Celostátní výsledky Škola doporučená zaměstnavateli 2020/2021

PR článek ŠDZ 2020 2021 medailisté fakulty

Vysoké učení technické v Brně dál vládne hlavním kategoriím, skokanem roku je Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava

Po odložení vyhlášení ocenění ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI v roce 2020 kvůli lockdownu aPR článek škola doporučená zaměstnavateli 2020/2021 zrušení všech akcí pro školy, kde Klub zaměstnavatelů oznamoval všechny regionální výsledky pro střední školy i celostátní pořadí kategorií vysokých škol, bylo letos hodnocení spojeno za školní rok 2020/2021.

Poprvé v osmileté historii soutěže pořádané Klubem zaměstnavatelů ve spolupráci s Kampomaturite.cz a Registrem praxí bylo vyhodnoceno také pořadí v kategorii vyšších odborných škol

 

Celostátní pořadí fakult v hodnocení ročníku 2020/21

1. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství

2. VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

3. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní

4. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní

5. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní

6. ČVUT v Praze, Fakulta strojní

7. VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

8. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická

9. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická

10. ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická

 

Celkové pořadí vysokých škol podle součtu bodů fakult

1. Vysoké učení technické v Brně

2. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

3. České vysoké učení technické v Praze

4. Západočeská univerzita v Plzni

5. Technická univerzita v Liberci

 

Celostátní pořadí vyšších odborných škol

1. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská

2. Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín

3. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Příbram II, Hrabákova

4. ART ECON – Vyšší odborná škola Praha, s.r.o.

5. Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

6. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

7. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc

8. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3

9. Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, spol. s r.o., Brno

10. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85

 

24.11.2021