouška z kreslení tužkou dle předlohy na formát A2 (4 x 60 min.); odpoledne talentová zkouška v modelování dle plastického artefaktu (4 x 60 min.). Připočítá se hodnocení domácích prací. Hodnotí se známkou od 1 do 5, po půl stupni.

Pozn. k přijímačkám: 2. kolo konec srpna, 3. kolo konec září

Pozn. k přihláškám: 2. kolo začátek srpna, 3. kolo 2. pol. zářívyssiodborneskoly.com doporučují pro přípravuNahoru

Kurzy:

Učebnice:319 KčObjednat89 KčObjednat219 KčObjednat


Kontakty FakultyNahoru

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizaceStřední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace
Telefon: 481 321 232
Web: www.sups.info
E-mail: skola@sups.info


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Každý školní rok se platí dle zákona školné 5000 Kč.


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit