ARCHIP ZAHAJUJE PŘÍPRAVNÉ KURZY

ARCHIP ZAHAJUJE PŘÍPRAVNÉ KURZY

Architectural Institute in Prague zahajuje zápis do přípravných kurzů na přijímací zkoušky a studium architektury. Kurzy probíhají od září 2010 do února 2011 přímo v prostorách školy (ve Veletržním paláci) a podílejí se na nich její vyučující. Přihlášky se přijímají do 13. září.

Přípravné kurzy trvají celkem 20 týdnů a vyváženě kombinují 3 oblasti, které jsou zpravidla součástí přijímacích zkoušek na školy architektury. Každý týden představuje souvislý blok (3 x 45 min. + přestávky) z jednoho předmětového okruhu. Měsíčně se tedy vystřídají 2 bloky výtvarných oborů, 1 blok matematiky a deskriptivní geometrie a 1–2 bloky dějin a teorie architektury. V rámci daného okruhu se prezentuje několik pedagogů (dílčích oborů), aby příprava byla co možná nejkomplexnější a odrážela skutečné nároky přijímacích zkoušek i samotného studia. Výuka probíhá v češtině a její součástí budou také vycházky Prahou.  

 

Začátek výuky je plánován na září 2010 (v týdnu od 13. 9. 2010), ukončení kurzu na únor 2011 (v týdnu od 7. 2. 2011). V nabídce jsou 3 různé termíny (časy): středa 18:00–20:30, čtvrtek 18:00–20:30 a pátek 15:30–18:00, které budou naplňovány dle pořadí přijatých závazných přihlášek. V každé skupině bude nejvýše 25 studentů. Cena kurzu (tj. celkem 60 vyučovacích hodin) je 9 000 Kč.

 

Přihlášky přijímáme v do 13 září. na adrese petr.pistek@archip.eu, v případě volné kapacity je možné přihlásit se také dodatečně v průběhu kurzů. Podrobnější informace a podmínky získáte také na webu školy www.archip.eu. nebo na tel. 776 281 358.

 

archip_veletrzni_palac_450

 

24.8.2010