Veřejná správa a regionální rozvoj (6843N03)

Studijní program: Veřejná správa a regionální rozvoj (6843N)

Forma studia: Denní

Délka studia: 3

Zaměření: Právní

Náplň programu/oboru:
Cílem vzdělávacího programu je připravit studenty pro výkon správních činností v různých orgánech a institucích státní správy a samosprávy i v organizacích v soukromém sektoru. Strukturu obsahu vzdělání tvoří moduly standardní - všeobecné, odborné profesní, povinně volitelné, specificky zaměřené na výkon povolání, volitelné, a náročná praktická příprava. Absolvent zaměření Veřejná správa se uplatní v nejrůznějších orgánech samosprávy, tj. referent na obecních, městských, magistrátních, krajských úřadech nebo referent státní správy na územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy. Zejména finančních úřadech, úřadech práce, úřadech sociálního zabezpečení, katastrálních úřadech, v podnicích a organizacích veřejného sektoru a neziskových organizacích zaměřených zejména na školství, zdravotnictví, sociální péči, kulturu, dopravu a technickou infrastrukturu, jakož i u různých společností, agentur, poradenských firem zajišťující koexistenci a koordinaci subjektů a aktivit v území. Absolvent zaměření Regionálního rozvoje se uplatní jako kvalifikovaný specialista pro tvorbu projektů pro rozvoj regionu ve vazbě na státní i evropské programy regionálního rozvoje, a to v soukromém sektoru i na úrovních veřejné správy. Absolvent se uplatní rovněž v institucích a orgánech zabývajících se regionální ekonomikou, regionálním rozvojem a regionální politikou v rovině ekonomické, sociální i kulturní, v referátech regionálního rozvoje, územního plánování, v poradenských firmách, v územních informačních systémech, agenturách regionálního rozvoje. Příležitosti k uplatnění naleznou absolventi studia i ve sféře mezinárodních organizací, zejména těch, které jsou přímo součástí struktur Evropské unie nebo na ně navazují.

Cizí jazyk: Čeština

Přijímací řízeníNahoru

Obsah přijímaček:
Uchazeči o studium se dostaví k ústním motivačním pohovorům, jejichž cílem je zjistit: zájem o zvolený obor zařazení do studijní skupiny podle cizích jazyků vstupní očekávání studentů od studia na naší škole (proč si zvolili daný obor a naši školu, zda je důvodem uplatnění v praxi, cizí jazyky, barmanské kurzy, výjezdy do zahraničí, práce v zahraničí, kamarádi, atd.) předem vyhledané informace o studiu na zvoleném oboru dát prostor budoucímu studentovi, aby se sám zeptal na to, co ho zajímá

Pozn. k přijímačkám: 1. kolo začátek června, poslední kolo začátek září, informace o termínech na stránkách školy

Pozn. k přihláškám: 1. kolo do konce května, další kola až do září, informace na stránkách školy

Kontakty FakultyNahoru

Vyšší odborná škola Havířov s.r.o., Vyšší odborná škola Havířov, s.r.o.
Telefon: 596 475 120
E-mail: vos@obaka-havirov.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Školné 5.000 Kč pro denní studium za celý školní rok 5.000 Kč pro dálkové studium za celý školní rok