Kvalita výuky je pro Unicorn College vždy na prvním místě

Kvalita výuky je pro Unicorn College vždy na prvním místěUnicorn College nabízí svým studentům vysoce kvalitní vzdělání v oblastech informační a komunikační technologií (ICT), ekonomie a managementu. Cílem vysoké školy je poskytnout studentům aktivní schopnost využít získané vědomosti tam, kde je to vyžadováno, a rovněž tyto znalosti obohatit o reálné zkušenosti.

Unicorn College rozšiřuje tradiční formy vysokoškolské výuky tím, že realisticky zachycuje požadavky směrem z praxe a zohledňuje je ve výukových programech. Cíleně se zaměřuje na přípravu dvou typů absolventů, kteří jsou dlouhodobě na pracovním trhu žádáni. První z nich je informatik s ekonomickým myšlením, který bude zpravidla zastávat pozice ředitele projektu, business či softwarového architekta, analytika, testera, vývojáře apod. Druhým z absolventů je ekonom se schopností využívat informační technologie při vykonávání své práce zejména na pozicích nižšího až středního managementu. Absolventi školy jsou díky propracovanému vzdělávacímu procesu připraveni na navazující magisterská či MBA studia.

unicorn_foto_vic_studentu_300.jpg 

Vysoká škola učí své studenty takové znalosti a dovednosti, které mají smysl a jsou praxí vyžadovány. Unicorn College má rovněž velice dobře propracovaný přístup ke studentům, v rámci kterého se u nich snaží identifikovat a následně doplňovat jejich slabé stránky, a naopak rozvíjet jejich silné stránky. Pro doplňování jejich slabých stránek využívá vysoká škola systém doučování nebo individuálních konzultací. Ve výuce jsou velice často propojovány teoretické znalosti s praktickými poznatky a zkušenostmi předních odborníků z praxe.  

Pro zvýšení efektivnosti pochopení vyučovaných znalostí vysoká škola vytvořila virtuální leteckou společnost (Blue Airlines), na které jsou studentům vysvětlovány a procvičovány základní oblasti výuky. Tato virtuální společnost je založena na skutečných datech, pouze byly pozměněny názvy. Díky tomu může škola simulovat reálné situace a studentů více přiblížit vyučované znalosti.

unicorn_foto_studenti_notebook_300.jpg

Unicorn College díky bohatým zkušenostem svých pedagogů z řad předních odborníků z akademické sféry i specialistů z praxe dokáže svým studentům předat aktuální znalosti z oblasti informačních a komunikačních technologií. Studenty učí zkušení softwaroví architekti, TOP manažeři a další ICT specialisté například metodiky vývoje software, správu požadavků, objektově orientovanou analýzu a návrh, objektově orientované programování v jazycích Ruby, Java, C#, testování software, konfigurační a změnové řízení, návrhu databází nebo administrace databázového Oracle.

Vysoká škola spolupracuje s nejlepšími pedagogy a společnostmi z praxe působícími na českém i mezinárodním trhu. Díky partnerství s významnými podniky, jako jsou Unicorn, Burza cenných papírů Praha, Siemens, IBM, Microsoft, Oracle a další, má přístup k nejmodernějším poznatkům a znalostem v oboru. Studenty například učí Prof. Jiří Kleibl, člen předsednictva České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, Ing. Vladimír Kovář, předseda představenstva společnosti Unicorn, Ing. Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha a jiní.

unicorn_foto_učitel_300 

Jeden z cílů Unicorn College je zajistit svým studentům maximální podporu ve studiu. Jedna z nich je elektronická podpora studia. Díky informačnímu systému školy Unicorn Universe mohou jednotliví uživatelé mezi sebou komunikovat, diskutovat nad různými tématy, sdílet informace apod. Systém je přístupný kdykoliv a kdekoliv z jakéhokoliv místa prostřednictvím sítě Internet. Studenti v informačním systému naleznou pro každý vyučovaný předmět zpracované studijní materiály, prostřednictvím tohoto systému studenti dostávají a odevzdávají úkoly, naleznou zde svůj rozvrh hodin, mohou komunikovat s pedagogy, ale i se svými spolužáky. Rovněž zde studenti naleznout novinky informující o studiu, nebo o mimoškolních aktivitách. V systému mají studenti také k dispozici všechny testy, které v průběhu studia absolvují. Test je po napsání a opravení vyučujícím naskenován a přidán do informačního systému. Tímto okamžikem se student může kdykoliv podívat na své testy a ponaučit se ze svých chyb. 

Mezi další podpory studia patří propracovaný systém doučování u předmětů, které jsou v ročníku stěžejní a které jsou zpravidla nejnáročnější. Studenti mohou ve svém volném čase a v rámci svého školného navštěvovat kurzy doučování například z předmětů matematika, programování apod.

unicorn_foto_studenti_300.jpg

Unicorn College klade vysoký důraz na vysokou kvalitu výuky a osobní přístup ke studentům. Každý semestr na vysoké škole probíhají pohovory studentů a jejich kmotrů, kteří jsou z řad pedagogů nebo managementu školy, a cílem těchto pohovorů je zjistit a vyměnit si zpětnou vazbu mezi studentem a školou. Tento propracovaný systém pohovorů přináší zejména velmi dobrou sebereflexi studentům, ale především škole. Student má tak možnost například poradit se s výběrem volitelných předmětů, bakalářské práce apod.  

Unicorn College nově nabízí studium rovněž v kombinované formě, čímž umožňuje poskytnout vzdělání i těm, kteří již pracují. Výuka v kombinované formě probíhá u vybraných předmětů pravidelně každý pátek odpoledne a dále přibližně jednou za čtrnáct dní v sobotu. Pro nadané a velice schopné studenty, máme připravenu individuální formu studia vycházející z kombinované formy. V rámci individuálního studia je studentovi upraven časový plán studia dle jeho znalostem a schopnostem.

unicorn_foto_student_notebook_300.jpg

Přijímací řízení je 3.6., 24.6. a dále v srpnu a září 2010. Pro zájemce je 14.1. a 25.2. připraven den otevřených dveří, na kterém se dozví podrobné informace o studiu a budou si moci prohlédnout moderní prostory školy. Bližší informace na www.unicorncollege.cz

 

4.1.2010