Obalový a grafický design (8241N09)

Studijní program: Obalový a grafický design (8241N)

Forma studia: Denní

Délka studia: 3

Zaměření: Umělecké

Náplň programu/oboru:
Vzdělávací program Obalový a grafický design připravuje studenty pro uplatnění vyšších výtvarně technických pracovníků v oblasti obalového a grafického designu na úrovni typové pozice samostatného designera ID 30383.1. nebo samostatného pracovníka reklamy ID 30392. Absolvent může pracovat v průmyslu zpracování lepenek i jako odborný pracovník v prototypové dílně jako obalový konstruktér nebo designér, kde po krátkém zapracování je schopen produktivní práce nebo jako manažer přípravy nebo kvality. Absolvent může pracovat v podnicích a firmách, kde je potřeba kvalifikovaného rozhodnutí o výhodnosti zakázky, volby materiálu a posouzení kvality práce odborných profesí, které se dále podílejí na designu a výrobě obalů. Absolvent se může také uplatnit jako samostatný výtvarník s vlastní firmou důrazem na grafický design obalů.

Cizí jazyk: Čeština

Přijímací řízeníNahoru

Obsah přijímaček:
Přijímací řízení proběhne formou talentové zkoušky na místě a prezentací a hodnocením 3-5 vlastních prací různého charakteru. U přijímací zkoušky se nepředpokládá znalost obalového designu. Uchazeč by měl prokázat schopnost pracovat s danou plochou (formátem). Zvládnoutí celkovou kompozici výtvarného návrhu, vhodně umístit dominantní grafický prvek, doplněný vedlejšími prvky. Prokázat základní znalost kaligrafie a práci s textem. Pracovat s vlastním originálním námětem kompozice. Vyjádřit ideu kresebně a barevně. Být kreativní graficky a slovně.

Pozn. k přijímačkám: konec června

Pozn. k přihláškám: 2. polovina června

vyssiodborneskoly.com doporučují pro přípravuNahoru

Kurzy:

Kontakty FakultyNahoru

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace, Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola
Telefon: 411 152 000
Web: www.odbornaskola.cz
E-mail: info@odbornaskola.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Školné na VOŠ obalové techniky Štětí činí 5 tis. Kč za školní rok. Uchazeči přijatí do 1. ročníku uhradí polovinu školného (tj. 2 500 Kč) do 14 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu