Praxí ověřené vědomosti se daleko lépe vstřebávají

Praxí ověřené vědomosti se daleko lépe vstřebávajíTeorie je pouhým stavebním kamenem praxe“, to je heslo, kterým se řídí vedení Institutu informatiky (www.iivos.cz) už od vzniku školy v roce 2006. Jednoznačnou výhodou studia na této škole je totiž 14 týdenní praxe studentů v IT firmách, což přináší nesporné profity všem zúčastněným stranám – škole, studentům i firmám.

Mnozí loňští absolventi (mimochodem první v historii školy) zůstali pracovat ve firmách, kde vykonávali praxi. Udělali škole dobré jméno, takže firmy chtějí studenty na praxi i do budoucna.

Cenu studentů IIVOŠ na trhu práce zvyšují i certifikáty společnosti Cisco a Oracle, které si absolventi odnášejí. Ještě více k praxi přiblížil školu i nový akreditovaný vzdělávací program, který byl upravován v souladu s požadavky budoucích zaměstnavatelů. Není tedy divu, že 95% loňských absolventů zůstalo v oboru IT. Radost má z toho i ředitelka IIVOŠ, Ing. Petra Mansfeldová.

iivos_reditelka 

Proč kladete takový důraz na praxi studentů ve firmách během studia?

Pokud máte možnost si vědomosti okamžitě otestovat v praxi, lépe se vstřebávají a uchovávají. To je obecná pravda, která v oboru IT platí dvojnásob. Naše studenty se snažíme vybavit praktickými zkušenostmi již v průběhu studia, protože právě otázka praxe je jednou z nejčastějších u přijímacích pohovorů do zaměstnání. Proto chceme, aby naši absolventi neměli pouze diplom, ale i praktické zkušenosti.

 

Je to váš nápad nebo škola čerpala inspiraci jinde?

Všechny vyšší odborné školy mají ve svých vzdělávacích programech povinnou praxi, což je základní rozdíl, kterým se liší od škol vysokých. Inspirovali jsme se však i v zahraničí, kde IT firmy většinou konkretizují své požadavky a potřeby na vzdělání studentů, a školy podle nich sestavují vzdělávací programy. Snažíme se to dělat podobně. Jen jsme zatím nedošli tak daleko, aby firmy studentům studium platili, což je v zahraničí také běžné.

 

S jakými firmami spolupracujete?

Spolupracujeme jednak s firmami, které mohou naše studenty vybavit potřebnými profesními certifikáty, například Cisco nebo Oracle. Certifikáty tak budoucím zaměstnavatelům jasně deklarují, že mají absolventi potřebné dovednosti na excelentní úrovni.

Druhou skupinu tvoří firmy, které mohou studentům nabídnout uplatnění jako správci sítí, weboví administrátoři, PHP programátoři, XHTML webkodéři, Java programátoři apod. Studenti v těchto firmách většinou setrvávají i po úspěšném složení absolutoria.

 

Jaká je zpětná vazba firem a jak moc jsou pro vás důležité jejich postřehy a zkušenosti z praxe vašich studentů?

Máme radost, že nám studenti a absolventi dělají dobré jméno. Většina firem, se kterými jsme spolupracovali minulý rok, s námi chce spolupracovat i letos. Praxe trvá 14 týdnů a za tuto dobu většinou zaměstnavatel pozná, zda stojí za to si studenta ve firmě ponechat. Vloni zůstalo pracovat ve firmě, kde konali svou praxi, 60% našich absolventů.

Každý rok se firem ptáme, jaké studenty potřebují a jaké dovednosti jim chybí a podle toho se snažíme aktualizovat náš vzdělávací program. Na základě těchto rozhovorů jsme například nově zavedli předmět Komunikace a prezentace.

 

Co je jeho obsahem?

Mnoho mladých lidí, obzvlášť v oboru IT, neumí předstoupit před své kolegy a srozumitelně odprezentovat svou práci. V novém předmětu se je tedy snažíme vybavit dovednostmi jako je telefonická a písemná pracovní komunikace, učíme je, jak prodat své znalosti a schopnosti během přijímacího pohovoru, jak překonávat nesouhlas, zvládnout stres, jak si vytvořit dokonalé CV nebo jak efektivně hospodařit s časem. Zaměstnavatelé všechny tyto „nadstavbové“ dovednosti ocení.

 

Praxi studentů IIVOŠ chceme rozhodně zopakovat

Jednou z firem, kde již studenti IIVOŠ absolvovali svou praxi, je i firma AMI Praha a.s. O dosavadní zkušenosti ze spolupráce s Institutem informatiky se podělil Ing. Václav Novák, vedoucí oddělení vývoje AMI Praha a.s.

 

V čem je pro vás přínosem praxe studentů IIVOŠ ve vaší firmě?

Když se na věc budu dívat čistě z hlediska firmy, vidím hlavní přínosy dva. Za prvé je to pro nás možnost věnovat se některým věcem, na které neustále nezbývá čas nebo peníze. Díky tomu, že praxe není finančně nákladná, je možné praktikanty využít na interní projekty, které by se jinak třeba vůbec neuskutečnily. Druhým přínosem je samozřejmě možnost získávat, bezplatně prověřovat a zaučovat budoucí nové pracovníky.

 

Jaká je dosavadní spolupráce s Institutem informatiky?

Spolupráce je uspokojivá, nikdy jsem nezaznamenal žádný problém. Zatím praxi absolvoval pouze jeden ročník, takže je těžké dělat obecné soudy. Studenti ale rozhodně byli pro firmu přínosem, což asi nejlépe dokládá fakt, že i v letošním školním roce chceme praxi zopakovat.

 

9.3.2010