Filozofická fakulta Univerzity Palackého otevírá svoje dveře

Filozofická fakulta Univerzity Palackého otevírá svoje dveře

Dne 27.11.2010 se pro zájemce o studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci uskuteční den otevřených dveří.

Druhá nejstarší vysoká škola na našem území bude lákat středoškoláky nejen na více než šest set kombinací širokého spektra humanitních, sociálních, lingvistických a uměnovědných oborů a možnost získat tituly Bc., Mgr. A Ph.D., ale také na jedinečnou atmosféru barokní Olomouce, která je městem s největším podílem studentů v ČR, a na moderní přístup ke studiu.

 

„Mezi základní principy naší fakulty patří liberálnost při volbě a rozvržení studia, osobní přístup ke studentům a s tím související rozvíjení individuálních schopností. Fakulta široce podporuje studentské aktivity a klade důraz na začlenění studentů do odborných a kulturních činností. FF UP buduje otevřený prostor pro diskuzi a vybízí ke kreativnímu myšlení,“ říká Mgr.Petr Bilík, Ph.D., proděkan FF UP.

 

Brány fakulty se pro veřejnost otevřou v 9:00. Akce, během níž se uskuteční také dva informační bloky, bude trvat do 14:00.

 

Další informace naleznete na oficiálních stránkách www.ff.upol.cz.

 

upol_ff_budova_400 

11.11.2010