Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA – VOŠ

pr článek palestra 11 2014  logo 300

Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA – VOŠ, spol. s r. o. je soukromou vyšší odbornou školou, která v současné době nabízí tyto studijní obory:

  • Wellness – Balneo

Cílem studia je připravit kvalifikované odborníky pro různé pozice ve wellness zařízeních, která poskytují nejen klasické pohybové aktivity, ale i celou škálu nových forem péče o tělo a zdravý životní styl. Absolventi získají teoretické i praktické znalosti, na základě kterých budou schopni vytvořit komplexní nabídku služeb pro příslušného klienta.

  • Management sportu

Cílem studia je připravit kvalifikované odborníky pro širokou oblast tělovýchovy a sportu. Absolventi jsou plně odborně připraveni organizovat a vést tělovýchovný a sportovní didaktický proces všech věkových skupin a díky ekonomickému vzdělání zvládat řízení sportovních a tělovýchovných organizací.

 

Studijní obory jsou realizovány formou tříletého denního a tři a půl letého dálkového (kombinovaného) studia. Studium je zakončeno absolutoriem a absolventi školy získávají titul DiS. - diplomovaný specialista.

 

Dny otevřených dveří: 18. 12. 2014, 22. 1., 19. 2., 19. 3., 23. 4., 21. 5., 18. 6. 2015 vždy v 15:30 hod.

 

Podrobné informace o možnostech studia na ATVS PALESTRA získáte na www.palestra.cz.

Kontakt: ATVS PALESTRA - VOŠ, spol. s r. o., Slovačíkova 400/1, 197 00  Praha 9, tel: 286 852 080, 603 286 852, email: infovos@palestra.cz.

 

 

12.11.2014