VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Typ:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na politologii

článek jak se dostat na nejžádanější obory politologie

Politologii můžete studovat na 8 fakultách veřejných škol a 2 školách soukromých. Další možnosti vám nabízí zaměření na bezpečnost, strategická studia, mezinárodní vztahy nebo hospodářskou politiku či veřejnou správu - programy včetně náplní najdete na www.VysokeSkoly.com. Šance na přijetí se pohybuje kolem 50 %. Vyzkoušejte ukázkové testy a testy z minulých let, podívejte se na doporučenou literaturu a na náplň a data přijímacích zkoušek.

Doporučit známému
Diskuze ke článku: příspěvků 1, poslední 1.7.2015 7:27 - Komentovat.

Přijímací zkoušky

NSZ Scio OSP nebo ZSV (UK FSV, MUNI), test studijních předpokladů (UPOL), písemný test ze společenských věd, znalost současné politické scény (UHK, UK FF, UPOL), případně pohovor (soukromé školy, 2. kolo UK FF, UJEP).

 

Úspěšnost přijetí

Politologie FF UK 2021 111 přihlášených, 51 přijatých (2020 120/52, 2019 100/45, 2018 131/28, 2017 146/51, 2016 138/44, 2015 141/50, 2014 179/50, 2013 236/36)

Politologie a mezinárodní vztahy FSV UK 2021 249 přijatých na 745 přihlášených (2020 643/288, 2019 700/200, 2018 673/223, 2017 652/221, 2016 678/220, 2015 737/222, 2013 840/193), Politologie a veřejná politika 2020 320 přihlášených, 203 přijatých (2019 352/186, 2018 324/152, 2017 298/107)

Politologie FSS MUNI 2021 345 přihlášených, 182 přijatých (2020 370/198, 2019 359/198, 2018 594/332, 2017 555/300, 2016 626/298, 2015 621/295, 2014 712/326, 2013 přes 800 přihlášených, 114 přijatých), na obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě se v minulém roce hlásilo 912 uchazečů, 405 bylo přijato (2020 810/376, 2019 926/402, 2018 1060/434, 2017 1205/429, 2016 1451/433, 2015 1453/419), Bezpečnostní a strategická studia 2021 131 přijatých, 361 uchazečů (2020 402/184, 2019 433/161).

Obecné údaje pro další fakulty/školy 2021: FF UHK 58 %, FF UJEP 79,1 %, FF UPOL 34,4 %, VŠE FMV 74 %, ZČU FF 65,6 %, AAVŠ, CEVRO 100 %

 

Doporučená literatura

 

  • Úvod do současné politologie (Portál)
  • Přehled moderních politologických teorií (Portál)
  • Politologie - základy společenských věd (Nakladatelství Olomouc)
  • Společenské vědy pro SŠ 1. – 4. díl + pracovní sešity (Didaktis)
  • Cvičebnice OSP a ZSV (vše SCIO, kolektiv autorů)
  • Přijímačky na VŠ v pohodě Studijní předpoklady (OSP), Základy společenských věd (ZSV) (Taktik)
  • Maturita ze společenských věd (Nakl. A. Skřivan ml.)

Další učebnice k oboru najdete zde, nabízíme také literaturu k přípravě na přijímačky a maturitní zkoušku

 

Přípravné kurzy

TSP MU, ZSV, OSP

Podívejte se na další přípravné kurzy k přijímacím zkouškám nebo maturitě

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií: Politologie, Bezpečnostní a strategická studia, Mezinárodní vztahy: ZSV a OSP NSZ Scio 11. 12. 2021 - 2. 4. 2022, TSP MU 23. a 24. 4. 2022, varianty ZSV + OSP nebo ZSV + TSP, u mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Podrobnosti a další programy v AJ www.fss.muni.cz.  Dny otevřených dveří 21. a 22. 1. 2022

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta: Politologie. Písemný test logické a analytické schopnosti uchazeče - porozumění textu, jeho analýza a interpretace, faktografické znalosti z oblasti společenských věd (základy politologie, filozofie) a moderních dějin, soudobé dění na české, evropské i světové politické scéně 25. - 29. 5. 2022, podrobnosti a informace k programu v AJ www.uhk.cz/ff. Dny otevřených dveří 7. - 8. 1. 2022

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz 

Filozofická fakulta: Politologie. Motivační pohovor ze společenských věd 6. - 10. 6. 2022, sdružené studium bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.ff.ujep.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2022

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd: Politologie a mezinárodní vztahy, Politologie a veřejná politika NSZ Scio OSP do 30. 4. 2022 (termín 5. 3. 2022 při splnění podmínek hrazen fakultou). Podrobnosti www.fsv.cuni.cz. Dny otevřených dveří 10. 12. 2021, IPS 13. 1., IMS 18. 1. 2022

Filozofická fakulta: Politologie. 1. kolo písemná část test AJ, kulturní a geografický rozhled, politické dějiny a současné politické reálie české i světové, 2. kolo pohovor, motivace, rozbor dvou děl ze seznamu četby, seznam literatury 14. 5. - 14. 6. 2022. Podrobnosti www.ff.cuni.cz. Den otevřených dveří 15. 1. 2022

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Filozofická fakulta: Politologie, Mezinárodní vztahy a bezpečnost, Politická komunikace a politický marketing, Evropská studia a diplomacie. 14. – 15. 5. 2022 (v případě většího počtu uchazečů i 21. – 22. 5. 2022), test předpokladů ke studiu, oborový test znalost domácí i zahraniční politiky, politologie, ZSV, všeobecný přehled, schopnost analýzy textu a logického uvažování, část otázek v AJ. Podrobnosti www.ff.upol.cz. Dny otevřených dveří  3. 12. 2021, 15. 1. 2022 online

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz  

Fakulta mezinárodních vztahů: Mezinárodní studia a diplomacie 13. 6. 2022 test matematika a 2 cizí jazyky. Podrobnosti fmv.vse.cz. Dny otevřených dveří VŠE 21. 12. 2021, fakultní 28. 1. 2022

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta filozofická: Společnost a politika - specializace Politologie 13. - 17. 6. 2022 písemný test ZSV, všeobecný přehled, znalost AJ. Podrobnosti www.ff.zcu.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2022

 

Soukromé vysoké školy s obory zaměřenými na politologii:

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu

Political Science, Politics and Society.Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 23. 2., 23. 3., 20. 4., 18. 5., 22. 6. 2022 online

CEVRO Institut, z.ú. www.cevroinstitut.cz  

Politologie a mezinárodní vztahy, Bezpečnostní politika. NSZ SCIO OSP/ZSV nebo motivační dopis. Podrobnosti na webu školy. Dny otevřených dveří Praha 2. 2., Český Krumlov 3. 2. 2022, pravidelně po - čt 13 - 16 hod.

 

Vzorové testy a okruhy otázek

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených, počty přijatých, občané ČR), data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. https://www.muni.cz/do/rect/metodika/stud/prijriz/zpravy/podminky/Prijimaci_rizeni_FSS-Bc_-_zprava-podminky.pdf
http://www.fss.muni.cz/admission/bachelor_studies/mezinarodni_vztahy
http://www.fss.muni.cz/admission/bachelor_studies/politologie
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=26283
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=26278
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=27248
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24090
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24089
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24669
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=21733
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=21732
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=21026
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=20590
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=20589
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=18688&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=18689&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=detailobor&id_obor=14443&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=detailobor&id_obor=13859&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15678&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15799&fakulta=11210

Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

Stahujte zdarma časopis pro maturanty nebo si jej prolistujte zde

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí a podat odvolání.

21.1.2022


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit