Konzervace, opravy a restaurování předmětů ze dřeva (8242N09)

Studijní program: Konzervace, opravy a restaurování předmětů ze dřeva (8242N)

Forma studia: Denní

Délka studia: 3

Zaměření: Umělecké, Technické

Náplň programu/oboru:
Vzdělávací program připravuje absolventy na speciální uměleckořemeslné konzervační a restaurátorské pracovní činnosti, odborné ošetřování předmětů užitného umění ze dřeva, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů, jejich ochranu před vlivy prostředí, odborný průzkum uměleckořemeslných děl ze dřeva, konzervační zásahy směřující k zastavení destrukčních procesů a k zachování jejich současného stavu a vzhledu, obnovu jejich původního vzhledu, to vše včetně zpracování příslušných zpráv a dokumentace. Absolvent bude schopen odborně, bez poškození a se zachováním historické hodnoty odstranit, vyměnit, mechanicky i chemicky ošetřit, stabilizovat, vyčistit a zpět na předmět umístit zdobné či funkční prvky z doprovodných materiálů, případně posoudit potřebu jejich konzervace či restaurování odborníkem. Bude vybaven vědomostmi o historických i soudobých materiálech, dobových postupech, technikách a technologiích konzervace a restaurování, připraven k vysoce odborně kvalifikované realizaci uměleckořemeslných prací restaurátorských a konzervátorských na předmětech ze dřeva a zdobných materiálů.

Cizí jazyk: Čeština

Přijímací řízeníNahoru

Obsah přijímaček:
talentová zkouška a přijímací zkouška, ověřující znalost odborné terminologie, základy technologie uměleckořemeslného zpracování dřeva, řemeslnou a výtvarnou dovednost uchazeče na úrovni absolventa oboru vzdělání s maturitní zkouškou z oblasti uměleckořemeslného zpracování dřeva – dle platných rámcových vzdělávacích programů takových oborů;  přijímací pohovor, v němž jsou sledovány komunikační dovednosti uchazeče, znalost cizího jazyka, všeobecný i odborný rozhled uchazeče a motivace uchazeče pro studium v oboru.

Pozn. k přijímačkám: začátek června

Pozn. k přihláškám: do konce května

Kontakty FakultyNahoru

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná, Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná
Telefon: 251 115 411
Web: www.ssuar.cz
E-mail: ssuar@ssuar.cz