Maturita krok za krokem 2: Společná část maturity (český jazyk a literatura, matematika a cizí jazyk)

články seriál maturita krok za krokem díl 2

V minulém díle seriálu o maturitě jsme vám společně s portálem Seminarky.cz dáli tipy na obecnou strategii přípravy k vaší velké zkoušce. Tentokrát se podíváme na tři předměty, s nimiž se jako s povinnými setkáte u společné části maturity, a to český jazyk a literaturu, matematiku a cizí jazyk. Český jazyk a literaturu absolvují všichni studenti, u druhého předmětu povinné části si můžete zvolit mezi matematikou a cizím jazykem.

Český jazyk a literatura

Co potřebujete znát

Ve státní maturitě z českého jazyka a literatury si projdete didaktickým testem, písemnou prací a ústní zkouškou.

testu musíte prokázat znalost českého pravopisu, mluvnice, nauky o textu a stylistiky a schopnost porozumět textům a porovnat je.

Při písemné práci, kde vytvoříte podle zadání text, opět využijete stylistické, pravopisné a gramatické poznatky.

V ústní části budete charakterizovat umělecký a neumělecký text. Při popisu uměleckého textu využijete vědomosti získané přečtením příslušného díla a navíc ho zařadíte do literárněhistorického kontextu.

Kde to najdete

Na českém trhu je dostupná řada publikací: přehledů středoškolské látky, rozborů a obsahů děl, zpracovaných maturitních témat a testových otázek a odpovědí. Nabídku pro český jazyk si můžete prohlédnout zde a pro literaturu zde.

Pokud se chcete spolehnout na otázky zpracované staršími kolegy, máte z čeho vybírat. Jednotlivé otázky i celé balíčky okruhů z českého jazyka a literatury si můžete stáhnout třeba na Seminarky.cz. Najdete mezi nimi přehledy pravopisu, mluvnice, literatury a mnohé další.

Určitě nezapomeňte na přípravu na charakteristiku textu v ústní části. Pomohou vám obsahy a rozbory děl ke stažení například na Ctenarsky-denik.cz. Pokud nejste žádní troškaři, využijte rovnou velké čtenářské deníky

Doporučujeme: profi práce

Vzorové testy

A jak budou testy vypadat? Podívejte se na vzorové i ostré zadání testů i jejich řešení z minulých let. Rovnou si je vyzkoušejte a podle řešení zjistěte, jak jste byli úspěšní.

 

Matematika

Co potřebujete znát

U společné části maturitní zkoušky z matematiky absolvujete písemný test. Uplatníte v něm znalosti a dovednosti týkající se číselných oborů, algebraických výrazů, rovnic a nerovnic, funkcí, posloupnosti a finanční matematiky, planimetrie, stereometrie, analytické geometrie a kombinatoriky, pravděpodobnosti a statistiky. V uzavřených otázkách budete vybírat z nabízených alternativ jedno správné řešení, v otevřených otázkách ho musíte samostatně formulovat.

Kde to najdete

Shrnutí a výklad středoškolského učiva matematiky, řešené příklady či otázky a odpovědi k testovým úlohám vám poskytne mnoho učebnic a příruček. Jejich přehled si můžete prohlédnout například na tomto odkazu.

Víte, že u společné části maturity z matematiky můžete mít matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy? V nabídce knih na odkazu výše je najdete také.

Využít můžete i otázky a soubory okruhů, které si připravili minulí maturanti. K dispozici jsou pro vás třeba zde.

Doporučujeme: profi práce

  • S profesionálně zpracovanými výukovými listy si zopakujete poznatky z oblasti číselných oborů, funkcí, rovnic a nerovnic, planimetrie, stereometrie, statistiky a mnoha dalších.

Vzorové testy

A co si testy vyzkoušet? Ostré i vzorové si můžete stáhnout a hned začít řešit.


Cizí jazyk

Co potřebujete znát

Ve společné části zkoušky si můžete vybrat z pěti jazyků (angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny a ruštiny). Ze zvoleného jazyka budete skládat písemný test, ústní zkoušku a napíšete písemnou práci.

Písemný test ověří vaši schopnost porozumět mluvenému a psanému slovu. Ukážete při něm také svou znalost gramatiky a slovní zásoby daného jazyka.

Tu budete potřebovat i ke zpracování dvou textů v rámci písemné práce společně s pravopisnými vědomostmi a znalostí jazykových prostředků a útvarů. Využijete zde také dovednost vytvořit vyvážený, logicky uspořádaný a provázaný text.

Nakonec vás čeká ústní zkouška, která se zaměří na vaši schopnost přesného, srozumitelného a plynulého mluveného projevu v rozhovoru na zadané téma. Využijete tu i své komunikační dovednosti.

Kde to najdete

K přípravě si můžete zvolit z řady knižních publikací. Ze široké nabídky je dobré vybrat to, co vám pomůže zdokonalit vaše slabé místo. Dělá vám problémy spíše gramatika, slovní zásoba, znalost reálií nebo vás zajímají rovnou otázky a odpovědi k maturitnímu testu? Dostupné jsou publikace pro všechny maturitní jazyky: angličtinu, němčinu, francouzštinu, ruštinu i španělštinu.

Zajímá vás, jak se na maturitu připravovali studenti před vámi? Jejich podklady a zpracované otázky si můžete stáhnout například na Seminarky.cz. K dispozici je pro vás angličtina, němčina, francouzština, ruština a španělština.

Mnozí studenti se na maturitě z cizího jazyka obávají ústní části. Rozumí psanému textu, umí gramatiku, ale při mluvení mají trému a nemohou si vzpomenout na to správné slovíčko. Pokud je to i váš případ, může vás zajímat článek zde.

Doporučujeme: profi práce

Vzorové testy

Víte, jak testy ke společné části z cizího jazyka vypadají? Na stránkách zde si jednoduše najdete vzorové i ostré testy pro svůj jazyk ke stažení. A můžete si maturitu hned udělat nanečisto.

A pokud se chcete prozkoušet pořádně, projděte si také další typy testů, například rozřazovací testy jazykových škol. Všechno pěkně na jednom místě je pro vás připravené v článku zde.

Náš tip

Chystáte se kromě maturity také na přijímací zkoušky na vysokou školu? Snažte se přípravu co nejvíce propojovat a soustřeďte se zejména na učivo, které využijete i při přijímačkách. Pomoci vám v tom mohou ty publikace, které jsou určeny nejen k přípravě na maturitu, ale také k přijímacím zkouškám.

Máte zpracované vlastní otázky? Můžete je vložit na Seminarky.cz a pomoci ostatním studentům. Navíc si tak můžete i přivydělat.

Rady a tipy, jak si naplánovat dobrou strategii přípravy k maturitě, se dozvíte v předchozím díle seriálu. V následujících se zase podíváme na přírodovědně a společenskovědně zaměřené předměty profilové části zkoušky.

 

20.3.2014