Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích (9111N01)

Studijní program: Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích (9111N)

Forma studia: Denní, Dálkové, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: Policejní a vojenské

Náplň programu/oboru:
Po ukončení studia budou posluchači umět analyzovat rizika existenčního ohrožení obyvatelstva a ozbrojených složek státu, organizovat účinnou prevenci těchto rizik, podílet se na efektivním řešení mimořádných a krizových situací a následném obnovení normálního stavu. Pro tyto dovednosti připraví škola posluchače jak teoreticky, tak prakticky. Obsah výuky je strukturován do následujících oblastí: společensko-vědní; všeobecná; státní a veřejná správa a mezinárodní vztahy; krizové řízení; odborná praxe. Na přípravu v teoretických disciplínách naváže praktická výuka, která bude realizována především na letním a zimním soustředění. V průběhu praktické výuky získají posluchači potřebné odborné dovednosti a návyky, dojde i ke zvýšení odolnosti posluchačů vůči fyzické a psychické zátěži při řešení úkolů ochrany vojsk a obyvatelstva v krizových situacích.

Cizí jazyk: Čeština

Přijímací řízeníNahoru

Obsah přijímaček:
Anglický jazyk (listening, reading, writing): 70 – 0 Písemný test všeobecných znalostí: 50 - 0 Celkem pro přijetí: 60 – 120 Písemný test ze všeobecných studijních předpokladů trvá 30 minut, z anglického jazyka 90 minut.

Pozn. k přijímačkám: Pozvánku k přijímací zkoušce pro 1. kolo přijímacího řízení zašle velitel – ředitel školy 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky

Pozn. k přihláškám: do 30. dubna

Kontakty FakultyNahoru

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové, Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové
Telefon: 973 274 242
Fax: 973 274 471
Web: www.vsmt.cz
E-mail: vosmo@vsmt.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: neuvedeno