VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Typ:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na přírodovědné fakulty

článek jak se dostat na přírodovědné obory

Biologii, chemii, fyziku, geografii, ekologii, demografii, matematiku, biochemii, geologii a obory zaměřené na zemědělství, lesnictví či zahradnictví můžete studovat na 18 veřejných vysokých školách. Abychom se neopakovali, neuvádíme pedagogické, technické a biomedicínské/veterinární obory.

Přijímací zkoušky

Písemné zkoušky z biologie, chemie, matematiky, fyziky, případně NSZ Scio nebo všeobecný přehled. U mnoha oborů jsou zkoušky prominuty zcela nebo při dosažení určeného průměru, případně při účasti ve středoškolských soutěžích. Některé fakulty pořádají také talentové zkoušky (MENDELU ZF), TSP (MU), nebo ústní zkoušky.

Zajímají vás obory, kam se dostanete bez přijímací zkoušky? Pro tento rok je najdete aktualizované zde.

 

Úspěšnost přijetí

Najdete u jednotlivých fakult na www.VysokeSkoly.com.

 

Doporučená literatura

Učebnice k přípravě na přijímací zkoušky přírodovědných oborů a lékařských fakult

Učebnice k maturitě z biologie, chemie nebo fyziky 

 

Přípravné kurzy

Přípravné kurzy celoroční nebo semestrální + VIP balíčky, Praha, Brno, Ostrava

samostatné bloky biologie, fyzika a chemie

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3−4 roky) a navazující magisterské studium (2 roky)

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Matematicko-fyzikální fakulta

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita www.muni.cz

Přírodovědecká fakulta

Fakulta informatiky (Bioinformatika)

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Fakulta stavební (Geodézie, kartografie a geoinformatika)
Fakulta strojní (Technika životního prostředí, další obory v navazujícím magisterském a doktorském studiu)

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta chemická

Fakulta stavební (např. Geodézie a kartografie)
Fakulta strojního inženýrství (Matematické inženýrství, Fyzikální inženýrství a nanotechnologie aj.)

Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Fakulta lesnická a dřevařská

Fakulta životního prostředí

Fakulta tropického zemědělství (Institut tropů a subtropů)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Fakulta rybářství a ochrany vod

Přírodovědecká fakulta
Zemědělská fakulta

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz  

Agronomická fakulta

Lesnická a dřevařská fakulta
Zahradnická fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz

Přírodovědecká fakulta

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Filozoficko-přírodovědecká fakulta (Astrofyzika, Monitorování životního prostředí)

Matematický ústav v Opavě

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Fakulta životního prostředí

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Přírodovědecká fakulta

Pedagogická fakulta (Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor)

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta technologická (Chemie a technologie materiálů, Chemie a technologie potravin)

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (např. Chemie a technologie ochrany prostředí)

Hornicko-geologická fakulta (Environmentální inženýrství, Aplikovaná fyzika aj.)

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz  

Fakulta chemické technologie

Fakulta chemicko-inženýrská
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Fakulta technologie ochrany prostředí

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta aplikovaných věd (např. Obecná matematika, Aplikovaná a inženýrská fyzika)

Fakulta pedagogická (Matematická studia)
 

Vzorové testy a okruhy otázek

ČVUT

ČZU
http://www.af.czu.cz/cs/?r=586&i=2120 (znalosti + doporučená literatura)
MENDELU
MUNI
UHK
UJEP
UK
UPOL
VUT
ve spodní části stránky:

 

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z http://dsia.uiv.cz/vystupy.html (počty živých přihlášených vs. počty přijatých), data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

 

Kam dál?

Stahujte zdarma časopis pro maturanty nebo si jej prolistujte zde

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

 

1.2.2016


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit