VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Typ:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Expertem na ICT Security

cvut-logo-114

„Nový magisterský studijní obor – „Bezpečnost informačních a telekomunikačních systémů“, je první svého druhu v Evropě!“, říká doc. Václav Jirovský, z Fakulty dopravní ČVUT v Praze. Absolventi pak mají šanci uplatnit se jako bezpečnostní manažeři, analytici, či vůdčí odborníci pro organizaci a výcviku bezpečnostních týmů. Bakaláři se mohou přihlásit do 15. června na adrese http://security.fd.cvut.cz/

Bakaláři – můžete se přihlásit ke studiu ještě do 15. června t.r. !

 

O vznik nového studijního oboru Bezpečnost informačních a telekomunikačních systémů na Fakultě dopravní ČVUT se nejvíce zasloužil doc. Václav Jirovský, vedoucí nově vzniklého Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství. Právě jeho jsme se proto zeptali, jaký význam přikládá tomuto novému magisterskému studiu.

 

1/Poslední zprávy českého ministerstva vnitra ukazují na zoufalý nedostatek IT expertu, orientovaných na boj s počítačovou kriminalitou. Dopravní fakulta ČVUT jakoby vycházela požadavkům na security odborníků vstříc. V zimním semestru, t.j. letos na podzim, otevírá nový studijní obor Bezpečnost informačních a telekomunikačních systémů. Lze tedy říci, že jeho vznik si vyžádala bezpečnostní situace nejen v informatice, ale obecně ve společnosti, závislé stále více na informačních technologiích? 

 

Současná situace ve světě, který je stále více závislý na vybudovaných infrastrukturách, je sledovanou otázkou v bezpečnostních studiích všude na světě.

Nově otvíraný obor by měl zajistit vzdělání pro bezpečnostní odborníky v oblasti informatiky a telekomunikací, která je nejenom nejcitlivější, ale i nejsložitější. Snažili jsme se koncipovat rozsah znalostí a vědomostí tak, aby se absolvent dokázal orientovat nejenom v technické oblasti, ale aby byl schopen uvažovat i ve složitějším prostředí, kde výraznou roli uvnitř celého systému hraje člověk. Tomu odpovídá i skladba předmětů, kde mírně nadpoloviční většina patří do technické oblasti a je doplněna poměrně výrazným podílem humanitních předmětů, zaměřených na oblast psychologie, sociologie a práva. Nově otevřený obor je svého druhu prvním „čistě bezpečnostním oborem“ v této oblasti v Evropě a trochu nás k tomu inspirovalo i rozhodnutí Evropské komise rozšířit stávající výzkumný program unie o novou prioritu – Bezpečnostní výzkum.

 

2/ O tom, že ekonomika potřebuje stále více informatiků se často hovoří a píše, ale nakolik se zvyšuje potřeba expertů na informační a technologickou bezpečnost veřejnost v zásadě neví...

 

Musíme si uvědomit, že vlastně každý systém, který nějakým způsobem zasahuje do života společnosti, by měl mít stanoveny nějaké bezpečnostní charakteristiky. Tím se automaticky stává předmětem zájmu bezpečnostních expertů. To platí zejména o informačních systémech, neboť objem útoků nebo zneužití informačních systémů stále vzrůstá a řekl bych, že i media často o takových útocích v kyberprostoru poměrně často informují. Je tedy nutno věnovat se této problematice daleko hlouběji a systematičtěji než v minulosti, a to je právě úkolem odborníků na bezpečnost informačních a telekomunikačních systémů. Na trhu práce je po takových specialistech významná poptávka, a tak často dochází ke stavu, že za bezpečnostního odborníka v této oblasti je považován každý, kdo prokáže alespoň trochu povědomí o nebezpečích zneužití informačních a telekomunikačních systémů. Tomuto stavu bychom chtěli zabránit a nabídnout specialisty, jejichž vzdělání bude na patřičné úrovni a kteří budou zárukou bezpečného provozu systémů u svých zaměstnavatelů.  

 

3/ Půjde o magisterské studium. Na co především budete klást důraz?

 

Ano, jedná se o magisterské studium, kam by měli být především přijímáni absolventi bakalářských oborů zaměřených právě na informatiku nebo telekomunikace.

V rámci magisterského studia klademe důraz zejména na rozšíření teoretických znalostí, a to nejenom v oblasti informačních a telekomunikačních technologií, ale i v oblasti sociálních a psychologických dopadů užívání těchto technologií nebo v souvisejících právních předpisech. Naše fakulta již dlouhou dobu úspěšně realizuje projektovou formu studia, a tak nově nastupující student si může na počátku magisterského studia zvolit, kterou problematiku bude sám preferovat a zpracuje ji ve svém projektu nebo později v diplomové práci. Škála projektů i přednášek je velmi široká, jedná se o interdisciplinární obor, a tak nelze preferovat jeden předmět před druhým – jenom abych uvedl příklad: studenti si mohou třeba zapsat předmět „Navrhování a konstrukce elektronických zařízení“ a následovně využít nabyté znalosti např. v předmětu „Prostředky a metody zpravodajských služeb“.   

 

4/ Pro představu - jaké šance na uplatnění budou mít absolventi nových studijních směrů?

 

Jak jsem už uvedl, na trhu práce je velká poptávka po expertech na bezpečnostní problematiku  informačních a telekomunikačních systémů. Ne vždy této poptávce odpovídá kvalita, kterou trh nabízí. Absolvent nového bezpečnostního oboru by měl výrazně posunout laťku kvality v této oblasti, a tak nepochybuji, že naši absolventi budou žádanými nejenom na místa např. bezpečnostních ředitelů komerčních firem nebo státních organizací, ale najdou své uplatnění i ve sféře navrhování nových systémů, které musí splňovat příslušné bezpečnostní požadavky, v auditorských firmách nebo analytických týmech. uplatnit se v praxi jako bezpečnostní manažeři, analytici či technici, projektanti či designéři bezpečnostních technologií a procesů. Vedoucí roli mohou hrát také při implementaci bezpečnostních systémů, ale i organizaci a výcviku bezpečnostních týmů, podílet se na boji proti kybernetické kriminalitě.

Tak jak vidíme zájem o odborníky na bezpečnost informačních a telekomunikačních systémů, mohu s klidným svědomím tvrdit, že naši absolventi nebudou muset mít strach o práci...

 

Přihlášku naleznete na: http://security.fd.cvut.cz/

Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství na FD ČVUT

Konviktská 20, 110 00Praha 1

 

cvut-fd-doc-jirovsky-300 

Doc. Václav Jirovský je jedním z našich známých expertů na ICT security

- kuž

 

25.5.2010


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit