Jak se dostat na politologii

článek jak se dostat na nejžádanější obory politologie

Politologii můžete studovat na 8 fakultách veřejných škol a 3 školách soukromých. Další možnosti vám nabízí zaměření na bezpečnost, strategická studia, mezinárodní vztahy nebo hospodářskou politiku či veřejnou správu - programy včetně náplní najdete na www.VysokeSkoly.com. Šance na přijetí se pohybuje od 30 do 50 %. Vyzkoušejte ukázkové testy a testy z minulých let, podívejte se na doporučenou literaturu a na náplň a data přijímacích zkoušek.

Přijímací zkoušky

NSZ Scio OSP nebo ZSV (UK FSV, MUNI), test studijních předpokladů (UPOL), písemný test ze společenských věd, znalost současné politické scény (UHK, UK FF, UPOL), případně pohovor (2. kolo UK FF).

 

Úspěšnost přijetí

Politologie FF UK 2023 144 přihlášených, 50 přijatých (2022 51/131, 2021 51/111, 2020 52/120, 2019 45/100, 2018 28/131, 2017 51/146, 2016 44/138, 2015 50/141, 2014 50/179, 2013 36/236)

Politologie a mezinárodní vztahy FSV UK 2023 277 přijatých na 941 přihlášených (2022 256/998, 2021 249/745, 2020 288/643, 2019 200/700, 2018 223/673, 2017 221/652, 2016 220/678, 2015 222/737, 2013 193/840), Politologie a veřejná politika 2022 339 přihlášených, 192 přijatých (2021 207/358, 2020 203/320, 2019 186/352, 2018 152/324, 2017 107/298)

Politologie FSS MUNI 2023 420 přihlášených, 152 přijatých (2022 128/393, 2021 182/345, 2020 198/370, 2019 198/359, 2018 332/594, 2017 300/555, 2016 298/626, 2015 295/621, 2014 326/712, 2013 přes 800 přihlášených, 114 přijatých), na obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě se v minulém roce hlásilo 936 uchazečů, 321 bylo přijato (2022 263/899, 2021 405/912, 2020 376/810, 2019 402/926, 2018 434/1060, 2017 429/1205, 2016 433/1451, 2015 419/1453), Bezpečnostní a strategická studia 2023 126 přijatých, 354 uchazečů (2022 118/376, 2021 131/361, 2020 184/402, 2019 161/433).

Obecné údaje pro další fakulty/školy 2023: FF UHK 68,2 %, FF UJEP 75,9 %, FF UPOL 37,6 %, VŠE FMV 71,3 %, ZČU FF 84,2 %, AAVŠ 100 %, CEVRO 86,8 %

 

Doporučená literatura

 

  • Přehled moderních politologických teorií (Portál)
  • Politologie - základy společenských věd (Nakladatelství Olomouc)
  • Společenské vědy pro SŠ 1. – 4. díl + pracovní sešity (Didaktis)
  • Cvičebnice OSP a ZSV (SCIO, kolektiv autorů)
  • ZSV neoficiální průvodce přípravou na přijímačky ze ZSV a Scio testy (Scholastik)
  • Přijímačky na VŠ v pohodě Studijní předpoklady (OSP), Základy společenských věd (ZSV) (Taktik)
  • Maturita ze společenských věd (Nakl. A. Skřivan ml.)

Tyto i další učebnice k oboru najdete zde, nabízíme také literaturu k přípravě na přijímačky a maturitní zkoušku

 

Přípravné kurzy

TSP MU, ZSV, OSP

Podívejte se na další přípravné kurzy k přijímacím zkouškám nebo maturitě

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií: Politologie, Bezpečnostní a strategická studia, Evropská studia, Mezinárodní vztahy a další: ZSV NSZ SCIO uznávané termíny 10. 12. 2022 - 20. 5. 2023 a 9. 12. 2023 - 23. 3. 2024, u mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Podrobnosti a další programy v AJ www.fss.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta: Politologie. Písemný test logické a analytické schopnosti uchazeče, faktografické znalosti z oblasti společenských věd, moderních dějin a soudobého dění 13. - 26. 5. 2024, podrobnosti a informace k programu v AJ www.uhk.cz/ff. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 12. a 27. 1. 2024

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz 

Filozofická fakulta: Politologie. Samostatný plán: Motivační pohovor. Sdružené studium: Bez přijímací zkoušky, sdružené studium s Geografií zkouška z GEO. 3. - 7. 6. 2024, podrobnosti www.ff.ujep.cz. Přihlášky do 29. 3. 2024. Den otevřených dveří 8. 2. 2024

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd: Politologie a mezinárodní vztahy, Politologie a veřejná politika, Teritoriální studia - specializace Teritoriální studia a Soudobé dějiny. NSZ SCIO OSP od 12/22 do 1. 5. 2024 (termín 2. 3. 2024 v on-line formě při splnění podmínek hrazen fakultou). Podrobnosti www.fsv.cuni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 8. 12. 2023, IPS, IMS IPS, IMS 24. 1. 2024

Filozofická fakulta: Politologie. 1. kolo test studijních předpokladů, kulturní a geografický rozhled, politické dějiny a současné politické reálie české i světové, 2. kolo pohovor, motivace, rozbor dvou děl ze seznamu četby, seznam literatury, zájem o kulturně-politické dění a historický přehled 11. 5. - 14. 6. 2024. Další programy se zaměřením na studia konkrétní oblasti (Česko-německá, Blízkovýchodní aj.). Podrobnosti www.ff.cuni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 13. 1. 2024 

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Filozofická fakulta: Politologie, Mezinárodní vztahy a bezpečnost, Politická komunikace a politický marketing, Evropská studia a diplomacie. 11. – 12. 5. 2024 (v případě většího počtu uchazečů i 18. – 19. 5. 2024) test předpokladů ke studiu, oborový test znalost domácí i zahraniční politiky, politologie, ZSV, všeobecný přehled, schopnost analýzy textu a logického uvažování, část otázek v AJ. Další programy se zaměřením na studia konkrétní oblasti, Migrační studia aj. Podrobnosti www.ff.upol.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024.  Dny otevřených dveří 2. 12. 2022, 14. 1. 2023

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz  

Fakulta mezinárodních vztahů: Mezinárodní studia a diplomacie 11. 6. 2024 test matematika, AJ a 2. cizí jazyk (FJ/NJ/RJ/ŠJ). Podrobnosti fmv.vse.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Dny otevřených dveří VŠE 19. 12. 2023, fakultní 20. 1. 2024

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta filozofická: 10. - 14. 6. 2024. Společnost a politika - specializace Politologie. Test obsahuje otázky ze základů společenských věd a všeobecného kulturního, historického a politického přehledu. Mezinárodní vztahy - teritoriální studia, 2 specializace, test ze společenskovědního základu, reálií soudobé mezinárodní politiky, humánní geografie a novověké politické historie. Podrobnosti www.ff.zcu.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Den otevřených dveří 30. 1. 2024 

Další možnosti: JČU FF Česko-německá areálová studia, MENDELU FRRMS Mezinárodní teritoriální studia, TUL EF Mezinárodní ekonomické vztahy - 2 specializace, UPCE FF Středoevropská studia, další obory podobného zaměření - podrobnosti na www.VysokeSkoly.com.

 

Soukromé vysoké školy s obory zaměřenými na politologii:

AMBIS vysoká škola, a.s. www.ambis.cz 

Veřejná politika - zaměření Politologie a sociologie, Mezinárodní studia a diplomacie. Pohovor o motivaci ke studiu a očekávání. Termíny pohovorů domlouvá studijní oddělení po podání přihlášky. Přihlášky do konce října. Dny otevřených dveří Praha 14. 2., 13. 3. a 9. 4. 2024, Brno 21. 2., 19. 3. a 16. 4. 2024

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu

Political Science. Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 15. 2. 2024 online, 23. 2., 22. 3. 2024 prezenční/hybridní

CEVRO Institut, z.ú. www.cevroinstitut.cz  

Politologie a mezinárodní vztahy, Bezpečnostní politika, Economics, Business, Politics. NSZ SCIO OSP/ZSV nebo motivační dopis. Přijímací řízení motivační dopis nebo NSZ SCIO OSP nebo ZSV. Přihlášky je možné podávat průběžně. Den otevřených dveří Praha 6. 3., 3. 4., 15. 5., 26. 6., 21. 8. 2024 

Další možnosti: MUP Mezinárodní vztahy - 2 specializace, Panevropská univerzita VŠPP - Bezpečnostní studia, UCP - VŠMVV a VŠHE Mezinárodní vztahy a diplomacie, UJAK stejné obory jako AMBIS (škola pod ně přešla 2023), podrobnosti na www.VysokeSkoly.com.

 

Vzorové testy a okruhy otázek

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených, počty přijatých, občané ČR), data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. https://www.muni.cz/do/rect/metodika/stud/prijriz/zpravy/podminky/Prijimaci_rizeni_FSS-Bc_-_zprava-podminky.pdf

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=30348

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=31172

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=30345
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=28236
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=28235
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=29158
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=26283
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=26278
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=27248
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24090
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24089
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24669
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=21733
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=21732
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=21026
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=20590
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=20589
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=18688&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=18689&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=detailobor&id_obor=14443&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=detailobor&id_obor=13859&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15678&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15799&fakulta=11210

Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

Stahujte zdarma časopis pro maturanty nebo si jej prolistujte zde

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí a podat odvolání.

15.2.2024