Pojišťovnictví (6343N01)

Studijní program: Pojišťovnictví (6343N)

Forma studia: Denní

Délka studia: 3

Zaměření: Ekonomické

Náplň programu/oboru:
Program pojišťovnictví: Výuka je zaměřena na získání znalostí, vědomostí a dovedností v základních ekonomických disciplínách (ekonomika, mikro/makroekonomie, účetnictví, marketing, management, informační technologie apod.), a na dále na oblast zvláštností oboru finančnictví a pojišťovnictví (bankovnictví, pojišťovnictví, pojistné právo, pojistná matematika, ekonomická informatika apod.) Samozřejmostí je výuka dvou cizích jazyků. Absolvent programu pojišťovnictví získá dovednosti a znalosti potřebné k samostatné obchodní, administrativní, správní, koncepční i řídící činnosti v oboru. Studium připravuje odborníky pro práci v pojišťovacích, bankovních i jiných finančních institucích i na samostatné podnikání v oboru finančního poradenství. Absolvent získá dovednosti a znalosti potřebné k samostatné obchodní, administrativní, správní, koncepční i řídící činnosti v oboru. Studium připravuje odborníky pro práci v pojišťovacích, bankovních i jiných finančních institucích i na samostatné podnikání v oboru finančního poradenství. Absolventi oboru se mohou díky širším ekonomickým znalostem uplatnit také v oblastech logistiky, informační soustavy a finančního řízení podniků nebo orgánů státní správy.

Cizí jazyk: Čeština

Přijímací řízeníNahoru

Obsah přijímaček:
bez přijímací zkoušky, v případě překročení počtu přijímaných test z cizího jazyka. Případná přijímací zkouška zahrnuje písemný test z cizího jazyka (AJ, předpokládá se znalost na úrovni maturity) a písemný test z obecných studijních předpokladů.

Pozn. k přijímačkám: bez přijímací zkoušky

Pozn. k přihláškám: 1. kolo konec května, 2. kolo polovina srpna, 3. kolo pol. října

Kontakty FakultyNahoru

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace, Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie
Telefon: 483 312 364
Web: www.vosmoa.cz
E-mail: svobodova@vosmoa.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Školné je 3000,- Kč ročně a je hrazeno ve dvou splátkách (nejpozději do 15 dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí a do 1.února) na účet školy.