Uznávaná hodnota amerického vzdělávání v Praze a Střední Evropě

Uznávaná hodnota amerického vzdělávání v Praze a Střední Evropě

Systém amerického vysokoškolského vzdělávání má určité rysy, díky nimž se odlišuje ve srovnání s nabídkou univerzit na rozvojových trzích. Dobrá americká instituce se soustředí na rozvoj kritického myšlení studentů, nabízí skutečně interaktivní a malé třídy (zejména co do srovnání s evropskými vysokými školami).

Univerzity kladou velký důraz na obsah vzdělávání průmyslu a trhů, což souvisí s rozvojem praktických znalostí a dovedností studentů. K tomu, aby těchto cílů dosáhly, rozvíjí a trénují lektory, vybrané na základě schopnosti učit, jejich akademických zkušenostech a dovednostech, stejně tak na jejich schopnosti nabídnout praktické zkušenosti. Obecně jsou jimi akademici s významným postavením (a často zkušenostmi) z reálných trhů, jejichž absolventi jsou předurčeni k práci.

Americký systém je jiný na rozdíl od mnoha evropských univerzit, kde jsou často akademici vybíráni na základě akademických zkušeností, což sice často vede k vynikajícím studentům, ale akademici se též podílí na nevhodném rozvoji studentů. Tyto rozdíly vyčlenily americký přístup ke vzdělávání od nabídky programů univerzit s odlišným přístupem, zejména v otázce zaměstnavatelnosti absolventů a praktické přípravě absolventů ke vstupu na trh. Na základě zkušeností z University of New York in Prague, která nabízí americké vzdělávací programy, se tyto rozdíly odráží především v profesním úspěchu, stejně jako v dalším úspěchu ve vzdělání absolventů.

Anglicky vyučované vzdělávací programy na UNYP, jediné instituci v Praze nabízející americké bakalářské programy, dávají dobrý příklad díky výsledkům takového vzdělávacího přístupu. Jejich studenti, pocházející z 65 zemí jsou učeni lektory pocházející z více než 20 zemí, se ukázali jako absolventi, kteří chápou, mají zkušenosti, dovednosti a kontakty, které jim pomohou uspět po celém světě a splnit jejich profesní a osobní cíle.

Při identifikaci takového úspěšného trendu se zdá, že několik dalších amerických škol zvažují otevření podobných amerických vzdělávacích center i v jiných evropských metropolích, a to v Budapešti a Varšavě.  Vídeň, podobně jako v Praze UNYP, má také nabídku amerického vzdělávání, a to od poloviny 90. let (UNYP začala v Praze působit v roce 1998). Dokonce i české státní univerzity začaly experimentovat s takovým vzdělávacím přístupem, zavedením menších anglických jazykových programů v různých oborech, ve snaze napodobit americké styly vzdělávání a nabídnout možnost vzdělání jak zahraničním studentům, tak i začínajícím českým studentům.

www.unyp.cz

22.11.2013