Jak se dostat na medicínu (lékařské, veterinární, zdravotnické a farmaceutické fakulty)?

články jak se dostat na medicínu

Lékařské, zdravovědné, ošetřovatelské, biomedicínské, veterinární a farmaceutické obory je možné studovat na 18 veřejných, jedné státní a dvou soukromých vysokých školách. Stáhněte si zdarma e-book, který obsahuje nejpodrobnější informace a ukázku vzorového testu - aktualizováno pro rok 2024. Přečtěte si rozhovory s děkany lékařských fakult v lednovém čísle časopisu nebo přímo v článku.

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete lékařské obory studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

Lékařské obory: písemné testy fyzika, biologie, chemie, někdy 2. kolo s ústní zkouškou ověřující motivaci uchazeče nebo jeho obeznámenost s oborem. Některé fakulty promíjí přijímací zkoušky na základě prospěchu.

Ošetřovatelské a zdravotnické obory: obvykle všechny předměty jako u lékařských oborů nebo jejich kombinace, někdy spojeno s testem obecných studijních předpokladů. U vybraných oborů následuje ústní pohovor ověřující všeobecný rozhled a komunikační schopnosti nebo probíhají talentové zkoušky (např. fyzioterapie, zdravotnické záchranářství). U některých oborů je možné přijetí bez přijímací zkoušky při splnění podmínek.

Biomedicínské obory: test z biologie, chemie nebo fyziky, někde bez přijímací zkoušky, případně matematika.

Veterinární obory: písemné testy z biologie, případně chemie.

 

Úspěšnost přijetí

Tabulka níže uvádí šance na přijetí na jednotlivých fakultách v roce 2023, v závorce je uveden stav za rok 2022.

Lékařské, farmaceutické a veterinární:

MU LF 23,7 % (23,3 %) FARMF 59,6 % (58,8 %), OSU LF 30,8 % (41 %), UK 1. LF 21,4 % (26,1 %) 2. LF 25,2 % (23,5 %) 3. LF 21,7 % (22,3 %) LF Plzeň 24 % (21,7 %) LF HK 30 % (36,1 %) FARMF HK 59,9 % (89,7 %), UNOB pro státní VŠ statistika není k dispozici, UPOL LF 19,2 % (23,6 %), VU FVL 55,5 % (47,7 %) FVHE 69,4 % (69,6 %)

Ošetřovatelské a zdravotnické:

MU FSPS 33,1 % (53,5 %), JČU ZSF 84,4 % (84,4 %), SLU FVP 59,1 % (65,2 %), TUL FZS 78,7 % (62,2 %), UJEP FZS 61,7 % (64,5 %), UK FTVS 40,2 % (38,6 %), UPOL FZV 26,3 % (28,6 %), FTK 40,8 % (40,2 %), UPCE FZS 65,4 % (50,7 %),  UTB FHS 36,8 % (35,3 %), VŠPJ 71,9 % (73,9 %), ZČU FZS 55,5 % (52,1 %), PALESTRA 100 % (100 %), VŠZ 89,9 % (92,2 %)

Biomedicínské:

ČVUT FBMI 76,5 % (69 %) FEL 62 % (66,5 %) FJFI 82,4 % (71 %), JČU PŘF 76,8 % (68,4 %), MU PŘF 55,1 % (55,1 %), MENDELU AF 52,8 % (57 %), UJEP PŘF 77,2 % (84,6 %), UK PŘF 46,6 % (46,6 %), UPCE FCHT 100 % (100 %), VŠB FEI 98,7 % (98,9 %), VŠCHT FCHT 78 % (77,9 %) FCHI 74,1 % (77,1 %) FPBT 74,5 % (79,3 %), VUTBR FEKT 71,5 % (90,5 %)

 

Doporučená literatura

  • Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (MU Brno)
  • Modelové otázky k přijímacím zkouškám na 1. Lékařskou fakultu UK (Marvil pro 1. LF)
  • Modelové otázky pro přijímací zkoušky na 2. lékařskou fakultu UK (Karolinum)
  • Přijímací zkoušky na lékařské fakulty (Scholastik)
  • Somatologie (Grada)
  • Odmaturuj z chemie/biologie/fyziky (vše Didaktis)
  • Fyzika/Chemie/Biologie v kostce pro SŠ (vše Fragment)

Všechny učebnice pro přípravu najdete zde.

 

Přípravné kurzy

Nultý ročník, VIP balíčky, moduly biologie, fyzika chemie

 

Podívejte se na náš video návod

 

Průběh a délka studia

Lékařské, farmaceutické a veterinární obory magisterské studium (5 a 6 let).

Zdravovědné a zdravotnické + biomedicínské obory bakalářské studium 3 roky, navazující magisterské 2 roky.
 

Přehled škol a fakult

Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů: Veterinární asistent 6. 6., 2. kolo 14. - 18. 6. 2024 přijímací zkouška z biologie, chemie + ústní pohovor. Podrobnosti www.af.czu.cz. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Fakulta biomedicínského inženýrství: 17. - 21. 6. 2024. Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví biologie, chemie. Informatika a kybernetika ve zdravotnictví matematika, fyzika. Bezpečnost a ochrana obyvatelstva, Biomedicínská technika, Optika a optometrie, Fyzioterapie, Radiologická asistence, Zdravotnické záchranářství biologie, fyzika. Podrobnosti www.fbmi.cvut.cz. Přihlášky 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 24. 11. 2023, 26. 1. 2024

Fakulta elektrotechnická: Lékařská elektronika a bioinformatika 11. 6. 2024, test z matematiky, podrobnosti a možnosti prominutí www.fel.cvut.cz. Přihlášky 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří prezenční 1. 12. 2023, 23. 2. 2024, online 18. 1. 2024

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská: Radiologická technika 11. 6. 2024, test z matematiky, podrobnosti a možnosti prominutí www.fjfi.cvut.cz. Přihlášky 30. 4. 2024. Dny otevřených dveří Praha 28. 11. 2023 a 2. 2. 2024, Děčín 6. 10. 2023 a 22. 1. 2024

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz     

Zdravotně sociální fakulta: 3. - 7. 6. 2024, talentová zkouška ZZ 13. - 16. 5. 2024. Písemný test z biologie člověka a ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky, Fyzioterapie navíc písemný motivační test, Radiologická asistence navíc test z obecné biologie a fyziky, Zdravotnický záchranář navíc talentová zkouška. Zdravotně-sociální péče test biologie člověka, ZSV. Laboratorní diagnostika test biologie člověka, chemie, všeobecná informovanost. Podrobnosti www.zsf.jcu.cz. Přihlášky 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta: Laboratorní a medicínská biologie 7. 6. 2024, případné 2. kolo 10. 9. 2024, písemný test biologie, možnost prominutí. Podrobnosti www.prf.jcu.cz. Přihlášky 31. 3. 2024, případné 2. kolo 17. 8. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Masarykova univerzita www.muni.cz

Lékařská fakulta: 14. a 15. 6. 2024, Bc. + "Embryolog" 20. 6. 2024. Nepíše se TSP. Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog, Fyzioterapie test biologie, chemie, fyzika. Všeobecné ošetřovatelství test biologie a somatologie. Dentální hygiena, Nutriční terapie, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví test biologie, chemie, Porodní asistence navíc somatologie. Radiologická asistence, Ortoptika, Optika a optometrie test biologie, fyzika, Zdravotnický záchranář navíc test fyzické zdatnosti konec května/začátek června. Podrobnosti a možnosti prominutí www.med.muni.cz. Přihlášky 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 20. a 24. 1. 2024

Farmaceutická fakulta: Test z biologie, chemie, obecných studijních předpokladů. Magisterské studium Farmacie 11. - 13. 6. 2024. Bc. Kosmetické prostředky 13. - 14. 6. 2024. Podrobnosti a možnosti prominutí www.pharm.muni.cz. Přihlášky 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 2. 2. 2024

Fakulta sportovních studií: Fyzioterapie 20 % praktická zkouška z TV 18. - 19. 5. 2024, 80 % písemný test FSpS (biologie, chemie a fyzika) 25. 5. 2024, u sdruženého studia s PDF dle podmínek vybrané kombinace. Podrobnosti www.fsps.muni.cz. Přihlášky 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 25. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta: Lékařská genetika a molekulární diagnostika TSP, test z biologie se základy chemie 20. 4. 2024. Matematická biologie a biomedicína, Biochemie, Životní prostředí a zdraví TSP. TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024. Podrobnosti www.sci.muni.cz. Přihlášky 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 27. a 30. 1. 2024

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz

Agronomická fakulta: Molekulární biologie a biotechnologie bez přijímací zkoušky. Podrobnosti http://af.mendelu.cz. Přihlášky 4. 4. 2024. Dny otevřených dveří 12. a 26. 1. 2024

Ostravská univerzita www.osu.cz

Lékařská fakulta: Praktická zkouška z TV duben 2024, písemné zkoušky 27. 5. - 7. 6. 2024. Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví test z biologie, chemie a fyziky. Ergoterapie, Všeobecné ošetřovatelství, Pediatrické ošetřovatelství, Porodní asistence test biologie a společenskovědní test. Ochrana a podpora zdraví a Nutriční terapie test biologie, chemie. Radiologická asistence test biologie, fyzika. Fyzioterapie, Zdravotnické záchranářství test biologie a fyzika, praktická zkouška z TV. Podrobnosti lf.osu.cz. Přihlášky 15. 3. 2024. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz

Fakulta veřejných politik: Pediatrické ošetřovatelství, Všeobecné ošetřovatelství písemný test biologie člověka, test všeobecných studijních předpokladů a základů společenských věd. Dentální hygiena navíc test z fyziky a praktická zkouška ověřující manuální zručnost uchazeče. Květen - červen 2024. Porodní asistence: Program není v roce 2024 otevřen. Více informací www.slu.cz/fvp/. Přihlášky 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 17. 2. 2024

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta zdravotnických studií: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fzs.tul.cz. Přihlášky 22. 5. 2024, případné 2. kolo 7. 8. 2024. Přihlášky 22. 5. 2024, případné 2. kolo 7. 8. 2024. Dny otevřených dveří celouniverzitní 25. 11. 2023, fakultní 15. 3. 2024

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: Bioinženýrství 3. - 14. 6. 2024 test z matematiky a fyziky, nebo matematiky a chemie. Podrobnosti www.fp.tul.cz. Přihlášky 30. 4. 2024. Dny otevřených dveří celouniverzitní 25. 11. 2023, fakultní 6. 2. 2024

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Fakulta zdravotnických studií: 27. - 28. 5. 2024 písemný test z biologie člověka, Radiologická asistence a Biomedicínská technika navíc test fyzika. Podrobnosti fzs.ujep.cz. Přihlášky 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 8. 2. 2024

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

1. lékařská fakulta: Bakalářské programy 10. 6. 2024 test z biologie, Adiktologie navíc test adiktologie. Bez možnosti prominutí. Magisterské studium 11. 6. 2024 test z biologie, chemie a fyziky, Všeobecné lékařství možnost prominutí. Podrobnosti www.lf1.cuni.cz. Přihlášky 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 6. 1. 2024

2. lékařská fakulta: Bc. 11. - 12. 6. 2024 písemný test z biologie s důrazem na biologii člověka, test všeobecných předpokladů, 2. kolo ústní zkouška, Fyzioterapie navíc písemný test chemie, fyzika. Magisterské 18. - 20. 6. 2024písemný test z biologie, chemie, fyziky, test všeobecných předpokladů, 2. kolo ústní pohovor. Podrobnosti www.lf2.cuni.cz. Přihlášky 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 7. 10. 2023, 13. 1. 2024, videochaty se studenty 2. 12. 2023, 10. 2., 23. 3., 20. 4. 2024

3. lékařská fakulta: Všeobecné lékařství 13. 6. 2024 písemný test z biologie, chemie, fyziky, 14. 6. – 17. 6. 2024 ústní zkouška; možnost prominutí. Fyzioterapie 13. 6. 2024 test biologie, fyzika, 2. kolo 14. 6. 2024 ústní zkouška. Nutriční terapie 13. 6. 2024 test biologie, chemie, 2. kolo 17. 6. 2024 ústní zkouška. Dentální hygiena test biologie, chemie 13. 6. 2024 (pouze jedno kolo). Všeobecné ošetřovatelství 13. 6. 2024 test základy biologie člověka, 2. kolo 17. 6. 2024 ústní zkouška. Obsah ústní zkoušky pro všechny programy: Interpretace textu, posouzení komunikačních schopností, samostatného úsudku, všeobecného rozhledu. Podrobnosti www.lf3.cuni.cz. Přihlášky 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 5. 1. 2024

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové: 30. 5. - 9. 6. 2024. Farmacie test z chemie a biologie včetně botaniky. Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví test z chemie a biologie bez botaniky. Podrobnosti a možnosti prominutí www.faf.cuni.cz. Přihlášky 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří online 18. 10. a 6. 12. 2023, prezenčně 15. 11. 2023 a 6. 1. 2024

Lékařská fakulta v Hradci Králové: Bc. 18. 6. 2024 test z biologie člověka a všeobecné vzdělanosti, Mgr. 10. 6. 2024 test z biologie, somatologie, chemie a fyziky. Podrobnosti www.lfhk.cuni.cz. Přihlášky 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 9. 12. 2023

Lékařská fakulta v Plzni: Pouze magisterské studium. 12. 6. 2024 test z fyziky, chemie a biologie. Podrobnosti www.lfp.cuni.cz. Přihlášky 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 31. 1. 2024

Fakulta tělesné výchovy a sportu: Fyzioterapie NSZ SCIO OSP a Biologie v období prosinec 2023 - 15. 5. 2024. Ortotik – protetik (KS) zkouška tvůrčích schopností a manuálních dovedností 11. - 12. 5. 2024. Podrobnosti ftvs.cuni.cz. Přihlášky 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta: 10. - 14. 6. 2024. Klinická a toxikologická analýza, Medicinální chemie, test z chemie. Bioinformatika předpoklady ke studiu, matematika. Podrobnosti a možnosti prominutí www.natur.cuni.cz. Přihlášky 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 19. a 20. 1. 2024

Univerzita obrany www.unob.cz

Fakulta vojenského zdravotnictví: Bc. Zdravotnické záchranářství 12. 6. 2024, test z biologie, AJ, ověření fyzické zdatnosti. Mgr. Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství/ pro oblast zubní lékařství/ pro oblast farmacie 10. 6. 2024 test AJ a fyzické zdatnosti. Podmínkou je souběžné podání přihlášky a vykonání zkoušky i na LFHK UK (lékařství) nebo FAF UK (farmacie). Přihlášky 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 9. 12. 2023, 20. 1. 2024

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Lékařská fakulta: Všeobecné lékařství, Zubní lékařství 11. 6. 2024, test z fyziky, chemie a biologie. Podrobnosti www.lf.upol.cz. Přihlášky 15. 3. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024

Fakulta zdravotnických věd: Bc. prezenční studium 6. 6., kombinované 7. 6. 2024, test biologie člověka (somatologie) a výběr ze společenských a přírodních věd včetně prověření obecných studijních předpokladů, Zdravotnické záchranářství ověření fyzické zdatnosti 13. 6. 2024. Podrobnosti www.fzv.upol.cz. Přihlášky 15. 3. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024

Fakulta tělesné kultury: Fyzioterapie písemná zkouška z biologie, somatologie a přírodních věd, jazykový test AJ/NJ/FJ, ústní zkouška 10. - 14. 6. 2024. Podrobnosti ftk.upol.cz. Přihlášky 15. 3. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta: 3. - 14. 6. 2024. Optometrie test z fyziky a biologie. Biotechnologie a genové inženýrství test z chemie a biologie. Bioinformatika test z matematiky a chemie s biologií. Podrobnosti a možnosti prominutí www.prf.upol.cz. Přihlášky 15. 3. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta zdravotnických studií: 14. 5. 2024 test biologie člověka, výchova ke zdraví, první pomoc, dotazník měkkých dovedností. Radiologická asistence navíc test z fyziky. Zdravotně sociální péče navíc test základy společenských věd. Zdravotnické záchranářství navíc test fyzické zdatnosti 23. 5. 2024. Podrobnosti fzs.upce.cz. Přihlášky 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 7. 12. 2023, 10. 2. 2024

Fakulta chemicko-technologická: Analýza biologických materiálů, Farmakochemie a medicinální materiály, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, Hodnocení a analýza potravin bez přijímací zkoušky. Podrobnosti fcht.upce.cz. Přihlášky 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 26. a 27. 1. 2024

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, NSZ SCIO Biologie, Zdravotně sociální péče NSZ SCIO OSP. Akceptované termíny 9. 12. 2023 - 25. 5. 2024 včetně, podrobnosti fhs.utb.cz. Přihlášky 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 10. 2. 2024

Fakulta logistiky a krizového řízení: Ochrana obyvatelstva bez přijímací zkoušky. Přihlášky 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 10. 2. 2024

Fakulta technologická: Technologie a hodnocení potravin bez přijímací zkoušky. Přihlášky 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 10. 2. 2024

Veterinární univerzita Brno www.vfu.cz

Fakulta veterinární hygieny a ekologie: Bc. bez přijímací zkoušky, možnosti bonifikace. Mgr. 18. a 19. 6. 2024 test z biologie a chemie, možnosti prominutí. Podrobnosti fvhe.vfu.cz. Přihlášky 30. 4. 2024. Dny otevřených dveří 9. 12. 2022, 3. 2.2023

Fakulta veterinárního lékařství: Magisterské studium Veterinární lékařství 11. - 13. 6. 2024 test z biologie a chemie. Bc. Veterinární asistence 10. 6. 2024 test z biologie. Bonifikace, možnosti prominutí a podrobnosti fvl.vfu.cz. Přihlášky 15. 3. 2024, případné 2. kolo 19. 7. 2024.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky: Biomedicínská technika, Biomedicínské asistivní technologie bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.fei.vsb.cz. Přihlášky 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 26. a 27. 1. 2024

Fakulta bezpečnostního inženýrství: Ochrana obyvatelstva a krizový management bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.fbi.vsb.cz. Přihlášky 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 26. a 27. 1. 2024

Fakulta materiálově-technologická: Inovace a design zdravotnických prostředků bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.fmt.vsb.cz. Přihlášky 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 26. a 27. 1. 2024

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz

Fakulta chemické technologie: Syntéza a výroba léčiv, Chemie biomateriálů pro medicínské využití, Bioinformatika a chemická informatika bez přijímací zkoušky, podrobnosti fcht.vscht.cz. Přihlášky 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 24. a 25. 11. 2023, 26. a 27. 1. 2024

Fakulta chemicko-inženýrská: Chemické inženýrství a bioinženýrství, Chemická kybernetika bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.vscht.cz/fchi. Přihlášky 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 24. a 25. 11. 2023, 26. a 27. 1. 2024

Fakulta potravinářské a biochemické technologie: Biochemie a biotechnologie specializace Přírodní látky a léčiva, Biotechnologie a bioinženýrství bez přijímací zkoušky, podrobnosti fpbt.vscht.cz. Přihlášky 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 24. a 25. 11. 2023, 26. a 27. 1. 2024

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

K datu publikace článku nebyly informace na webu školy k dispozici, předchozí AR: Porodní asistentka, Všeobecná sestra test na PC - biologie člověka, psychologie, obecné studijní předpoklady. Ústní zkouška biologie člověka, motivace uchazeče. Zdravotně sociální péče test na PC ze základů společenských věd, psychologie, sociologie, filozofie, biologie a obecných studijních předpokladů. Ústní zkouška k ověření kulturního, politického a společenského přehledu, schopnosti samostatného úsudku a motivace ke studiu. Bonifikace za aktivity uchazeče (praxe, osobní rozvoj, dobrovolnická činnost atd.). Podrobnosti www.vspj.cz. 1. kolo 30. 5. - 1. 6. 2023, 2. kolo 2. - 3. 8. 2023, 3. kolo 6. 9. 2023. Přihlášky 1. kolo 10. 5. 2023, 2. kolo 19. 7. 2023, 3. kolo 23. 8. 2023. Dny otevřených dveří 25. 11. 2023 online, 1. a 3. 2. 2024 prezenčně

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: Biomedicínská technika a bioinformatika 13. - 20. 6. 2024, případné 2. kolo 2. - 6. 9. 2024, test z biologie a matematiky. Podrobnosti a možnosti prominutí www.fekt.vut.cz. Přihlášky 31. 3. 2024, případné 2. kolo 1. 8. 2024. Dny otevřených dveří 19. 1. a 16. 2. 2024

Fakulta chemická: Chemie pro medicínské aplikace, Chemie a technologie potravin bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.fch.vut.cz. Přihlášky 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 7. 12. 2023, 15. 2. 2024

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz   

Fakulta zdravotnických studií: 12. - 13. 6. 2024 test z biologie člověka. Radiologická asistence navíc test fyzika. Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví navíc test chemie. Přihlášky 31. 3. 2024. Podrobnosti www.fzs.zcu.cz. Den otevřených dveří 30. 1. 2024

Soukromé vysoké školy s těmito obory

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz  

Výživové poradenství a sportovní diagnostika bez přijímací zkoušky. Přihlášky 20. 9. 2024. Dny otevřených dveří prezenční 11. 12. 2023, 20. 1., 21. 2., 22. 5., 25. 6., 3. 9. 2024, online 20. 3., 24. 4. 2024

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. www.vszdrav.cz 

1. kolo 4. 6., 2. kolo 3. 9. 2024. PS Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence test biologie člověka, psychologie. Zdravotnické záchranářství navíc talentová zkouška z TV. Fyzioterapie navíc talentová zkouška z TV 11. 6., motivační pohovor 14. 6. 2024. Kombinovaná forma studia VO bez přijímací zkoušky, ZZ pouze talentová zkouška z TV. Podrobnosti www.vszdrav.cz. Přihlášky 1. kolo 30. 4., 2. kolo 21. 8. 2024. Den otevřených dveří 6. 2. 2024

 

Vzorové testy a okruhy otázek

 

Vyzkoušejte náš online test z biologie s vyhodnocením do e-mailu

UK

https://www.lf2.cuni.cz/uchazeci/modelove-otazky-z-prijimacich-testu/ukazka-z-prijimacich-testu

http://www.lf3.cuni.cz/3LF-66.html

http://www.lf3.cuni.cz/cs/uchazec/tematicke-uchazec/index.html

http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Vzorove-otazky/

https://www.lfhk.cuni.cz/Uchazeci-o-studium/Bakalarske-studium/Priprava-na-prijimaci-zkousku/

https://www.lfhk.cuni.cz/Uchazeci-o-studium/Magisterske-studium/Priprava-na-prijimaci-zkousku/

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-573.html

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky/

MUNI

https://www.med.muni.cz/uchazeci/magisterske-studium sekce Přijímací řízení - materiály k PZ

http://www.muni.cz/admission/tsp

https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni#undefined

https://www.pharm.muni.cz/media/3278702/pr_modelove-otazky-na-web.pdf

UPOL

https://www.lf.upol.cz/fileadmin/userdata/LF/MGR/Okruhy_otazek_k_PZ_01.doc

https://www.lf.upol.cz/uredni-deska/#c7667 - závěrečná zpráva

https://www.fzv.upol.cz/studujte-u-nas/prijimaci-rizeni-bc-a-nmgr-studium/ - okruhy otázek a doporučená literatura

https://www.fzv.upol.cz/o-fakulte/uredni-deska/#c6943 závěrečné zprávy o průběhu PŘ

https://ftk.upol.cz/studujte-u-nas/bakalarske-studium/#c34979

https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/ v části Písemné přijímací zkoušky (testy)

OSU

http://dokumenty.osu.cz/lf/lf-ukazka-modelovych-otazek.pdf

https://lf.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/ část Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

ostatní obory rozcestník http://lf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

ČZU

https://www.af.czu.cz/cs/r-6778-o-fakulte/r-6791-uredni-deska část Zpráva o přijímacím řízení

ČVUT

http://www.fbmi.cvut.cz/fakulta/zaverecne-zpravy

https://fel.cvut.cz/cz/prestudent/vysledky

https://edu.fjfi.cvut.cz/edu/Prijimaci_rizeni/Prijimaci_zkouska_BS.pdf

JČU

https://www.zsf.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/testove-otazky

SLU

https://www.slu.cz/fvp/cz/soprijimacirizeniaktualni doporučená literatura

https://www.slu.cz/fvp/cz/sovysledkyprijimacihorizeni

TUL

https://www.fp.tul.cz/images/fakulta/ukazky_testu/2023/Bio/Bc_Bioinzenyrstvi_2023.pdf

UJEP

https://fzs.ujep.cz/wp-content/uploads/vzorov%C3%A9-ot%C3%A1zky-biologie-2.pdf

https://fzs.ujep.cz/wp-content/uploads/vzorove_otazky_24-25.pdf

UNOB

https://unob.cz/univerzita/co-muzu-studovat/uplna-zneni-testu-k-prijimacim-zkouskam/

UPCE

https://fzs.upce.cz/fzs/studium/prijimaci-rizeni/kriteria.html#collapse189717

VU

https://fvl.vfu.cz/cz/vzorove-otazky

https://fvl.vfu.cz/cz/tematicke-okruhy-pro-pripravu-na-prijimaci-zkousky

https://fvhe.vetuni.cz/prijimaci-zkouska-msp cvičný test

VŠPJ

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/vseobecna-sestra/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/porodni-asistentka/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

VUTBR

https://www.fekt.vut.cz/pro_uchazece/prijimacky_priprava

ZČU

https://www.fzs.zcu.cz/cs/Admission/Prijimaci_rizeni/ doporučená literatura

https://www.fzs.zcu.cz/cs/Admission/Prijimaci_rizeni/result_admission_procedure písemné testy

VŠZDRAV          

https://www.vszdrav.cz/media/2_pro%20uchaze%C4%8De/p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/vsz_ukazka_prijimaci_test.pdf

 

 

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených, počty přijatých pro daný rok, občané ČR), data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

Přečtěte si také:

Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na medicínu, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí a podat odvolání.

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

9.1.2024