VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Typ:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Ideální životopis absolventa - Bc. s dlouhodobou praxí

PR článek VŠPJ 6 2014 logo 100

Požadavkem většiny zaměstnavatelů v dnešní době je přijímat zaměstnance s praxí. Z tohoto důvodu mají absolventi škol zhoršený vstup na pracovní trh. Ne však absolventi Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ), kde dlouhodobé odborné praxe jsou již součástí bakalářského studia.

VŠPJ je první neuniverzitní veřejnou vysokou školou v České republice a zároveň jedinou veřejnou vysokou školou v Kraji Vysočina. Právě regionální charakter a profesně zaměřené bakalářské studijní programy a obory jsou hlavním odlišením VŠPJ od ostatních veřejných vysokých škol. Součástí studijních plánů tříletých pr článek všpj 6 2014 budovabakalářských oborů je kromě prakticky zaměřené výuky také absolvování dlouhodobé odborné praxe. Tato praxe je na jednotlivých oborech různě dlouhá: studenti oboru Cestovní ruch musí absolvovat odbornou praxi v rozsahu 22 týdnů, oboru Finance a řízení 18 týdnů, oborů Počítačové systémy a Aplikovaná informatika 12 týdnů a oborů Všeobecná sestra a Porodní asistentka souhrnnou praxi za celé studium 32 týdnů. V nejnovějším studijním oboru Zdravotně sociální pracovník stráví studenti na praxi 20 týdnů. Více informací o studijních oborech naleznou zájemci na stránkách www.vspj.cz.

Studenti se tak mají možnost setkat s reálným pracovním životem a jeho požadavky již během studia. Výrazný rozsah praxe na druhé straně umožňuje také zaměstnavatelům, aby si během spolupráce studenta prověřili. Mnohdy tato vzájemná zkušenost vyústí v navázání pracovního poměru po ukončení studia. Zaměstnavatel tak získává pracovníka, o jehož schopnostech a dovednostech nehovoří pouze jeho životopis, ale přímá zkušenost.

Jelikož praxe tvoří takto významnou součást studia na VŠPJ a výběr místa výkonu odborné praxe je pro studenta klíčový, stálou snahou VŠPJ je zprostředkovávat studentům přímý kontakt s aplikační sférou. S výběrem místa pro výkon praxe pomáhají studentům také garanti praxí jednotlivých studijních oborů a kariérní poradkyně VŠPJ Darina Čermáková. Ta je studentům nápomocna také při hledání prvního zaměstnání.

Na to, co vše na VŠPJ kariérní poradkyně pro studenty zajišťuje, jsme se zeptali přímo Dariny Čermákové: “Na VŠPJ se snažím kariérové poradenství propojit s koučovacím přístupem.  Pracuji se studenty i absolventy školy a zaměřuji se na skupinové aktivity i individuální konzultace. Ze skupinových aktivit mohu uvést například pr článek všpj 6 2014 jobstartmotivační semináře pro studenty, při kterých se seznamují s efektivními možnostmi hledání práce a připravují se na písemný i osobní kontakt se zaměstnavatelem. Ve spolupráci s externími lektory a kouči pořádám kurzy zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí a přenositelných dovedností i na zvládání stresu.  Studenty se v rámci Erasmus Day snažím motivovat k absolvování části výuky v zahraničí. Dále organizuji den firem JOBStart, při kterém mají naši studenti a absolventi možnost setkat se zástupci aplikační sféry, zejména s personalisty zúčastněných společností.  V  tomto akademickém roce si mohli naši studenti na vlastní kůži vyzkoušet všechny fáze reálného i cvičného výběrové řízení, na dané pracovní pozice v konkrétní společnosti. Obsah individuálních konzultací záleží na zakázce klienta.  Zejména je to o komplexním pohledu na jeho „příběh“, na aktuální pracovní, studijní i osobní situaci, o pomoci při hledání jeho vlastní, pro něj nejlepší cesty.  Často pomáhám s vylepšením sebeprezentace v životopise, motivačním dopise, s přípravou a vedením osobního kariérového portfolia. Také připravuji klienty na výběrové řízení či assesment centrum. Hledáme společně jejich silné stránky a rozvojové oblasti, možné cesty dalšího profesního růstu. Studentům kombinovaného studia pomáhám hledat zdroje a možnosti, jak skloubit práci a rodinu se studiem.“ 

www.vspj.cz

11.6.2014


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit