Ekonomicko-právní činnost (6841N03)

Studijní program: Ekonomicko-právní činnost (6841N)

Forma studia: Denní

Délka studia: 3

Zaměření: Právní

Náplň programu/oboru:
Absolvent disponuje odbornými znalostmi z ekonomiky, práva, disciplín managementu a účetnictví. Dokáže vyhodnotit ekonomické rozhodovací situace - posoudit efektivnost plánované investiční výstavby a vybrat nejefektivnější varianty. Ovládá majetkovou a kapitálovou strukturu podniku, orientuje se v produktech finančního trhu. Dokáže navrhnout vhodné portfolio finančních investic. Dovede provádět finanční analýzu, finančně plánovat činnost firmy. Je schopen vykonávat jednodušší odbornou, obecně právní činnost, zahrnující základní znalost závazkového občanského a obchodního práva, včetně tvorby a aplikace jednodušších obchodních a občanskoprávních smluv. Orientuje se v problematice právního postavení podnikatelů, zde zejména obchodních společností a družstev, jakož i postavení podnikatelů-fyzických osob z pohledu práva živnostenského podnikání. Je vybaven základními znalostmi pracovně právní problematiky, jak z pohledu zaměstnance, tak z pohledu zaměstnavatele, s návazností na veřejnoprávní odvětví právního řádu. Je vybaven znalostmi problematiky finančního práva zahrnující problematiku členění daňové soustavy, procesní problematiku daňového řízení a úpravu práv a povinností ekonomických subjektů, s návazností na oblast veřejnoprávní i soukromoprávní. Disponuje základními znalostmi problematiky správního práva s akcentací spotřebitelského práva, stavebního práva či katastrálního práva. Je schopen koordinovat provádění právních úkonů spojených s chodem organizace. Dokáže vést účetní agendu, sestavovat účetní výkazy a informace z účetnictví umí využít pro řídicí činnost. Připraví a analyzuje podklady k internímu auditu. Na úrovni velmi pokročilého uživatele používá prostředky ITE, využívá kancelářský software typu Office. Dva cizí jazyky ovládá na úrovni nutné pro účely obchodně podnikatelské činnosti. Profesní oblastí uplatnění absolventa mohou být zejména: manažerské a ekonomické řídicí funkce nižší a střední úrovně činnosti na pozicích typu finanční manažer, marketingový manažer, obchodní a personální manažer. právní asistent, který připravuje dokumentaci soudních podání, zpracovává právní rozbory, dojednává termíny soudních jednání, vede právní agendu pracovní pozice v peněžnictví, pojišťovnictví, např. jako analytik finančního trhu, pracovník řízení úvěrů, pracovník finanční a daňové správy. Uplatnění najde také v řadě samostatných referentských pozic, např. samostatný finanční referent, který je schopen sledovat vývoj finanční situace, řídit a usměrňovat finanční toky, navrhovat způsoby financování organizace a zpracovávat finanční plány. Profesní uplatnění je také možné na pozicích samostatných administrativních pracovníků při zajišťování hospodaření a správy ve společenských, politických a zájmových organizacích a sdruženích jakož i referentských činností typu samostatný organizační pracovník, hospodářsko správní referent apod.

Cizí jazyk: Čeština

Přijímací řízeníNahoru

Obsah přijímaček:
bez přijímací zkoušky

Pozn. k přijímačkám: bez přijímací zkoušky

Pozn. k přihláškám: 1. kolo do konce května, 2. kolo do pol. srpna, 3. kolo do 2. poloviny září

Kontakty FakultyNahoru

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště
Telefon: 572 552 660
Web: www.oauh.cz
E-mail: frantova@oauh.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Školné dle vyhlášky č. 10/2005 činí na VOŠ 3 tis. Kč za rok studia, tj. 1500 Kč za semestr.