Marketing pro střední stupeň řízení (6341N07)

Studijní program: Marketing pro střední stupeň řízení (6341N)

Forma studia: Denní

Délka studia: 3

Zaměření: Ekonomické

Náplň programu/oboru:
Absolventi najdou uplatnění zejména v oblasti plánování, organizování a řízení marketingových projektů, propagace a reklamy, zpracování a využívání ekonomických informací pro organizování prodeje, distribuce a ocenění výrobků. Všeobecná složka vzdělání je tvořena matematikou, dvěma cizími jazyky, ekonomií, statistikou, informační technologií a psychologií. Odbornými předměty jsou ekonomika a řízení, právo, sociální komunikace, finanční matematika, účetnictví. Specifickou složku vzdělání tvoří předměty finanční řízení, marketingový výzkum, logistika, finanční analýza, marketing, mezinárodní marketing, marketing služeb a marketingová komunikace.

Cizí jazyk: Čeština

Přijímací řízeníNahoru

Obsah přijímaček:
bez přijímací zkoušky

Pozn. k přijímačkám: bez přijímací zkoušky

Pozn. k přihláškám: 1. kolo do konce května, 2. kolo do začátku srpna

Kontakty FakultyNahoru

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, OA T. Bati a VOŠ ekonomická
Telefon: 577 006 555
Web: www.oazlin.cz
E-mail: j.topicova@vosezlin.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: školné činí Kč 3 000, - ročně.