VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Typ:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Fakulta managementu VŠE v patnácti letech

Fakulta managementu VŠE v patnácti letech

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, o níž se ví, že vychovává manažery všestranně uplatnitelné ve všech oborech lidské činnosti a je nejmladší fakultou Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE), na sebe upozornila prostřednictvím letos dokončené a slavnostně otevřené prosklené přístavby Knihovnického a informačního centra FM.

Na první pohled nepřehlédnutelná nová tvář jindřichohradecké fakulty poněkud zastiňuje další mimořádně významné skutečnosti a události spojené s touto školou.

Za poměrně krátkou dobu své existence fakulta získala nejen všechny stupně vysokoškolského vzdělávání, tj. bakalářské, magisterské a doktorské, ale na základě předložených dokumentů a v souladu s příslušnými zákony jí v roce 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Management. Lze téměř říci, že zmíněnou akreditaci fakulta získala právě k patnáctým narozeninám, a to s dobou platnosti do 20. října 2017.

K úspěchům letošního roku patří i získání velkého projektu, který je podporován z evropských fondů v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost; jeho cílem je podstatně inovovat strukturu studijních programů, obsah studia kladoucí důraz na důslednější propojení s praxí a zohlednění mezioborových přístupů.

 

Oslavy patnáctileté existence Fakulty managementu vyvrcholily dne 4. listopadu při slavnostním zasedání Vědecké rady FM VŠE za přítomnosti děkanů fakult, rektorů vysokých škol a dalších významných hostů. Neméně slavnostní však byly i promoce konané dne 6. listopadu. Slavnostní zahájení provozu nové budovy Knihovnického a informačního centra, které proběhlo za účasti rektora Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc., vedoucího projektu Ing. Milana Špuláka a partnerů Fakulty managementu v úterý 1. prosince, završilo oficiální doprovodné akce k výročí fakulty.


vse_fm_foto_schody_400

 

Široké veřejnosti Jindřichohradecka i okolí byla určena pozvánka k návštěvě fakulty a jejích nových prostor ve čtvrtek 3. prosince. Atraktivní a velmi bohatý doprovodný program v tento den připravili studenti pro malé i velké návštěvníky fakulty. Zájmu veřejnosti i zaměstnanců a studentů fakulty se těšila beseda se známou socioložkou a publicistkou doc. PhDr. Jiřinou Šiklovou.

 

vse_fm_foto_budova_400

První akcí nového roku 2010 bude den otevřených dveří, který je určen všem zájemcům o studium na fakultě. Uchazeči získají základní informace o možnostech studia a o tom, jak jsou studenti Fakulty managementu VŠE připravováni pro funkce střední a vyšší úrovně řízení různých druhů firem a organizací. Studium je postaveno na širokém obecném základu, na který navazuje rozsáhlá škála manažersko-ekonomických, manažersko-informatických, interdisciplinárních a odborných předmětů. Zaměření studia do čtyř hlavních směrů (specializací) v navazujícím magisterském studijním programu (managementu veřejných služeb, managementu podnikatelské sféry, managementu informací a managementu zdravotnických služeb) umožňuje zohlednění specifik v těchto oborech.

 

vse_fm_foto_knihovna_400

Fakulta samozřejmě nabízí i různé služby široké veřejnosti. Kromě již do povědomí zapsané Univerzity třetího věku zde lze navštěvovat mimořádné studium, jež je přípravou ke studiu řádnému či slouží k prohloubení teoretických znalostí v oboru. Fakulta také pořádá řadu kurzů pro firmy („na míru“), rekvalifikační kurzy a zajímavé letní školy. Informace o přijímacím řízení i o službách pro veřejnost najdete na adrese www.fm.vse.cz

 

vse_fm_foto_aula_400

 

4.1.2010


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit